gtag('config', 'AW-615933457');
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close
"AW-615933457": { "groups": "default" } "C_7QYeWhTP32s": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "send_to": ["AW-615933457/G-24CPG3v8UCEJHM2aUC"] } }
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Actueel nieuws

Bron: Diverse20-01-2022 17:52
  Veel 25- tot 35-jarigen hebben het afgelopen jaar op eigen initiatief hun vaste baan vaarwel gezegd.  Als vorig jaar een vast arbeidscontract ontbonden werd, gebeurde dat in 34 procent van de gevallen omdat de werknemer zelf ontslag nam. Slechts bij 17 procent van de exits beëindigde de werkgever...
165bekeken
Bron: Statistiek Vlaanderen, 19-01-2022 17:13
In een rapport van Statistiek Vlaanderen  wordt aan de hand van een brede waaier van statistieken, gebaseerd op zowel administratieve gegevens als resultaten van bevolkingsenquêtes, een beeld geschetst van de maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap in Vlaanderen. Voor de afbakening van de doelgroep wordt vertrokken...
66bekeken
Bron: De Standaard18-01-2022 18:18
De impact van de coronacrisis op de Belgische arbeidsmarkt is minder groot dan werd van uitgegaan. Dat blijkt uit de jongste arbeidsmarktindicatoren, die de FOD Werkgelegenheid dinsdag publiceerde. ‘We zien dat de coronacrisis enkele hardnekkige structurele uitdagingen nog verder verscherpt’, geeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS)...
47bekeken
Bron: Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.14-01-2022 18:54
De federale regering lanceerde in december het 'recht op deconnectie'.  De beslissing werd ook gevolgd door een omzendbrief van federaal minister Petra De Sutter.  Ondertussen komt ook op Vlaams niveau een debat los en laat minister  Hilde Crevits haar stem horen. Het toont aan dat flexibilisering van de...
338bekeken
Bron: VDAB12-01-2022 19:15
Bron: VDAB , Minister Hilde Crevits In 2021 werden 362.510 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 50,5% meer dan in 2020. Vanuit alle sectoren werden er meer vacatures gemeld dan het jaar ervoor.  In de maand december 2021 ging het om 28.900 vacatures, ruim 58% meer dan december...
156bekeken
Bron: Fedris - 10/01/202211-01-2022 19:02
Bron: Fedris, publicatie 10 januari 2022 Vrijdag 3 december 2021 had de Ministerraad zijn akkoord gegeven dat werknemers die Covid-19 hebben gehad na een uitbraak van het SARS-CoV-2-virus op de werkvloer een schadeloosstelling beroepsziekte kunnen krijgen. Alleen werknemers uit de privésector en zij die werken bij een gemeentelijke...
399bekeken
Bron: Federaal Planbureau - 04 01 20225-01-2022 16:51
De onderstaande inflatievooruitzichten van januari 2022 tot december 2022 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot december 2021 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 28 december 2021. De olieprijs zou gemiddeld 77 dollar per vat bedragen in 2022. De wisselkoers...
826bekeken
Mensenwerken27-12-2021 0:00
Bron: De Morgen - 27/12/2021 Snellere aanwervingsprocedure voor knelpuntberoepen bij federale overheid Eén op de drie sollicitanten bij de federale overheid haakt af door de lange en omslachtige procedure. "We pakken dit aan door alvast de procedure voor knelpuntjobs bij de federale overheid een pak sneller te laten gaan",...
274bekeken
Bron: Parlementaire vragen22-12-2021 9:16
In de beleidsnota 2019-2024 stelt de Vlaamse Regering werk te maken van een ruimer diversiteitsbeleid waarbij opleiding en werk een van de belangrijkste hefbomen zijn. Daarbij was de ambitie om tijdens deze legislatuur te streven naar een genderevenwicht op de arbeidsmarkt. Bij overheidsfuncties ligt de werkzaamheid van vrouwen lager...
208bekeken
Bron: VDAB-persbericht20-12-2021 18:31
  Re-integratie langdurig zieken via uitzendwerk is te weinig bekend Bron: VDAB - Persbericht van 20 december 2021 Uit een onderzoek in opdracht van VDAB blijkt dat de re-integratie van langdurig zieken een werk van lange adem is. Uitzendwerk als middel om deze doelgroep te activeren is nog te weinig bekend...
457bekeken
Bron : Vlaamse statistieken18-12-2021 18:24
Ruim 130.000 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en 112.000 tijdelijke werklozen in oktober 2021  In oktober 2021 ontvingen in het Vlaamse Gewest iets meer dan 130.000 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het gaat om de som van 114.500 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW) en 15.900 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (niet-werkzoekende UVW). Daarnaast ontvingen 111.700 personen personen een uitkering...
213bekeken
HRM 13-12-2021 17:19
Het congres werd op 13/12/2021 uitgesteld. Nieuwe datum: donderdag 23 juni 2022   Wat betekent werken in het nieuwe normaal? Uitdagingen voor HRM op het vlak van mens, organisatie en klant In het programma kijken we naar de effecten van deze evolutie in positieve zin. De flexibele manier van werken in combinatie met...
283bekeken
Bron: Baanbrekendwerkgever.13-12-2021 14:58
De Lijn, Antwerp Management School en Jobat lanceerden in 2020 samen het charter Baanbrekende Werkgever. Dit charter geeft organisaties een kader en extra stimulans om het hybride werken en de nieuwe mobiliteit te verankeren in een beleid waarbij de medewerker centraal staat. Het charter wil daarnaast ook de...
186bekeken
Bron: De Standaard, Federaal Planbureau8-12-2021 0:00
De sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen zullen begin 2022 met 2 procent stijgen, doordat de spilindex in december overschreden zal worden. Dat voorspelt het Planbureau. De spilindex werd het laatst overschreden in augustus. Wanneer dat gebeurt, worden de sociale uitkeringen de maand nadien met 2 procent geïndexeerd, de...
964bekeken
Bron: Audit Vlaanderen, 6-12-2021 16:07
Op 14/10/2021 vond een discussie plaats binnen het Auditcomité voor de lokale besturen omtrent de problematiek van de personeelsbezetting van de dienst ‘omgevingsvergunning’. Vanuit de  VVSG-stuurgroep ziet men het  risico dat  bestaat op een tekort aan menskracht binnen het proces ‘omgevingsvergunning’. VVSG stelt dat er heel wat mensen uit deze diensten...
690bekeken
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close