/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

HR congres 15 juni 2023. De overheid van morgen: de rol voor HRM nu! Overheid - kandidaat

Mensenwerken27-03-2023 10:45

Na 11 edities HRM in de Overheid, waarbij verkenning en inspiratie centraal stonden is het nu tijd voor de volgende fase. Het vertalen van de doelen en uitdagingen van de overheid en publieke sector naar acties van HR. Om de veranderende maatschappij optimaal te dienen, dient de...
84Aantal keer bekeken
Geen reacties
Eigen berichtgeving. Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 202327-03-2023 9:06
Wijziging Vlaams personeelsstatuut (VPS): beloningsbeleid en prestatiemanagement Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers In het kader van de modernisering van het hr-beleid wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut voor wat het beloningsbeleid en prestatiemanagement binnen de Vlaamse overheid betreft. Prestatiemanagement wordt ingezet als een ontwikkelingsinstrument voor de...
362Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse regering, 24 april 202327-03-2023 9:03
Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 2023   Vanaf 2024 kiest de Vlaamse regering enkel nog voor contractueel personeel. Er komen  wel betere voorwaarden als het gaat over ziekteverlof, pensioen of een thuiswerkvergoeding. Ambtenaren met een gezagsfunctie maken wel nog kans op een vaste benoeming. Het principe van de contractuele tewerkstelling Het...
1057Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: diverse21-03-2023 21:35
  De ministerraad  van 17 maart 2021 keurde op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed inzake een tijdelijk verbod op het gebruik van de applicatie TikTok op diensttoestellen van het federaal overheidspersoneel. De maatregel komt er...
429Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement14-03-2023 8:54
Parlementaire vraag over exitgesprekken bij De Lijn. Publicatie 14 maart 2023 SCHRIFTELIJKE VRAAG van BERT MAERTENS datum: 20 januari 2023 aan LYDIA PEETERS  VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Welke conclusies kunnen uit de verslaggeving van de exitgesprekken ?  Wat zijn de meest voorkomende elementen van de motivering voor een medewerker om de organisatie...
94Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement14-03-2023 8:33
Bron: Schriftelijke vraag Vlaams Parlement van  ELS ROBEYNS datum: 17 januari 2023  aan LYDIA PEETERS, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Het verloop van medewerkers bij De Lijn is het hoogst in de eerste vijf jaar na indiensttreding. Nadien daalt het aantal medewerkers dat een andere uitdaging zoekt aanzienlijk. Tabel...
70Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: werkenbijdeoverheid.be13-03-2023 17:38
Personeelsverloop verwijst naar het verloop van medewerkers binnen een organisatie gedurende een bepaalde periode. Het kan worden gemeten door het aantal medewerkers die de organisatie verlaat (door ontslag, pensionering, vrijwillig vertrek, etc.) te vergelijken met het totale aantal medewerkers in dienst gedurende diezelfde periode. Het meten van personeelsverloop...
1427Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Parlementaire vragen13-03-2023 17:18
Sinds 17 juli 2020 hebben personeelsleden van de Vlaamse overheid recht op mantelzorgverlof. Een personeelslid kan per hulpbehoevende de arbeidsprestaties ofwel maximaal 1 maand voltijds onderbreken (100%) ofwel maximaal 2 maanden aaneensluitend deeltijds onderbreken met de helft (50%) of 1/5 (20%). Een personeelslid heeft gedurende zijn volledige...
40Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: werkenbijdeoverheid.be 7-02-2022 20:18
De werking van een organisatie  steunt op competente en gedreven medewerkers. Elke organisatie wil dan ook graag deze medewerkers in huis houden. In geval medewerkers echter toch op het punt staan ​​de organisatie te verlaten, kan je maar beter de echt redenen onderzoeken.  Een exitgesprek is in dat...
2231Aantal keer bekeken
Geen reacties
Mensenwerken6-03-2023 21:09
Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokaal bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en provinciale besturen. Daarnaast worden...
1684Aantal keer bekeken
Geen reacties
Mensenwerken7-03-2023 11:36
Werkenbijdeoverheid.be deed bij het begin van 2023 een bevraging bij lokale overheden om te zien welke  HR-aspecten hen op dit moment bezig houden. Een aantal van de uitdagingen  liggen in de lijn van trends die we in 2022 zagen. De krappe arbeidsmarkt blijft een uitdaging, de mentale gezondheid van medewerkers die...
2190Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement + VDAB20-02-2023 18:50
Ondanks de economische malaise blijft de arbeidsmarkt krap en neemt het aantal knelpuntberoepen verder toe. Op de VDAB knelpuntberoepenlijst voor 2023 staan ondertussen 234 beroepen, dat zijn er 27 meer dan vorig jaar. Binnen de top tien komt verpleegkundige opnieuw - weinig verrassend - naar voor als grootste...
477Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement /Federale Overheid13-02-2023 10:06
Eind 2021 waren er in België 63.160 langdurig zieken deeltijds aan het werk. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering( RIZIV). Dat is een stijging met bijna 46 procent tegenover 2017. De voorbije vijf jaar steeg echter ook het aantal langdurig zieken zelf, met...
396Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur13-02-2023 9:17
Vanaf maart 2023 zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om een deontologische commissie op te richten. Die moet erop toezien dat de lokale politieke mandaten op een verantwoorde manier ingevuld worden. Het Vlaamse Parlement stemde het decreet deontologische commissie op 1 februari goed. Tot nu toe...
600Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement, 01 02 20237-02-2023 22:21
Op 1 februari 2023 keurde het Vlaams Parlement het regiodecreet goed. De Vlaamse lokale besturen kunnen nu aan de slag met het aligneren van hun verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De referentieregio’s zijn van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met...
875Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: VRT NWS + binnenlands bestuur2-02-2023 9:02
Bron: VRT-NWS, 1 februari 2023 Het Vlaams Parlement heeft het plan van de Vlaamse regering goedgekeurd, waardoor Vlaanderen opgedeeld wordt in 15 regio's. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kan op die manier schoon schip worden gemaakt in "de ondoorzichtige brij van bovenlokale samenwerkingsverbanden"....
584Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Toolbox Hybride Werken (NL-overheid)30-01-2023 22:57
Het werken wordt meer en meer verschillend: werken op verschillende locaties en tijdstippen. Deze nieuwe vorm van werken vraagt goede afspraken over een aantal aspecten. Gezamenlijke activiteiten Het is belangrijk om voor verschillende activiteiten in kaart te brengen waar, wanneer en hoe ze worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor werktaken en overleggen....
459Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Agentschap Binnenlands Bstuur, 20 12 202230-01-2023 22:14
Ambtenaren en politieke ambtsdragers krijgen meer en meer  te maken krijgen met agressie en geweld. Bij overheden waaronder gemeenten en provincies staat het onderwerp dan ook meer en meer op te agenda. Agressie tegenover medewerkers van een lokaal of provinciaal bestuur  heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel...
798Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering23-01-2023 16:18
  Personeelsleden hebben recht op volgende omstandigheidsverloven:   1°huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid, vermeld in artikel 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het afleggen van een verklaring van samenwoning van bloed- of...
157Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Ministerraad, 20 01 202220-01-2023 12:41
  20 januari 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers "​Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale...
1696Aantal keer bekeken
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close