gtag('config', 'AW-615933457');
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close
"AW-615933457": { "groups": "default" } "C_7QYeWhTP32s": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "send_to": ["AW-615933457/G-24CPG3v8UCEJHM2aUC"] } }
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Actueel nieuws

Bron: Vlaams Parlement, 21-10-2021 11:25
Bron:  Actualiteitsdebat Vlaams Parlement 20 oktober 2021 Anderhalve maand na de opstart van het nieuwe schooljaar blijkt het lerarentekort in Vlaanderen sterk op te lopen. Schoolbesturen en koepels trekken aan de alarmbel en stellen dat de onderwijskwaliteit hierdoor in het gedrang komt. De fracties debatteren in de plenaire...
81bekeken
Bron: Eigen berichtgeving13-10-2021 14:37
Verschillende lokale besturen hebben  moeite om geschikt personeel te vinden voor bepaalde functies. Dit leidt tot uitbesteding van bepaalde opdrachten. Hoe ver kan men daar echter in gaan ?  (Op basis van vraag van Ludwig Vandenhove, Commissie Binnenlands Bestuur, 12 oktober 2021). Actuele case als uitgangspunt voor discussie Via  overheidsopdrachten worden belangrijke...
528bekeken
Bron: VDAB/ De Morgen8-10-2021 10:06
Op 30 september 2021 waren er 284.677 burgers bij VDAB ingeschreven. 68% was werkzoekend zonder werk, 26% werkend, en 6% student of andere. Binnen de groep van werkzoekenden zonder werk was 76% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 13% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 12% van...
307bekeken
Bron: VRT-NWS6-10-2021 10:19
Bron: VRT-NWS Een op de drie Belgische bedrijven behoudt mondmasker op de werkvloer Een op de drie bedrijven neemt voorlopig geen afscheid van het mondmasker op de werkvloer. Op veel plaatsen blijven de afstandsregels gelden en zal er bovendien nog extra ontsmet en verlucht worden, zelfs als dat niet...
209bekeken
Bron: Statbel - VRT-NWS1-10-2021 16:33
Vandaag 1 oktober stijgen de ambtenarenweddes met 2 procent. Dat is een gevolg van de hoge inflatie, de mate waarin consumptieprijzen stijgen. Met 2,73 procent stond ze zelfs op het hoogste niveau sinds maart 2019. Daardoor werd de spilindex vroeger dan verwacht overschreden. Ondertussen is er een...
1012bekeken
Bron: Vlaamse Regering - 24/09/202127-09-2021 16:55
Bron: Vlaamse Regering, 24/09/2021 De Vlaamse Regering zorgt voor een uitbreiding van het geboorteverlof voor zowel statutaire als contractuele personeelsleden van de lokale besturen, tot 15 werkdagen vanaf 1 januari 2021 en tot 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023. Ze wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, definitief de...
757bekeken
Bron: Eigen berichtgeving, Vlaamse Overheid20-09-2021 12:42
De volgende extralegale voordelen zijn in de lokale besturen verplicht: Maaltijdcheques: De besturen moesten voor de inwerkingtreding van het sectoraal akkoord 2020 maaltijdcheques aan hun personeelsleden toekennen waarbij het bestuur op jaarbasis ten minste 497,47 euro ten laste nam. “De personeelsleden van die besturen die op de datum van het...
734bekeken
Bron: eigen berichtgeving / Vlaamse Overheid20-09-2021 11:04
Hybride werken omvat resultaatgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog. Personeelsleden werken hierbij vanuit verschillende werkomgevingen en -locaties samen en blijvenverbonden door technologie en fysieke samenkomsten. In functie van de aard van de werkactiviteit en de te behalen resultaten en met het organisatiebelang en...
617bekeken
Bron: Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur17-09-2021 12:00
De lokale besturen (gemeenten, OCMW's en districten)  deden het  in 2020 met 78.284,09 VTE's  aan personeel. Dit is alvast  wat minder dan in 2019 toen er nog  81.878,21 VTE's waren. De daling zet zich zowel door bij statutairen als contractuelen. 32% van het aantal VTE's wordt daarvan statutair ingevuld. De cijfers...
978bekeken
Bron: Vlaamse Overheid 17/09/202117-09-2021 10:15
  Extralegale voordelen worden meer en meer door overheden ingezet om medewerkers aan te trekken en houden. Op initiatief van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, werd zowel voor de lokale besturen (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021) als voor de diensten van de Vlaamse overheid...
873bekeken
Bron: SERV, 14/09/202115-09-2021 14:07
Betere verzameling en deling van overheidsdata besparen tijd, geld en levens Bron: SERV, 14 september 2021 De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) roepen de Vlaamse Regering op om steviger te investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van overheidsdata. De coronacrisis heeft...
67bekeken
Bron: FOD BOSA15-09-2021 12:39
Het hybride werken lijkt niet alleen een nieuw begrip, maar ook een feit. Soms van thuis uit, soms op het werk: na meer dan een jaar telewerken ziet de federale overheid  stilaan  evolutie naar het hybride werken. FOD BOSA  ziet nieuwe vaardigheden die daarbij nodig zijn en werkte rond dit...
643bekeken
Bron: VRT-Nieuws10-09-2021 12:02
De verschillende bestuurswissels van de laatste weken doen ook vragen rijzen bij de toepassing van de constructieve motie van wantrouwen. Bedoeld als een mogelijkheid om uit onbestuurbaarheid te geraken, is ook het politiek spel niet te vermijden.  Politieke spelletjes ? Is dat nieuwe Vlaamse gemeentedecreet dan sowieso een goede zaak?...
1791bekeken
Bron: Vlaamse Regering 6-09-2021 11:05
Bron: Vlaamse Regering, 3/09/2021 De Vlaamse Regering keurde bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2021 een uitbreiding van de subsidies voor sociale verhuurkantoren goed. Dit besluit voorzag in een subsidie van 25.000 euro voor de aanwerving van een halftijds personeelslid dat ingezet wordt voor het...
69bekeken
Vlaamse Regering 03 09 20216-09-2021 8:26
Bron: Vlaamse Regering, 3/09/2021 De Vlaamse Regering wil Justitie en Handhaving een eigen gezicht geven. Een nieuw agentschap Justitie en Handhaving wordt opgericht binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie. De medewerkers die zullen worden ondergebracht in het nieuwe agentschap komen gedeeltelijk uit het Beleidsveld Welzijn en...
1030bekeken
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close