/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Actueel nieuws

Bron: Belgische kamer van volksvertegenwoordigers26-05-2023 11:55
  In België stuurt de overheid jaarlijks ongeveer 3000 vastbenoemde ambtenaren vroegtijdig op pensioen wegens ziekte. 2/3e daarvan is jonger dan 60 jaar, in uiterste gevallen gaat het om twintigers. De beslissing om zo’n ambtenaar op ziektepensioen te sturen is niet gebonden aan het aantal gewerkte jaren, noch aan leeftijd, en...
771bekeken
Bron: BOSA, Federale overheid26-05-2023 11:40
Bron:  Project nieuw competentiemodel Federale Overheid. De federale overheid werkt momenteel aan een nieuw competentiemodel voor ambtenaren. Het competentiemodel vormt de basis voor alle jobs binnen de federale overheid. Het is de bedoeling om aan te geven  welke competenties nodig zijn om een functie uit te oefenen. Zo’n...
505bekeken
Bron: De Standaard/het Nieuwsblad23-05-2023 17:26
Zowel bij de Vlaamse als bij de fede­rale overheid werken opnieuw meer ambtenaren dan een jaar eerder. Federaal gaat het onder meer om aanwervingen bij Vreemdelingenzaken om de migratiecrisis aan te pakken.  Het beheersen van de migratiecrisis en de strijd tegen drugs hebben ertoe geleid dat er voor...
544bekeken
Bron: ABB23-05-2023 15:37
ABB geeft mee vorm aan het lokaal personeelsbeleid en ondersteunt lokale besturen, personeelsleden en sociale secretariaten. Het team Personeel Lokale Besturen lanceerde in 2022 enkel tools en handvatten rond actuele thema’s: de nieuwe klokkenluidersregeling, omgaan met agressie tegen medewerkers  en de vraag hoe je als OCMW meer...
259bekeken
Bron: Vlaamse Regering,12-05-2023 21:46
Beleids- en beheerscyclus (BBC) lokale en provinciale besturen: wijzigingsbesluit Op voorstel van viceminister-president Bart Somers Bron: Vlaamse Regering, 12 mei 2023 -  Voor de werking van de lokale autonomie en het streven naar democratische en bestuurskrachtige lokale besturen zijn de lokale mandatarissen een cruciale schakel. Om hun rol ten volle...
1041bekeken
Bron: diverse9-05-2023 8:39
  Lokale besturen moeten hun leefloners meer aan het werk krijgen. Leefloners waren sinds 2014 verplicht zich in te schrijven bij de VDAB, maar moeten nu actiever worden gestimuleerd.  De Vlaamse Regering wil meer leefloners aan het werk te krijgen en lokale besturen  stimuleren om ze meer te...
551bekeken
Bron: Alan verzekeringen.2-05-2023 23:30
  De digitale verzekeraar Alan organiseert een jaarlijkse nationale studie die het niveau van mentaal welzijn op het werk onderzoekt. De impact op teams, hun prestaties en de verwachtingen van de Belgische werknemers worden onder de loep genomen. 87%  vindt dat bedrijven een verantwoordelijkheid dragen over het mentaal welzijn op de...
578bekeken
Bron: Federaal Planbureau2-05-2023 23:04
Het Planbureau heeft dop 02 05 2023 zijn inflatievooruitzichten voor 2023 verlaagd. Het Planbureau verwacht dat de inflatie zal uitkomen op 3,9 procent.  De spilindex, waardoor de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel stijgen, zou in oktober  2023 overschreden worden.   Op basis van die maandvooruitzichten zou...
419bekeken
Bron: werkenbijdeoverheid.be28-04-2023 14:49
  Actuele kwesties in het ambtenarenrecht helder toegelicht.    Info Het evenement waar HR-medewerkers uit de publieke sector samenkomen om zich te informeren, om bij te leren, om te ontdekken en om ideeën uit te wisselen met collega’s.   Ons doel is om ambtenaren voortdurend te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken....
331bekeken
Eigen berichtgeving25-04-2023 14:00
Dit jaar wordt voor de tweede keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes, met de steun van de Exello.net, Burgerzaken Vlaanderen en het Centrum voor Lokale Politiek van UGent, de local civil servant in de bloemen...
318bekeken
Mensenwerken24-04-2023 9:38
De pensioenen van ambtenaren en mandatarissen kwamen de voorbije weken terug in het nieuws. De pensioenen van vastbenoemde ambtenaren verschillen nogal van die van contractuele ambtenaren. Niet onbelangrijk voor wie solliciteert voor een job bij de overheid.   Hoe wordt mijn pensioenbedrag als ambtenaar berekend?  Voor elk jaar dat u...
1532bekeken
Bron: FOD Bosa 14-04-2023 13:52
  Thuiswerk. Vandaag lijkt het bijna niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van de ambtenaar. Toch betekende de coronaperiode misschien voor vele ambtenaren een eerste kennismaking met het werken vanop afstand. Als werkgever behoort de federale overheid tot één van de pioniers van het thuiswerken,...
1011bekeken
Bron: VDAB11-04-2023 19:43
De vraag naar nieuwe werknemers lag vorige maand bijna 16 procent lager dan een jaar geleden. Daarmee zet  de maandelijkse tendens zich verder door.  Méér werkzoekenden ingeschreven Op 31 maart 2023 waren er 287.858 burgers bij VDAB ingeschreven. 67% was werkzoekend zonder werk, 27% werkende burgerklant, en 5% student...
4682bekeken
Mensenwerken27-03-2023 10:45

Na 11 edities HRM in de Overheid, waarbij verkenning en inspiratie centraal stonden is het nu tijd voor de volgende fase. Het vertalen van de doelen en uitdagingen van de overheid en publieke sector naar acties van HR. Om de veranderende maatschappij optimaal te dienen, dient de...
1841bekeken
Eigen berichtgeving. Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 202325-03-2023 9:10
Wijziging Vlaams personeelsstatuut (VPS): beloningsbeleid en prestatiemanagement Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers In het kader van de modernisering van het hr-beleid wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut voor wat het beloningsbeleid en prestatiemanagement binnen de Vlaamse overheid betreft. Prestatiemanagement wordt ingezet als een ontwikkelingsinstrument voor de...
1523bekeken
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close