google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Een carrièreswitch naar ruimtelijke ordening Overheid - kandidaat

Bron: Bestuursacademie NL10-06-2024 14:02
Terwijl het aantal taken in het ruimtelijk domein groeit, is er een groot tekort aan beleidsmedewerkers en -adviseurs. Het project zij-instromers uit Nederland toont dat het bieden van de mogelijkheid tot carrièreswitch waardevolle kandidaten oplevert. Zij-instromers voor ruimtelijke ordening Het is in overheidsland een nieuwe manier van medewerkers werven:...
Geen reacties
Bron: Federale Overheid - sociale zekerheid31-05-2024 9:50
In de onlinedienst Dossier Loopbaanonderbreking dient u aanvragen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof voor uw werknemers in. Welke online aanvragen kunt u doen voor uw sector? Werkgevers en werknemers doen via de onlinedienst hun aanvragen tot loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg). Privésector: alles,...
Geen reacties
Bron: Acerta, 30 mei 20243-03-2023 17:45
De gemiddelde anciënniteit ligt nu iets hoger dan vijf of tien jaar geleden. In 2014 bleven werkende Belgen zo'n 10,9 jaar bij dezelfde job, vandaag is dat 11,3 jaar.  De Belg werkt gemiddeld 11 jaar bij dezelfde onderneming.Werknemers hebben in hun carrière dus in totaal zo’n 4...
Geen reacties
Bron: Vlaamse overheid31-05-2024 9:33
De contractuele tewerkstelling wordt de norm in het vernieuwde personeelsbeleid. De Vlaamse overheid wil daarbij de regelingen rond ziekte, pensioen, verloning en ontslag voor de contractuele personeelsleden verbeteren. Zo evolueert de Vlaamse overheid naar gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Stap 1.  Rechtspositie  Werk je vandaag al voor de Vlaamse overheid en...
Geen reacties
Bron: Mensura 22-05-2024 12:16

Het aantal werknemers in ons land met fysieke of psychische klachten is de voorbije vijf jaar fors toegenomen. Dat stelt preventiedienst Mensura dinsdag op basis van een analyse van de gegevens van meer dan 320.000 werkende Belgen. In de dienstensector, maar ook in het onderwijs gaat het...
Geen reacties
Bron: Federale Overheid22-05-2024 12:32
Op 15 mei 2024 werd in het Belgisch Staatsblad nieuwe regelgeving gepubliceerd met betrekking tot ergonomie op het werk en preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) op het werk, namelijk het koninklijk besluit (KB) van 19 maart tot wijziging van boek VIII van de Codex over het welzijn...
Geen reacties
Bron: VRT-Nieuws 8-05-2024 12:24
"Een zwangerschapsverlies is fysiek en emotioneel ingrijpend", zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). Op dit moment hebben ouders recht op zwangerschapsverlof wanneer hun kindje sterft na minstens 24 weken zwangerschap.  Voor federale ambtenaren die hun kind eerder verliezen, bestond er nog geen regeling. Dat verandert nu...
Geen reacties
Bron: werkenbijdeoverheid.be13-03-2023 17:38
Personeelsverloop verwijst naar het verloop van medewerkers binnen een organisatie gedurende een bepaalde periode. Het kan worden gemeten door het aantal medewerkers die de organisatie verlaat (door ontslag, pensionering, vrijwillig vertrek, etc.) te vergelijken met het totale aantal medewerkers in dienst gedurende diezelfde periode. Het meten van personeelsverloop...
Geen reacties
Bron: VRT1-05-2024 10:38
Aantal mensen in invaliditeit op 15 jaar verdubbeld: vrouwen, zelfstandigen en 55-plussers lopen meer risico Het aantal mensen in ons land dat langdurig arbeidsongeschikt is, is de afgelopen 15 jaar verdubbeld. Ruim een half miljoen mensen verkeert in invaliditeit. Bijna 40 procent van hen worstelt met psychosociale problemen,...
Geen reacties
Bron: Statbel29-04-2024 13:00
De Belgische inflatie steeg in april naar 3,37 procent, na de lichte daling in maart. De spilindex werd overschreden, waardoor de pensioenen, sociale uitkeringen en ambtenarenweddes toenemen. De Belgische inflatie is opnieuw hoger. De stijging van de levensduurte bedroeg in april 3,37 procent, tegenover 3,18 procent in maart....
Geen reacties
Bron: Jaarverslag Nationale Bank23-04-2024 11:08
De vaardigheden van de kandidaten stemmen niet altijd overeen met de vereisten van de werkgevers.   Bepaalde banen vereisen specifieke vaardigheden of een technische opleiding. Dat is bijvoorbeeld het geval voor IT-beroepen, waar er een tekort is aan kandidaten met de juiste competenties. Voor dit soort functies ligt...
Geen reacties
Bron: Jaarverslag Nationale Bank23-04-2024 11:01
Flexibelere arbeidsvormen winnen aan populariteit. Het flexi-jobsysteem – dat wil zeggen bijbanen voor werknemers die al in een 80% - regeling werken, of voor gepensioneerden – werd in 2015 eerst in de horeca ingevoerd en geleidelijk uitgebreid naar andere bedrijfstakken, zoals de detailhandel en de kappers en...
Geen reacties
Bron: Hoge Raad voor de Werkgelegenheid23-04-2024 11:11
Sectoren met tekort aan arbeidskrachten, houden een risico in voor de gezondheid.   Sommige functies gaan gepaard met fysieke of psychische risico’s die kandidaten kunnen ontmoedigen. De situatie verschilt sterk per activiteit en per functie. Tot de fysieke risico’s behoren repetitieve bewegingen, de blootstelling aan gevaarlijke pro- ducten, het...
Geen reacties
Bron: Statistiek België4-04-2024 8:55
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert twee indicatoren die levenslang leren meten bij 25-64-jarigen, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten. Het afgelopen jaar heeft gemiddeld één op de vier 25-64-jarigen een opleiding gevolgd: 25,6% in 2023, een stijging tegenover 2022, toen het cijfer op 21,5% lag....
Geen reacties
Bron: Statistiek België4-04-2024 9:00
Eén van de indicatoren in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op vlak van kwaliteitsonderwijs is het percentage 25-34-jarigen met een diploma van het hoger onderwijs. Dat cijfer wordt internationaal berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten en wordt in 2023 geschat op 50,0%,...
Geen reacties
Bron: Acerta25-03-2024 10:50
3 dagen of meer werken op kantoor wordt (terug) de norm  In de Verenigde Staten kondigden verschillende grote bedrijven dit jaar al aan dat hun werknemers weer meer naar kantoor moesten komen, en ook in ons land lijkt die trend ingezet. Drie op de vier werknemers (74%) werken...
Geen reacties
Bron: Federale Overheid - 01 03 202413-03-2024 10:05
Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit beogen de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (EU) 2022/2041 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie, voor wat betreft de lonen en salarissen in de publieke sector. De minimumlonen die van toepassing zijn...
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement 06 03 20247-03-2024 12:06
  Vlaanderen kampt met een tekort aan leerkrachten, op alle niveaus. De bevoegde minister kreeg het deze week weer te horen. Dit is niet in één twee drie op te lossen. Maar uiteindelijk blijft een minister van Onderwijs wel verantwoordelijk, vinden de parlementsleden. Dit was duidelijk in de plenaire...
Geen reacties
Bron: Acerta7-03-2024 12:14

Acerta, 6 maart 2024 – Werknemers in ons land presteren gemiddeld bijna 7 dagen per jaar meer dan 10 jaar geleden. Die toename is vooral te danken aan de vrouwelijke werknemers: vrouwen werken nu gemiddeld 11 dagen per jaar meer dan in 2014. Dat komt onder meer doordat...
Geen reacties
Redactie WBDO7-03-2024 7:59
Een aantal jaar geleden werd het bestaansrecht van de provincies in vraag gesteld. Volgens sommigen kunnen de bevoegdheden van de provincies elders opgenomen. Voor anderen blijven de provincies een unieke rol vervullen tussen het Vlaams niveau en het lokaal niveau. Het mag alvast duidelijk zijn dat na de overdracht...
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close