">
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Actueel nieuws

Bron: Vlaams Parlement22-02-2024 13:15
In tegenstelling tot andere overheidsniveaus zijn lokale besturen zelf verantwoordelijk voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire medewerkers. Volgens de wet van 24 oktober 2011 over de nieuwe financiering van ambtenarenpensioenen betalen lokale besturen een pensioenbijdrage. Deze bijdrage omvat een basisbijdragevoet op de loonmassa van...
0bekeken
Federale Ministerraad16-02-2024 23:17
De ministerraad van 2 februari 2024 heeft op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de regels inzake flexi-jobs verstrengt voor vroeggepensioneerde ambtenaren. Het systeem van de flexi-jobs is niet bedoeld om een verschuiving van de ene naar de andere arbeidsvorm te...
0bekeken
Bron: Manpower14-02-2024 15:03
  ManpowerGroup publiceert voor de tiende keer zijn wereldwijde ranglijst van arbeid (Total Workforce Index ). Deze index evalueert de marktomstandigheden voor het werven, aantrekken en behouden van zowel vaste als flexibele medewerkers in 64 landen over de hele wereld. Om dit te bereiken hebben de experts van ManpowerGroup...
0bekeken
Bron: GZ-psychologie Nederland9-02-2024 15:43
Dat het bestaan van burn-out in twijfel wordt getrokken, lijkt een trend te worden in het maatschappelijk debat. Een gevaarlijke ontwikkeling, want laten we helder zijn: burn-out bestaat en als dit niet wordt erkend, heeft dat een negatief effect op het voorkomen en behandelen van klachten en...
0bekeken
Bron: VDAB6-02-2024 16:00
  De Studiedienst van VDAB publiceert elk jaar een lijst met beroepen waarvoor de invulling van de vacatures moeilijker verloopt dan voor de andere beroepen. Wat houdt het in? VDAB publiceert elk jaar een lijst met de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Per beroep wordt aangegeven waarom het een knelpunt vormt. Er zijn drie...
0bekeken
Bron: diverse bronnen1-02-2024 11:31
De Vlaamse overheidsadministraties moesten het met 1.400 mensen minder doen, zo besliste de regering-Jambon enkele jaren geleden. Dat zou volgens de minister-president tot een “slanke, performante, burgergerichte en toegankelijke overheid leiden”. En een besparing van zo’n 75 miljoen euro per jaar. Het tegendeel blijkt waar, oordelen de auditeurs...
0bekeken
Bron: Frank Vandenbroucke, VRT-NWS1-02-2024 10:17
Werknemers die de eerste tekenen van burn-out vertonen, zullen de mogelijkheid krijgen om een gepersonaliseerd begeleidingstraject te volgen om erger te voorkomen. Dit traject is volledig vertrouwelijk en gratis. Zowel de organisatorische componenten (gebrek aan hiërarchische ondersteuning, erkenning) als de individuele componenten (stress, overwerk) van burn-out worden...
0bekeken
Mensenwerken23-01-2024 9:33
Aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen beginnen dinsdag de eerste studenten van de nieuwe postgraduaatsopleiding Public Finance Management. Zij worden opgeleid tot financieel ambtenaar en dat is een knelpuntberoep. Lokale overheden kampen met een groot tekort aan financieel onderlegde medewerkers. De stad Antwerpen ondersteunt de...
0bekeken
Mensenwerken17-01-2024 11:37
  Donderdag 28 maart 2024 – ICC Gent Tijdens de 13e editie van HRM in de Overheid bent u in één dag op de hoogte over de huidige verandering van arbeidsmarkt, HR-beleid, cultuur en de toekomst van werk in de Federale overheid, Vlaamse overheid en lokale en provinciale besturen....
0bekeken
Bron: VVSG / Koning Boudewijnstichting16-01-2024 19:47
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Koning Boudewijnstichting (KBS) hebben voor het eerst de scriptieprijzen ‘Lokale Besturen en Maatschappelijke Dienstverlening’ toegekend. Hiermee willen ze het cruciale belang van maatschappelijke dienstverlening bij een OCMW, stad of gemeente op de kaart zetten bij studenten. Ze...
0bekeken
Bron: VRT-NWS10-01-2024 14:31
Het lerarentekort wordt steeds nijpender, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Die kreeg vorig jaar welgeteld 26.023 vacatures binnen voor onderwijzend personeel.  De basis- en secundaire scholen zijn vooral op zoek naar volk om voor de klas te staan: bij het...
0bekeken
Bron: VDAB10-01-2024 14:27
In het jaar 2023 werden 328.673 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 14,2% minder dan in het jaar 2022. Meer dan een jaar al daalt het aantal vacatures dat gemeld wordt aan VDAB (gemeten over twaalf maanden). 2023 was dan ook geen recordjaar, zoals eerst 2021 en...
0bekeken
Bron: Federaal Planbureau9-01-2024 12:37
De lonen van de ambtenaren en de uitkeringen zullen dit jaar normaal maar één keer worden geïndexeerd, in plaats van twee keer. Dat verwacht het Federaal Planbureau. Als gevolg van zo'n overschrijding van de spilindex stijgen de wedden van ambtenaren en de uitkeringen, telkens met 2 procent. In...
0bekeken
Bron: eigen redactie.4-01-2024 8:53

De arbeidsmarkt blijft krap. Dit legt grote druk op het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel. Organisaties moeten proactief zijn in het optimaal benutten van het potentieel van hun medewerkers. En dit op een moment dat België een historisch laag aantal werklozen telt. De arbeidsmarkt bepaalt dan ook...
0bekeken
Diverse nieuwsmedia19-12-2023 16:12
Nieuwe fusiegemeente in Vlaams-Brabant: Pajottegem. De nieuwe fusiegemeente in Vlaams-Brabant zal Pajottegem heten. Pajottegem wordt de nieuwe gemeente, na de fusie van Galmaarden, Gooik en Herne. Meer dan 5.000 inwoners van de drie gemeenten hebben gestemd voor één van de vijf mogelijke namen van hun toekomstige fusiegemeente. Pajottegem zal...
0bekeken
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close