/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Actueel nieuws

Bron: Evaluatie in evolutie. Nieuwe medewerkers.25-09-2023 23:00
Opvolgen en evalueren van nieuwe medewerkers is een cruciaal proces dat overheden helpt om medewerkers te ontwikkelen, maar ook te beoordelen in welke mate nieuwkomers in de organisatie passen. Evalueren van nieuwe medewerkers is in die zin voor zowel medewerker als organisatie waardevol.  Hoe kunnen we die evaluatie...
0bekeken
Bron: Septemberverklaring Vlaamse Regering25-09-2023 17:32
Verhoging van de jobbonus. De bonus gaat van 600 euro naar 700 euro. Ook wordt de groep mensen die recht heeft op de bonus uitgebreid met 1 miljoen mensen. De bonus is bedoeld voor werkenden met lage inkomens. "Het verschil tussen het krijgen van een uitkering enerzijds en...
0bekeken
Bron: Septemberverklaring Vlaamse Regering25-09-2023 16:13
De Vlaamse Regering verlaagt de werkdruk in de kinderopvang door de kind-ratio aan te passen naar 1 begeleider per 5 kinderen in groepen met enkel baby’s, 1 begeleider per 8 oudere kinderen en naar 7 kinderen in gemengde groepen. Er wordt ook extra geïnvesteerd in de mensen...
0bekeken
Bron: Diverse18-09-2023 15:23
De kwaliteit van het onderwijs staat op veel fronten ter discussie. Eén van de aspecten waar naar verwezen wordt, is de kwaliteit van de leerkracht. Daarbij wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de lerarenopleiding. Een diploma van leerkracht garandeert onvoldoende dat iemand klaar is om voor de...
0bekeken
Bron: Binnenlands Bestuur NL, Radbouduniversiteit NL16-09-2023 15:59
Ambtenaren bij de overheid worden minder geassocieerd met creativiteit. Vaak komt eerder het behoudsgezinde naar voor. Pragmatisch, reactief en realistisch Onderzoeker Glenn Houtgraaf  van Radboud/Erasmus Universiteit Rotterdam en collega’s ontdekten  dat mensen in dienst van de overheid wel degelijk creatief zijn, maar ook dat deze creativiteit vooral pragmatisch, reactief...
0bekeken
Bron: Binnenlands Bestuur Nederland11-09-2023 9:56
Externen maken een steeds groter aandeel uit van het personeelsbestand van gemeenten en provincies. Het is al vast een thema dat leeft bij de Nederlandse overheid. Het tijdschrift voor Binnenlands Bestuur  NL wijt er alvast deze maand een themanummer aan. Daarin wordt verslag gedaan van een recent...
0bekeken
Bron: Federale Overheid4-09-2023 12:28
Openbaar ambt: invoering van de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime Sinds 20 november 2022 is het voor werknemers uit de privésector mogelijk om de voltijdse prestaties te verdelen over vier in plaats van vijf dagen. Daarnaast is het ook mogelijk om de arbeidsprestaties te verdelen over...
0bekeken
Mensenwerken1-09-2023 9:14
Dit jaar wordt voor de tweede keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes de local civil servant huldigen en het werken bij lokale besturen in een positief daglicht stellen.   De Servantes Award heeft de steun van...
0bekeken
Bron: Vlaams Parlement28-08-2023 16:14
De Vlaamse overheid streeft naar een inclusief en duurzaam gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en dienstverlening om bij de Vlaamse overheid te komen tot een evenredige arbeidsparticipatie. Dit vertaalt zich ook in de de kaderfuncties en managementfuncties. De Vlaamse Overheid stelde de cijfers van 2022 ter beschikking. Verdeling mannen/vrouwen Vooral op het niveau...
0bekeken
Bron: Serv, stichting innovatie & arbeid24-08-2023 16:50
Organisatieverandering speelt zich af op zowel het vlak van motivatie van mensen, gedrag processen én structuren. Het vraagt om maatwerk en bestrijkt alle aspecten van een organisatie. Veranderprocessen zijn vaak lastig en langzaam, maar als het goed aangepakt wordt kan het leer- en aanpassingsvermogen sterk verbeterd worden...
0bekeken
Bron: Acerta / Unia21-08-2023 12:18
Leeftijd is, vooral bij werkzoekenden,  een belangrijke discriminerende factor. Een kwart van de werkende Belgen kreeg in zijn/haar carrière al te maken met discriminatie op de werkvloer. Bij de werkzoekenden ligt dat cijfer nog hoger: één op de drie (31,9 %) kreeg geen eerlijke kans tijdens een sollicitatie. Niet...
0bekeken
Bron: Ministeraad 20 07 202312-08-2023 15:13
De Federale Overheid heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat het voor ambtenaren makkelijker maakt om een stapje terug te zetten op het werk. Wie lichter werk gaat doen om voor een ziek familielid te zorgen, kan dat twee jaar doen met behoud van loon. Minister van Ambtenarenzaken Petra De...
0bekeken
Bron: Apache - De Standaard5-08-2023 16:03
Lokale politici bezondigen zich aan belangenvermenging bij het verstrekken van omgevingsvergunningen. Dat is alvast wat bijna de helft van de leidinggevenden binnen de eigen administratie vermoedt. Bevraging  van  ambtenaren diensten stedenbouw en omgeving De bevraging gebeurde door een masterstudent stedenbouw en anoniem. In totaal  gaven 119 omgevingsambtenaren hun mening....
0bekeken
Bron: Ministerraad 20 07 2023 26-07-2023 23:29
De federale minister van Ambtenarenzaken voorziet de invoering van de heroriëntering van ambtenaren. Toepassing In de eerste plaats gaat het om de 'heroriëntering om professionele redenen', een intensieve begeleiding van personeelsleden die zich willen heroriënteren na een lange, ononderbroken periode van afwezigheid of tijdens een re-integratietraject na ziekte. Daarnaast is de heroriëntering ook...
0bekeken
Bron: Vlaamse Regering17-07-2023 16:43
De Vlaamse Regering versoepelt de regeling om gastleraren uit ondernemingen in te zetten voor de klas en maakt het via dienstverleningscontracten met ondernemingen mogelijk dat werknemers (terug) de stap zetten naar het onderwijs.   Dit voorontwerp van besluit handelt over een aantal maatregelen in uitvoering van het (voorontwerp van)...
0bekeken
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close