ga('set', 'userId', 'USER_ID'); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Regeling van omstandigheidsverlof in de rechtspositieregeling Overheid - kandidaat

Bron: Vlaamse Regering23-01-2023 16:18
  Personeelsleden hebben recht op volgende omstandigheidsverloven:   1°huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid, vermeld in artikel 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het afleggen van een verklaring van samenwoning van bloed- of...
37Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Ministerraad, 20 01 202220-01-2023 12:41
  20 januari 2023 op voorstel van viceminister-president Bart Somers "​Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale...
1165Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Medex +VRT -NWS9-01-2023 23:38
Stress blijkt vaak chronisch probleem bij ambtenaren: 72 procent hervalt jaren nadien   Bron: VRT - NIeuws - 4 januari 2022 Drie van de vier Belgische ambtenaren die wegens een burn-out uitvallen, overkomt dat binnen vier jaar opnieuw. Minister De Sutter van Ambtenarenzaken zoekt de oplossing deels in een strengere...
420Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Nationale Bank van België26-12-2022 8:43
Ook de arbeidsmarkt bleef in 2022 sterk presteren, aangezien er meer dan 100 000 extra jobs werden gecreëerd. De banencreatie zou wel tijdelijk vertragen, maar vanaf de tweede helft van 2023 weer aantrekken. De grootste jobgroei wordt gecreëerd in de dienstensector. De inflatie bleek hardnekkig; ze liep in oktober op tot ruim 13 %, voornamelijk...
190Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Scriptie Annelies Maes20-12-2022 21:56
Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerde op 14/12/2022 de studiedag ‘Lokaal bestuur door een academische bril’. Tijdens deze studiedag werd ook de Vlaamse scriptieprijs uitgereikt. Winnares van de editie 2022 is Annelies Maes met haar onderzoek naar ‘de kwalitatieve omgevingsvergunningsverlening in Vlaanderen’.   De ambtenaar, de schepen en de burger Omgevingsambtenaren die de vergunningsaanvraag...
452Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: NL-Tijdschrift Binnenlands Bestuur 20-12-2022 21:10
Het  klimaat, de energievoorziening, de inflatie, de ouderenzorg, de kinderopvang... Zoveel zaken in beweging met zoveel complexiteit.  "Een sterke overheid is heel hard nodig om het voor ons allemaal goed te regelen en om iedereen erbij te houden. " In het Nederlands tijdschrift voor Binnenlands Bestuur worden de eigenschappen van een...
262Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Nieuws Minister Bart Somers +VRT - NWS13-12-2022 0:54
  Na Zwijndrecht en Antwerpen is nu ook stad Diest het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De aanval in Antwerpen is intussen opgeëist door het hackerscollectief Play. Zij dreigen ermee alle data waarover ze beschikken op straat te gooien als de stad geen losgeld betaalt. Vlaams minister Bart...
273Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Federaal Planbureau6-12-2022 23:00
Bron: Federaal Planbureau - 06 12 2022 In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening...
714Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Overheid, 2/09/2022. 2-12-2022 23:25
Bron: schriftelijkje vragen Vlaams Parlement, publicatie 2 12 2022 van PETER VAN ROMPUY  aan BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Binnen de verschillende Vlaamse entiteiten worden er jaarlijks functioneringstoelagen (futo’s) uitgedeeld. Deze maken deel uit van de prestatietoelagen binnen de Vlaamse overheid. Het Vlaams...
916Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering2-12-2022 23:14
In uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 – 2022 wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het organisatiebesluit van de kabinetten, met het oog op de toekenning van eco-, sport- en cultuurcheques. In 2022 en 2023 worden per kalenderjaar ecocheques ter waarde van 250 euro toegekend...
1631Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering 2-12-2022 23:08
Naar aanleiding van haar beslissing van 30 oktober 2020 over de uitbreiding van de gemeenschappelijke HR-dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor wat betreft rekrutering en selectie, wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel het oprichtingsbesluit van AgO en het Vlaams personeelsstatuut (VPS). Door deze beslissing pakken de diensten van...
312Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Overheid29-11-2022 0:41
Bron: Vlaams Parlement, 28 11 2022 De Vlaamse overheid zet sterk in op re-integratie na langdurige ziekteafwezigheid. Na een periode van ziekteafwezigheid is het belangrijk om het personeelslid op een duurzame manier te re-integreren op de werkvloer. In eerste instantie wordt hierbij ingezet op informele re-integratietrajecten, waarbij de...
608Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Centrum Lokale Politiek UGent / Servantes Award29-11-2022 0:04
Op 27 oktober 2022 vond de eerste editie van de Servantes Award plaats in Aalst. De Servantes Award plaats de medewerker van het lokaal bestuur in de kijker en zet net als werkenbijdeoverheid.be het werken bij lokale besturen in de kijker.   De Servantes Barometer Het  Centrum voor...
255Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering22-11-2022 9:49
Bron: Beslissing Vlaamse Regering, 18 november 2022 Het decreet over de werk- en zorgtrajecten voorziet in een aanbod voor personen die niet, niet meer of nog niet betaald aan het werk kunnen door cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problemen.Het voorziet in drie types van dienstverlening: activeringstrajecten als een voorbereiding op betaald werk, arbeidsmatige...
228Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering, 18 11 202222-11-2022 9:54
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Provindiedecreet, het decreet over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet wijzigt, om een aangescherpte klokkenluidersregeling in te voeren voor de Vlaamse overheid en lokale besturen. De regeling volgt de Europese richtlijn, die stelt dat lidstaten...
646Aantal keer bekeken
Geen reacties
Duiding. Diverse VRT-Nieuwsberichten18-11-2022 23:24
Het was de week van de zondebokken. Als het maatschappelijk complex wordt, duiken ze op. Er zijn veel vraagstukken in organisaties die we als  vervelend of verontrustend bestempelen. Problemen die maar blijven bestaan, zoals in de kinderopvang bv.,  ondanks allerlei initiatieven die worden genomen om ze ‘eens en...
259Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Protocol 2022/12 - 26 oktober 2022 + Vlaamse Ministerraad 10 11 202215-11-2022 21:56
Het huidig ontwerp van besluit over de rechtspositieregeling kreeg door geen van de vakorganisaties een akkoord mee. De reden had vooral te maken met het gebrek aan houvast en de risico's die verbonden zijn aan het grotendeels overlaten van de rechtspositieregeling aan de lokale autonomie. Daarnaast was...
885Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse ministerraad, 10 11 202214-11-2022 15:06
Bron: Vlaamse Regering 10 november 2022 Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en...
1174Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: BOSA, FOD Beleid en Ondersteuning8-11-2022 9:33
  Bron: Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, werken bij de overheid, indexatie, november 2022 Hier vind je informatie over de verschillende soorten index en de invloed daarvan op de berekening van de wedden en lonen. De spilindex werd overschreden in oktober 2022. Vanaf 1 december 2022 is de nieuwe verhogingscoëfficiënt...
1273Aantal keer bekeken
Geen reacties
Mensenwerken8-11-2022 9:25
Openstaande vacatures vormen uitdaging: sterke troeven meer uitspelen   Het is duidelijk een uitdaging voor lokale besturen om openstaande vacatures in te vullen. Op een schaal van 1 (heel gemakkelijk) tot 7 (heel moeilijk) geven algemeen directeurs en personeelsverantwoordelijken een score van 4,97.    “Werken bij een lokaal bestuur heeft écht...
609Aantal keer bekeken
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close