google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Levenslang leren stijgt, maar blijft  onvoldoende Overheid - kandidaat

Bron: Statistiek België4-04-2024 8:55
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert twee indicatoren die levenslang leren meten bij 25-64-jarigen, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten. Het afgelopen jaar heeft gemiddeld één op de vier 25-64-jarigen een opleiding gevolgd: 25,6% in 2023, een stijging tegenover 2022, toen het cijfer op 21,5% lag....
Geen reacties
Bron: Statistiek België4-04-2024 9:00
Eén van de indicatoren in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op vlak van kwaliteitsonderwijs is het percentage 25-34-jarigen met een diploma van het hoger onderwijs. Dat cijfer wordt internationaal berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten en wordt in 2023 geschat op 50,0%,...
Geen reacties
Bron: Acerta25-03-2024 10:50
3 dagen of meer werken op kantoor wordt (terug) de norm  In de Verenigde Staten kondigden verschillende grote bedrijven dit jaar al aan dat hun werknemers weer meer naar kantoor moesten komen, en ook in ons land lijkt die trend ingezet. Drie op de vier werknemers (74%) werken...
Geen reacties
Bron: Federale Overheid - 01 03 202413-03-2024 10:05
Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit beogen de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (EU) 2022/2041 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie, voor wat betreft de lonen en salarissen in de publieke sector. De minimumlonen die van toepassing zijn...
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement 06 03 20247-03-2024 12:06
  Vlaanderen kampt met een tekort aan leerkrachten, op alle niveaus. De bevoegde minister kreeg het deze week weer te horen. Dit is niet in één twee drie op te lossen. Maar uiteindelijk blijft een minister van Onderwijs wel verantwoordelijk, vinden de parlementsleden. Dit was duidelijk in de plenaire...
Geen reacties
Bron: Acerta7-03-2024 12:14

Acerta, 6 maart 2024 – Werknemers in ons land presteren gemiddeld bijna 7 dagen per jaar meer dan 10 jaar geleden. Die toename is vooral te danken aan de vrouwelijke werknemers: vrouwen werken nu gemiddeld 11 dagen per jaar meer dan in 2014. Dat komt onder meer doordat...
Geen reacties
Redactie WBDO7-03-2024 7:59
Een aantal jaar geleden werd het bestaansrecht van de provincies in vraag gesteld. Volgens sommigen kunnen de bevoegdheden van de provincies elders opgenomen. Voor anderen blijven de provincies een unieke rol vervullen tussen het Vlaams niveau en het lokaal niveau. Het mag alvast duidelijk zijn dat na de overdracht...
Geen reacties
Bron: Federale Overheid 25-03-2024 10:15
Eind juni 2023 werd beslist om federale ambtenaren ook maaltijdcheques toe te kennen. Iets meer dan een half jaar later zijn de eerste maaltijdcheques ook effectief uitbetaald, en dat op basis van de werkprestaties in januari. Dankzij deze maaltijdcheques wordt de job van ambtenaar nog een tikkeltje...
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement26-02-2024 13:10
In tegenstelling tot andere overheidsniveaus zijn lokale besturen zelf verantwoordelijk voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire medewerkers. Volgens de wet van 24 oktober 2011 over de nieuwe financiering van ambtenarenpensioenen betalen lokale besturen een pensioenbijdrage. Deze bijdrage omvat een basisbijdragevoet op de loonmassa van...
Geen reacties
Federale Ministerraad22-02-2024 23:15
De ministerraad van 2 februari 2024 heeft op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de regels inzake flexi-jobs verstrengt voor vroeggepensioneerde ambtenaren. Het systeem van de flexi-jobs is niet bedoeld om een verschuiving van de ene naar de andere arbeidsvorm te...
Geen reacties
Bron: Manpower14-02-2024 15:01
  ManpowerGroup publiceert voor de tiende keer zijn wereldwijde ranglijst van arbeid (Total Workforce Index ). Deze index evalueert de marktomstandigheden voor het werven, aantrekken en behouden van zowel vaste als flexibele medewerkers in 64 landen over de hele wereld. Om dit te bereiken hebben de experts van ManpowerGroup...
Geen reacties
Bron: GZ-psychologie Nederland14-02-2024 15:28
Dat het bestaan van burn-out in twijfel wordt getrokken, lijkt een trend te worden in het maatschappelijk debat. Een gevaarlijke ontwikkeling, want laten we helder zijn: burn-out bestaat en als dit niet wordt erkend, heeft dat een negatief effect op het voorkomen en behandelen van klachten en...
Geen reacties
Bron: VDAB14-02-2024 15:56
  De Studiedienst van VDAB publiceert elk jaar een lijst met beroepen waarvoor de invulling van de vacatures moeilijker verloopt dan voor de andere beroepen. Wat houdt het in? VDAB publiceert elk jaar een lijst met de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Per beroep wordt aangegeven waarom het een knelpunt vormt. Er zijn drie...
Geen reacties
Bron: diverse bronnen2-02-2024 10:25
De Vlaamse overheidsadministraties moesten het met 1.400 mensen minder doen, zo besliste de regering-Jambon enkele jaren geleden. Dat zou volgens de minister-president tot een “slanke, performante, burgergerichte en toegankelijke overheid leiden”. En een besparing van zo’n 75 miljoen euro per jaar. Het tegendeel blijkt waar, oordelen de auditeurs...
Geen reacties
Bron: Frank Vandenbroucke, VRT-NWS2-02-2024 9:43
Werknemers die de eerste tekenen van burn-out vertonen, zullen de mogelijkheid krijgen om een gepersonaliseerd begeleidingstraject te volgen om erger te voorkomen. Dit traject is volledig vertrouwelijk en gratis. Zowel de organisatorische componenten (gebrek aan hiërarchische ondersteuning, erkenning) als de individuele componenten (stress, overwerk) van burn-out worden...
Geen reacties
Mensenwerken23-01-2024 9:33
Aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen beginnen dinsdag de eerste studenten van de nieuwe postgraduaatsopleiding Public Finance Management. Zij worden opgeleid tot financieel ambtenaar en dat is een knelpuntberoep. Lokale overheden kampen met een groot tekort aan financieel onderlegde medewerkers. De stad Antwerpen ondersteunt de...
Geen reacties
Mensenwerken17-01-2024 11:37
  Donderdag 28 maart 2024 – ICC Gent Tijdens de 13e editie van HRM in de Overheid bent u in één dag op de hoogte over de huidige verandering van arbeidsmarkt, HR-beleid, cultuur en de toekomst van werk in de Federale overheid, Vlaamse overheid en lokale en provinciale besturen....
Geen reacties
Bron: VVSG / Koning Boudewijnstichting16-01-2024 19:47
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Koning Boudewijnstichting (KBS) hebben voor het eerst de scriptieprijzen ‘Lokale Besturen en Maatschappelijke Dienstverlening’ toegekend. Hiermee willen ze het cruciale belang van maatschappelijke dienstverlening bij een OCMW, stad of gemeente op de kaart zetten bij studenten. Ze...
Geen reacties
Bron: VRT-NWS10-01-2024 14:31
Het lerarentekort wordt steeds nijpender, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Die kreeg vorig jaar welgeteld 26.023 vacatures binnen voor onderwijzend personeel.  De basis- en secundaire scholen zijn vooral op zoek naar volk om voor de klas te staan: bij het...
Geen reacties
Bron: VDAB10-01-2024 14:17
In het jaar 2023 werden 328.673 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 14,2% minder dan in het jaar 2022. Meer dan een jaar al daalt het aantal vacatures dat gemeld wordt aan VDAB (gemeten over twaalf maanden). 2023 was dan ook geen recordjaar, zoals eerst 2021 en...
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close