/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Actueel nieuws

Bron: Federale Overheid 27-06-2022 13:56
Bron: Ministerraad - 24 juni 2022. De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed over de afwezigheden wegens ziekte van personeelsleden van de federale overheidsdiensten. In overeenstemming met de beslissingen van de ministerraad van 21 oktober 2021, wordt bepaald...
721bekeken
Bron: Binnenlands Bestuur22-06-2022 13:55
Bron: Binnenlands Bestuur Nieuwsbericht • 21 juni 2022 Bevoegdheden kunnen beter zitten waar ze thuishoren, en dat is vaak op het lokale niveau. Maar welke taken kunnen dan het best verschuiven naar het lokale niveau? In welke vorm krijgen lokale besturen meer slagkracht? En welke middelen staan daartegenover? Daar...
240bekeken
Bron: VRT-Nieuws18-06-2022 14:13
De federale regering heeft na negen maanden en drie onderhandelingsrondes een definitief akkoord over de zogenoemde arbeidsdeal, met daarin onder meer de vierdaagse werkweek, een betere bescherming voor platformwerkers en het recht om na de werkuren offline te zijn. De  arbeidsdeal moet meer mensen aan het werk krijgen...
436bekeken
Bron: Vlaams Parlement17-06-2022 13:58
Bron: Parlementaire vragen - 16 juni 2022 De  Vlaamse  overheid zet  sterk  in  op  re-integratie na  langdurige ziekteafwezigheid.  Na  een  lange  periode  van  ziekteafwezigheid   is  het  belangrijk om  het  personeelslid op een   duurzame  manier te re-integreren op  de  werkvloer.   https://overheid.vlaanderen.be/personeel/welzijn/re-integratie.                         De  re-integratie  Sociaal-Medisch  van  personeelsleden  van  de  Vlaamse overheid  wordt  opgezet volgens   de  principes van  casemanagement, ...
237bekeken
Mensenwerken10-06-2022 9:40
  Belangrijkste conclusies In vergelijking met de voorbije covidjaren krijgen lokale besturen in 2022 een nog grotere financiële schok te verwerken. Hoge inflatiecijfers doen de loonkosten fors oplopen, energiefacturen wegen zwaarder door en de prijzen van bouwmaterialen gaan door het dak. Meeruitgaven t.o.v. geplande cijfers voor 2022 Personeelskosten: voor 2022 ging...
408bekeken
Bron: Federale Overheid9-06-2022 11:11
  Het aantal ziektedagen vanwege stress stijgt bij alle werknemers, ook bij het federaal overheidspersoneel. Tegelijk gaat dat hand in hand met een sterke groei van mensen die loopbaanbegeleiding volgen. Ook andere maatregelen om meer werkgeluk te vinden, krijgen een plek op de werkvloer van de federale overheid....
349bekeken
Bron: Radio 17-06-2022 12:59
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) doet veel te weinig om het nijpende tekort aan leerkrachten aan te pakken. Dat schrijven de topmannen van de grootste Vlaamse onderwijskoepels in een opiniestuk in De Standaard. Ze vragen van hem, net zoals bij corona of de situatie rond...
185bekeken
Bron: Planbureau7-06-2022 12:33
Dat de weddes van het overheidspersoneel omhooggaan, is een gevolg van de hoge inflatie. Daardoor wordt de spilindex veel sneller dan normaal overschreden. Bij een overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen en de ambtenarenweddes opgetrokken. Die verhoging van de weddes met tekens 2 procent vond een...
327bekeken
Bron: VRT-niews + federale overheid.30-05-2022 11:12
Zeg niet "geachte meneer/mevrouw", maar "beste": federale ambtenaren krijgen brochure rond genderinclusief taalgebruik   Bron: VRT-nieuws, 30 mei 2022 Alle federale ambtenaren hebben een brochure gekregen over genderinclusief taalgebruik. De tips moeten leiden tot een overheidscommunicatie waar iedereen zich in kan herkennen. Zo roept de brochure op om het woord...
541bekeken
Bron: VDAB- Arvastat24-05-2022 11:39
Bron: VDAB, Arvastat, april 2022   Historisch hoog vacaturecijfer. In april 2022 werden 30.627 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 12,9% meer dan in april 2021. De voorbije twaalf maanden werden 398.338 vacatures gemeld aan VDAB....
160bekeken
Bron: Vlaamse Regering20-05-2022 10:12
  Op voorstel van viceminister-president Bart Somers - 20 mei 2022 ​De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokale bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en...
732bekeken
Bron: Vlaamse Regering20-05-2022 10:10
Bron: Vlaamse Regering, 20 05 2022 De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit,...
1087bekeken
Bron: Robert Half13-05-2022 8:59
  Bron: Robert Half, 12/05/2022 Originele titel: Bijna 1 op 2 Belgische managers ziet meer vrijwillige vertrekkers dan voor pandemie Belgische managers hebben weer meer vertrouwen in de groei van hun bedrijf, zo blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half. 7 op 10 bevraagde managers heeft meer vertrouwen voor de...
45bekeken
Bron: Federale Overheid9-05-2022 9:12
Bron: Federale Overheid, 6 mei 2022. “Federale ambtenaren krijgen de mogelijkheid om – al dan niet anoniem- mistoestanden te melden, worden beschermd tegen alle nadelige gevolgen en krijgen toegang tot passende steunmaatregelen. De federale overheid heeft strikte regels, bijvoorbeeld als het gaat over het uitgeven van overheidsgeld. Dat...
184bekeken
Bron: Sociaal.net 6-05-2022 11:17
Het aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers vervijfvoudigde tegenover 2017. Vooral bij de OCMW’s is er een prangend tekort. “Als de huidige trend zich doorzet, dreigt het tekort aan sociaal werkers overal problematisch te worden.”   Aantal vacatures neemt toe Het aantal nieuwe vacatures die VDAB ontvangt voor maatschappelijk werkers...
494bekeken
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close