/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Actueel nieuws

Bron: Vlaams parlement.28-07-2022 23:17
  Vlaamse overheid - Aanwervingen De Vlaamse overheid profileert zich als een sterke, aantrekkelijke werkgever. Toch moet ze hetzelfde werk met steeds minder ambtenaren doen. In het regeerakkoord 2019-2024 werd overeengekomen dat de overheidsdiensten in 5 jaar ongeveer 5 procent moesten afslanken. Tegelijkertijd wordt ook de overheid in toenemende...
525bekeken
Bron: Parlementaire vragen, 15 07 202216-07-2022 15:20
Bron: Parlementaire vragen - 15 07 2022 Recent publiceerde Audit Vlaanderen het jaarverslag van 2021. Er werden in totaal 113 auditopdrachten uitgevoerd: 72 bij lokale besturen, waarvan 7 forensische na 86 meldingen en 41 bij de Vlaamse administratie waarvan 6 forensische audits. De stijging van het aantal meldingen...
383bekeken
Bron: De Wereld Morgen, 12 07 202215-07-2022 15:04
Bron: De Wereld Morgen - 12 juli 2022 Wanneer heeft een ambtenaar recht van spreken, en wanneer moet hij zijn expertise ter beschikking stellen van het publiek debat? Jean-Paul Gailly over het wantrouwen in de openbare dienst. Het wantrouwen Wat vaak op de achtergrond van politieke debatten aan het licht...
212bekeken
Bron: Vlaams Parlement8-07-2022 15:13
Onderstaande tabellen geven een overzicht van het ziekteafwezigheidspercentage binnen de diensten van de Vlaamse overheid (DVO), opgedeeld per jaar, geslacht, statuut en leeftijd. Tot en met 2016 zijn er geen demografische gegevens beschikbaar. De extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) van publiek recht behoren tot dit toepassingsgebied. page3image1219409264Lees meer
35bekeken
Bron: Vlaamse Regering8-07-2022 7:22
  Bron: Vlaamse Regering - 8 juli 2022 Na onderhandelingen met de sociale partners en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat het mogelijk maakt voor personeelsleden in de publieke sector die in het uitdovend stelsel van loopbaanonderbreking zitten, om hun loopbaanonderbreking tijdelijk...
Lees meer
609bekeken
Mensenwerken8-07-2022 7:18
Beslissingen Vlaamse Regering - 8 juli 2022   In uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren en de protocollen afgesloten in comité C1, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed dat het mogelijk...
Lees meer
485bekeken
Bron: Federaal Planbureau5-07-2022 16:49
Bron: Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten  [05/07/2022] De wedden van de ambtenaren stijgen 2 maand na de overschrijding van de spilindex. Deze laatste wordt berekend door het Federaal Planbureau. De onderstaande inflatievooruitzichten van juli 2022 tot december 2023 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot...
Lees meer
165bekeken
Bron: Vlaamse Overheid4-07-2022 9:09
Bron: https://www.vlaanderen.be/jobbonus Bron: Beslissingen Vlaamse Regering 01 07 2022 De jobbonus is een nieuwe beleidsmaatregel waarmee de Vlaamse Regering werkenden een bijkomende positieve financiële prikkel wil geven om aan het werk te gaan of te blijven. De doelgroep van de jobbonus zijn personen met een laag beroepsinkomen. De premie wordt toegekend op basis van het loon...
Lees meer
843bekeken
Bron: VRT-NWS1-07-2022 23:22
Bron: VRT-Nieuws , 1 juli 2022   Minister Crevits (CD&V) op zoek naar 3.300 mensen om druk op zorgsector te verlichten Zo'n 3.300 mensen die nog niet het juiste diploma hebben, zullen via een korte opleiding onmiddellijk aan de slag kunnen in de zorg- en de welzijnssector. Daarover heeft Vlaams...
Lees meer
340bekeken
Bron: Federale Overheid 27-06-2022 13:56
Bron: Ministerraad - 24 juni 2022. De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed over de afwezigheden wegens ziekte van personeelsleden van de federale overheidsdiensten. In overeenstemming met de beslissingen van de ministerraad van 21 oktober 2021, wordt bepaald...
Lees meer
948bekeken
Bron: Binnenlands Bestuur22-06-2022 13:55
Bron: Binnenlands Bestuur Nieuwsbericht • 21 juni 2022 Bevoegdheden kunnen beter zitten waar ze thuishoren, en dat is vaak op het lokale niveau. Maar welke taken kunnen dan het best verschuiven naar het lokale niveau? In welke vorm krijgen lokale besturen meer slagkracht? En welke middelen staan daartegenover? Daar...
Lees meer
528bekeken
Bron: VRT-Nieuws18-06-2022 14:13
De federale regering heeft na negen maanden en drie onderhandelingsrondes een definitief akkoord over de zogenoemde arbeidsdeal, met daarin onder meer de vierdaagse werkweek, een betere bescherming voor platformwerkers en het recht om na de werkuren offline te zijn. De  arbeidsdeal moet meer mensen aan het werk krijgen...
Lees meer
608bekeken
Bron: Vlaams Parlement17-06-2022 13:58
Bron: Parlementaire vragen - 16 juni 2022 De  Vlaamse  overheid zet  sterk  in  op  re-integratie na  langdurige ziekteafwezigheid.  Na  een  lange  periode  van  ziekteafwezigheid   is  het  belangrijk om  het  personeelslid op een   duurzame  manier te re-integreren op  de  werkvloer.   https://overheid.vlaanderen.be/personeel/welzijn/re-integratie.                         De  re-integratie  Sociaal-Medisch  van  personeelsleden  van  de  Vlaamse overheid  wordt  opgezet volgens   de  principes van  casemanagement, ...
Lees meer
344bekeken
Mensenwerken10-06-2022 9:40
  Belangrijkste conclusies In vergelijking met de voorbije covidjaren krijgen lokale besturen in 2022 een nog grotere financiële schok te verwerken. Hoge inflatiecijfers doen de loonkosten fors oplopen, energiefacturen wegen zwaarder door en de prijzen van bouwmaterialen gaan door het dak. Meeruitgaven t.o.v. geplande cijfers voor 2022 Personeelskosten: voor 2022 ging...
Lees meer
501bekeken
Bron: Federale Overheid9-06-2022 11:11
  Het aantal ziektedagen vanwege stress stijgt bij alle werknemers, ook bij het federaal overheidspersoneel. Tegelijk gaat dat hand in hand met een sterke groei van mensen die loopbaanbegeleiding volgen. Ook andere maatregelen om meer werkgeluk te vinden, krijgen een plek op de werkvloer van de federale overheid....
Lees meer
473bekeken
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close