/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Nood aan hervorming van het ziektepensioen voor ambtenaren Overheid - kandidaat

Bron: Belgische kamer van volksvertegenwoordigers30-05-2023 11:45
  In België stuurt de overheid jaarlijks ongeveer 3000 vastbenoemde ambtenaren vroegtijdig op pensioen wegens ziekte. 2/3e daarvan is jonger dan 60 jaar, in uiterste gevallen gaat het om twintigers. De beslissing om zo’n ambtenaar op ziektepensioen te sturen is niet gebonden aan het aantal gewerkte jaren, noch aan leeftijd, en...
771Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: BOSA, Federale overheid30-05-2023 11:38
Bron:  Project nieuw competentiemodel Federale Overheid. De federale overheid werkt momenteel aan een nieuw competentiemodel voor ambtenaren. Het competentiemodel vormt de basis voor alle jobs binnen de federale overheid. Het is de bedoeling om aan te geven  welke competenties nodig zijn om een functie uit te oefenen. Zo’n...
505Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: De Standaard/het Nieuwsblad23-05-2023 15:50
Zowel bij de Vlaamse als bij de fede­rale overheid werken opnieuw meer ambtenaren dan een jaar eerder. Federaal gaat het onder meer om aanwervingen bij Vreemdelingenzaken om de migratiecrisis aan te pakken.  Het beheersen van de migratiecrisis en de strijd tegen drugs hebben ertoe geleid dat er voor...
544Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: ABB23-05-2023 15:36
ABB geeft mee vorm aan het lokaal personeelsbeleid en ondersteunt lokale besturen, personeelsleden en sociale secretariaten. Het team Personeel Lokale Besturen lanceerde in 2022 enkel tools en handvatten rond actuele thema’s: de nieuwe klokkenluidersregeling, omgaan met agressie tegen medewerkers  en de vraag hoe je als OCMW meer...
259Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering,12-05-2023 21:45
Beleids- en beheerscyclus (BBC) lokale en provinciale besturen: wijzigingsbesluit Op voorstel van viceminister-president Bart Somers Bron: Vlaamse Regering, 12 mei 2023 -  Voor de werking van de lokale autonomie en het streven naar democratische en bestuurskrachtige lokale besturen zijn de lokale mandatarissen een cruciale schakel. Om hun rol ten volle...
1041Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: diverse9-05-2023 8:25
  Lokale besturen moeten hun leefloners meer aan het werk krijgen. Leefloners waren sinds 2014 verplicht zich in te schrijven bij de VDAB, maar moeten nu actiever worden gestimuleerd.  De Vlaamse Regering wil meer leefloners aan het werk te krijgen en lokale besturen  stimuleren om ze meer te...
551Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Alan verzekeringen.2-05-2023 23:28
  De digitale verzekeraar Alan organiseert een jaarlijkse nationale studie die het niveau van mentaal welzijn op het werk onderzoekt. De impact op teams, hun prestaties en de verwachtingen van de Belgische werknemers worden onder de loep genomen. 87%  vindt dat bedrijven een verantwoordelijkheid dragen over het mentaal welzijn op de...
578Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Federaal Planbureau2-05-2023 23:02
Het Planbureau heeft dop 02 05 2023 zijn inflatievooruitzichten voor 2023 verlaagd. Het Planbureau verwacht dat de inflatie zal uitkomen op 3,9 procent.  De spilindex, waardoor de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel stijgen, zou in oktober  2023 overschreden worden.   Op basis van die maandvooruitzichten zou...
419Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: werkenbijdeoverheid.be9-05-2023 14:42
  Actuele kwesties in het ambtenarenrecht helder toegelicht.    Info Het evenement waar HR-medewerkers uit de publieke sector samenkomen om zich te informeren, om bij te leren, om te ontdekken en om ideeën uit te wisselen met collega’s.   Ons doel is om ambtenaren voortdurend te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken....
331Aantal keer bekeken
Geen reacties
Eigen berichtgeving25-04-2023 13:45
Dit jaar wordt voor de tweede keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes, met de steun van de Exello.net, Burgerzaken Vlaanderen en het Centrum voor Lokale Politiek van UGent, de local civil servant in de bloemen...
318Aantal keer bekeken
Geen reacties
Mensenwerken24-04-2023 18:29
De pensioenen van ambtenaren en mandatarissen kwamen de voorbije weken terug in het nieuws. De pensioenen van vastbenoemde ambtenaren verschillen nogal van die van contractuele ambtenaren. Niet onbelangrijk voor wie solliciteert voor een job bij de overheid.   Hoe wordt mijn pensioenbedrag als ambtenaar berekend?  Voor elk jaar dat u...
1532Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: FOD Bosa 18-04-2023 13:51
  Thuiswerk. Vandaag lijkt het bijna niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van de ambtenaar. Toch betekende de coronaperiode misschien voor vele ambtenaren een eerste kennismaking met het werken vanop afstand. Als werkgever behoort de federale overheid tot één van de pioniers van het thuiswerken,...
1011Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: VDAB11-04-2023 19:32
De vraag naar nieuwe werknemers lag vorige maand bijna 16 procent lager dan een jaar geleden. Daarmee zet  de maandelijkse tendens zich verder door.  Méér werkzoekenden ingeschreven Op 31 maart 2023 waren er 287.858 burgers bij VDAB ingeschreven. 67% was werkzoekend zonder werk, 27% werkende burgerklant, en 5% student...
4682Aantal keer bekeken
Geen reacties
Mensenwerken27-03-2023 10:45

Na 11 edities HRM in de Overheid, waarbij verkenning en inspiratie centraal stonden is het nu tijd voor de volgende fase. Het vertalen van de doelen en uitdagingen van de overheid en publieke sector naar acties van HR. Om de veranderende maatschappij optimaal te dienen, dient de...
1841Aantal keer bekeken
Geen reacties
Eigen berichtgeving. Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 202327-03-2023 9:06
Wijziging Vlaams personeelsstatuut (VPS): beloningsbeleid en prestatiemanagement Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers In het kader van de modernisering van het hr-beleid wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut voor wat het beloningsbeleid en prestatiemanagement binnen de Vlaamse overheid betreft. Prestatiemanagement wordt ingezet als een ontwikkelingsinstrument voor de...
1523Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse regering, 24 april 202327-03-2023 9:03
Bron: Vlaamse Regering, 24 maart 2023   Vanaf 2024 kiest de Vlaamse regering enkel nog voor contractueel personeel. Er komen  wel betere voorwaarden als het gaat over ziekteverlof, pensioen of een thuiswerkvergoeding. Ambtenaren met een gezagsfunctie maken wel nog kans op een vaste benoeming. Het principe van de contractuele tewerkstelling Het...
1533Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: diverse21-03-2023 21:35
  De ministerraad  van 17 maart 2021 keurde op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed inzake een tijdelijk verbod op het gebruik van de applicatie TikTok op diensttoestellen van het federaal overheidspersoneel. De maatregel komt er...
670Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement14-03-2023 8:54
Parlementaire vraag over exitgesprekken bij De Lijn. Publicatie 14 maart 2023 SCHRIFTELIJKE VRAAG van BERT MAERTENS datum: 20 januari 2023 aan LYDIA PEETERS  VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Welke conclusies kunnen uit de verslaggeving van de exitgesprekken ?  Wat zijn de meest voorkomende elementen van de motivering voor een medewerker om de organisatie...
206Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement14-03-2023 8:33
Bron: Schriftelijke vraag Vlaams Parlement van  ELS ROBEYNS datum: 17 januari 2023  aan LYDIA PEETERS, VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN Het verloop van medewerkers bij De Lijn is het hoogst in de eerste vijf jaar na indiensttreding. Nadien daalt het aantal medewerkers dat een andere uitdaging zoekt aanzienlijk. Tabel...
150Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: werkenbijdeoverheid.be13-03-2023 17:38
Personeelsverloop verwijst naar het verloop van medewerkers binnen een organisatie gedurende een bepaalde periode. Het kan worden gemeten door het aantal medewerkers die de organisatie verlaat (door ontslag, pensionering, vrijwillig vertrek, etc.) te vergelijken met het totale aantal medewerkers in dienst gedurende diezelfde periode. Het meten van personeelsverloop...
2863Aantal keer bekeken
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close