/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Actueel nieuws

Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron: Binnenlands Bestuur15-09-2019 22:30
Met het decreet lokaal bestuur geldt er een bekendmakingsplicht voor lokale besturen.   De bekendmakingsplicht is de plicht voor het lokaal bestuur om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten en stukken te publiceren op hun webtoepassing. De publicatie- of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de lokale...
530bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Bron: FNV-Nederland14-09-2019 0:51
Ruim 8 op de 10  Nederlandse ziekenhuismedewerkers vinden het loon dat zij ontvangen onvoldoende. Ook de financiële compensatie voor de oproep- en bereikbaarheidsdiensten vinden zij niet genoeg. Ruim 74% van de  Nederlandse ziekenhuismedewerkers overweegt weleens de sector te verlaten. Als belangrijkste vertrekredenen worden aangegeven: werkdruk (59%), loon...
181bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Bron: De Volkskrant 13 september 201914-09-2019 0:39
Duizenden ouderen wachten op verpleeghuisplek of thuiszorg – ‘Er is een dramatische situatie aan het ontstaan’ Dagelijks liggen er honderden ouderen onnodig in een duur Nederlands ziekenhuisbed door het tekort aan thuiszorgmedewerkers en verpleeghuisplekken. Daarnaast wachten ook steeds meer mensen thuis op een plek waar zij de zorg...
64bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron: Het Laatste Nieuws14-09-2019 0:32
Elio Di Rupo legt eed af als Waals minister-president: dit wordt zijn bestuursploeg
   Elio Di Rupo heeft de eed afgelegd als Waals minister-president. Hij ging daarna ook langs bij de koning. Di Rupo zal aan het hoofd staan van een paars-groene regering, waarvan huidig Waals minister-president Willy...
364bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Bron: Familiehulp14-09-2019 0:26
  Het opleidingscentrum Limburg van Familiehulp heeft als eerste opleidingscentrum in Vlaanderen het vernieuwde attest zorgkundige afgeleverd. Deze primeur vond plaats op vrijdag 6 september 2019 en was weggelegd voor een groep afgestudeerde zorgkundigen. Dankzij dit attest kunnen zij voortaan vijf extra handelingen uitvoeren. Een nieuw bekwaamheidsattest voor zorgkundigen   Sinds...
128bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid12-09-2019 0:34
Vlaamse woonzorgcentra volgen al verschillende jaren de kwaliteit van hun zorgverlening op via indicatoren. Op zorgkwaliteit.be/woonzorgcentra vindt u het sectorrapport kwaliteitsindicatoren 2018 deel 1 terug. Het gaat over resultaten verzameld in de eerste helft van 2018 over het voorkomen van doorligwonden, onbedoeld gewichtsverlies, valincidenten, fysieke fixatie, medicijnincidenten en een...
175bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron: De Standaard/ 12-09-2019 0:32
Waals regeerakkoord is rond De Standaard / 09/09/2019  De onderhandelingen in Wallonië zijn afgelopen. PS, MR en Ecolo hebben in Namen de grote lijnen van de regeerakkoorden voor de Waalse regering en de Franse Gemeenschapsregering voorgesteld. Het is nu vooral afwachten of de leden van Ecolo zich kunnen vinden...
8bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Bron: Zorg en gezondheid5-09-2019 17:07
Het tekort aan verpleegkundig personeel is sinds enkele decennia een constante op de arbeidsmarkt. Voorspeld wordt dat dit tekort zal toenemen. Nieuwe pistes om aan dit probleem te verhelpen zijn nuttig en nodig. Met een uniek samenwerkingsproject willen meerdere partijen uit zowel publieke als private sector de...
147bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Eigen berichtgeving, bron: BFHBOV5-09-2019 17:05
  Er  is  een nieuwe beroepsorganisatie voor de 50.000 verpleegkundigen met een HBO5-opleiding. Deze wil de belangen behartigen van de HB05-verpleegkundigen.  Het is geen toeval dat de HBO5-verpleegkundigen zich verenigen. In de discussies over de toekomst van de gezondheidszorg staat de opleiding onder druk.  Daarnaast is het opvallend dat binnen...
226bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron: De Tijd, 02 09 2019 + Scholierenkoepel5-09-2019 10:57
  In het eerste middelbaar wordt vandaag gestart met de hervorming van het middelbaar onderwijs én met nieuwe leerstof. Aan die hervorming is meer dan twintig jaar politieke discussie vooraf gegaan. Van de oorspronkelijke plannen - waarbij bijvoorbeeld de termen algemeen secundair onderwijs (aso), technisch secundair onderwijs (tso)...
523bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Syntra3-09-2019 10:24
De organieke uitrol van de nieuwe en innovatieve onderwijsvorm duaal leren in ons volledige secundair onderwijs op 2 september 2019 is een historisch moment. Na drie jaar proeftuinen wordt duaal leren officieel uitgerold onder impuls van de Vlaamse regering. De langverwachte succesformule van opgeleid worden door een...
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron Vlaamse Overheid22-08-2019 10:45
De Startnota De Wever (NV-A) voor de Vlaamse regering, stelt een aantal veranderingen bij de overheid voorop. Ondertussen komt er ook reeds reactie van de gemeenten.   Vlaamse overheid: performantie centraal ?  De Vlaamse overheid moet een slanke en tegelijk performante overheid zijn. De voorbije regeerperiodes zijn er al belangrijke...
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron: VRT-nieuws, 22/08/201922-08-2019 10:40
  Baas katholiek onderwijs Lieven Boeve: "Tekort aan leerkrachten is grootste bedreiging voor kwaliteit van ons onderwijs" Anderhalve week voor de start van het nieuwe schooljaar, zoeken heel wat directies nog nieuwe leerkrachten om het lessenrooster gevuld te krijgen. Het katholiek onderwijs weet hoe groot het probleem is. "Werk...
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Eigen berichtgeving + De Tijd22-08-2019 9:55
De startnota De Wever (NV-A) legt de fusies van de gemeenten weer op tafel. Hoewel het effect van de integratie gemeente - OCMW nog moet worden in kaart gebracht, wil men dus een stap verder. Toch is er bij de gemeenten zelf weinig enthousiasme hierover. Burgemeester Reekmans van...
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Eigen berichtgeving23-07-2019 0:00
Zowel De Lijn als NMBS kampen met een tekort aan personeel om de dienstverlening te kunnen handhaven.    300 nieuwe treinbegeleiders nodig bij NMBS  Bron: VRT-Nieuws, 18 07 2019 De NMBS zegt samen met HR Rail, dat de personeelszaken bij het spoor regelt, "alles op alles te zetten" om de openstaande...
482bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Mensenwerken18-07-2019 0:00
Sinds 2019 is  Vlaanderen onderverdeeld in vervoerregio’s. Basisbereikbaarheid verandert de samenwerking tussen lokale en Vlaamse overheden helemaal. De lokale overheden beslissen voortaan meer zelf over de mobiliteit in hun regio en zullen daarbij verder kijken dan de eigen grenzen.  Geen verrassing dat heel wat lokale besturen op zoek...
564bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Het Rekenhof24-06-2019 0:00
Bron: Interbestuurlijke verhoudingen Vlaamse overheid en lokale besturen ‐ Rekenhof, juni 2019 1/2 De evolutie waarbij de Vlaamse overheid de steden en gemeenten steeds meer beleidsvrijheid geeft, uitte zich onder meer in de integratie in het Gemeentefonds van zeven subsidiestromen aan de lokale besturen, en minder sturing en...
554bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Stepstone21-06-2019 0:00
4 op de 10 Belgische werknemers niet tevreden met hun loon Bron: Stepstone, 20 juni 2019 Belgische werknemers in de overheidssector zijn het meest tevreden met hun loon. Werknemers in telecommunicatie en horeca lijken het minst tevreden. Een nieuwe StepStone-studie op basis van onze recent gelanceerde Salarisvergelijker onthult enkele interessante inzichten: Slechts...
687bekeken
Geen reacties
Categorie: Werkgever
Mensenwerken21-06-2019 0:00

  10 jaar HRM in de Overheid in beweging.
Is HR klaar voor de uitdagingen van morgen?
De afgelopen 10 jaar lieten...
1088bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Belga, Het Nieuwsblad, De Morgen20-06-2019 0:00
Het Belgische onderwijs kreunt onder het grote tekort aan leerkrachten, leraars die zich niet goed voorbereid voelen om aan leerlingen met zorgnoden les te geven, en de hoge cijfers voor pestgedrag op school. Dat staat te lezen in een groot internationaal vergelijkend onderzoek van de OESO. In het Teaching...
423bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
De Morgen6-06-2019 0:00
Bron: De Morgen, 6 juni 2019 Het aantal geïnterneerden in onze gevangenissen is de afgelopen jaren sterk gedaald, maar die daling stokt. Op dit moment wachten 540 geïnterneerden, die recht hebben op betere zorg, in Belgische cellen. Wachten ons opnieuw veroordelingen door Europa?   Tot 2014 zaten er elk jaar...
199bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Mensenwerken6-06-2019 0:00
Diversiteit bij De Lijn: bekijk het winnende filmpje Iedereen vervoert iedereen, en iedereen is welkom bij De Lijn: dat is de boodschap die De Lijn wil meegeven met dit filmpje dat vorig jaar werd gelanceerd op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.  Dit filmpje is op 6 juni  2019  verkozen...
606bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Mensenwerken6-06-2019 0:00
  Knack-Magazine  Bussen met een halfuur vertraging, slechte luchtkwaliteit, jarenlange wachttijden in de zorg, levensgevaarlijke kruispunten en onderwijs dat veel van zijn pluimen heeft verloren. Het Vlaamse bestuursniveau sputtert en daar blijken heel wat kiezers schoon genoeg van te hebben. Ook dat is een deel van de verklaring voor...
289bekeken
Geen reacties
Categorie: Werkgever
Bron: rijksoverheid NL23-05-2019 0:00
Meer tijd en aandacht voor ouderen door flinke toename personeel verpleeghuizen Nieuwsbericht | 22-05-2019 | 07:00 Het aantal medewerkers in de verpleeghuiszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2017 en 2018 zijn er in totaal 18.500 mensen extra gaan werken in de verpleeghuiszorg, in 2019 verwachten verpleeghuizen dat...
200bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Bron: VRT nieuws 23 05 201923-05-2019 0:00
Bron: VRT-nieuws In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei gaat "Iedereen kiest" twee weken lang op zoek naar de mensen en de verhalen achter cijfers en statistieken. Vandaag houden we halt in Gent en Tongeren. We praten er met Bart en Franky, twee vijftigplussers met een zwaar...
172bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Eigen berichtgeving/ bron: VTM-nieuws21-05-2019 0:00
De Vlaming verkiest onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) als minister-president boven Bart De Wever (N-VA). Haar degelijkheid en standvastigheid worden genoemd. Ook het feit dat ze de belangrijkste en meest complexe departement heeft geleid speelt zeker mee.  Dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws,...
183bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron: De Ambrassade/Vlaamse Jeugdraad21-05-2019 0:00
  WAT WAT en Medialaan doen een peiling bij 1000 jongeren Wat denken jongeren over ‘de politiek’? WAT WAT en Medialaan deden een peiling bij 1000 jongeren tussen 12 en 24 jaar. Daaruit blijkt dat jongeren weinig vertrouwen hebben in politiek. Ze vinden dat de politiek onvoldoende rekening houdt met jongeren...
210bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Eigen berichtgeving + VRT-NWS17-05-2019 0:00
Een week voor de verkiezingen worden de pensioenen en de pensioenleeftijd het debat bij uitstek. Eind april berichtte VRT-NWS nog dat de  de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 geen draagvlak heeft. 75 procent van de ondervraagde Vlamingen vindt dat de pensioenleeftijd opnieuw naar 65...
593bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron: Cijfers en statistieken Vlaanderen15-05-2019 0:00
  Aantal vergunde nieuwe gebouwen stijgt naar 26.300 in 2018 In 2018 werd machtiging tot nieuwbouw verleend voor iets minder dan 26.300 nieuwe gebouwen, waarvan het grootste gedeelte van residentiële aard (bijna 22.000). Hierbij gaat de evolutie een andere richting uit dan de voorgaande jaren. 2017 was voor de...
308bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron: eigen berichtgeving/ STATBEL13-05-2019 0:00
Bron:  STATBEL: België in cijfers De meest voorkomende beroepen in België zijn administratief medewerkers (algemeen), verkopers en verkoopsassistenten, schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke, huishoudelijke hulpen en schoonmakers bij gezinnen, en leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs. Bij mannen komt een job als vrachtwagenchauffeur het vaakst voor....
819bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
VDAB/Het Laatste Nieuws11-05-2019 0:00
  Honderden vroedkundigen halen straks wel diploma maar die mogen geen verpleegfunctie meer uitoefenen Aan de hogescholen studeren in juni nauwelijks studenten verpleegkunde af. Dat komt omdat studenten uit het derde jaar voor het eerst een bijkomend jaar moeten volgen om hun diploma te behalen. Eind april waren er...
927bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Economisch Tijdschrift - 06 201910-05-2019 8:00
Het sinds de jaren negentig toenemende aandeel van de deeltijdwerkers in de totale werkgelegenheid stabiliseerde zich de afgelopen jaren rond één werknemer op vier, vergeleken met 19 % in de EU. Die verhouding is hoger dan het gemiddelde in de EU, dat dicht bij één werknemer op vijf...
578bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron: Economisch Tijdschrift -06/201910-05-2019 0:00
Tijdelijke arbeidsovereenkomsten omvatten overeenkomsten voor bepaalde duur, uitzendcontracten, vervangingsovereenkomsten, overeenkomsten voor de uitvoering van een duidelijk omschreven taak en studentenarbeid. Tot in 2014 veranderde het aandeel van dat type arbeidsovereenkomst in de gesalarieerde werkgelegenheid nauwelijks en schommelde het rond de 8 %. Sindsdien neemt het steeds sneller toe:...
434bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Eigen berichtgeving5-05-2019 19:21
Zorg aan Zet is erin geslaagd, om enkele dagen voor het Zorg-aan-Zet festival van 9 mei 2019, reeds 4300 ideeën bij mekaar te brengen over de toekomst van de Zorg.    Het breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen Zorg aan Zet is een breed maatschappelijk debat over de...
424bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Zorg aan Zet5-05-2019 0:00
Zorg aan Zet is een brede burgerbevraging over de toekomst van de zorg. Heel wat ideeën, van de méér dan 4000, gaan over de toekomst van zorgpersoneel.   Bron: Zorg aan Zet, zorgaanzet.net Warme en deskundige zorg, ondanks de druk Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we...
228bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Eigen berichtgeving5-05-2019 0:00
Bron: VRT-nieuws, 5/05/2019 Onderwijs, het huidige beleidsdomein van Hilde Crevits en een van de thema's die de N-VA zo graag op de verkiezingsagenda plaatst. Zo schoot de partij gisteren nog het pas ingevoerde digitale inschrijvingssysteem voor scholieren af. "Ik ben er echt ontgoocheld over en ik vind dat...
311bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
VDAB29-04-2019 0:00
De Studiedienst van VDAB publiceert elk jaar een knelpuntberoepenlijst. Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden. Wat houdt het in? VDAB publiceert elk jaar een lijst met de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Per beroep wordt aangegeven waarom het een knelpunt vormt. Er zijn drie mogelijke oorzaken: Kwantitatief tekort:...
2955bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Bron: Het Laatste Nieuws25-04-2019 0:00
De volgende regeringen moeten zo snel mogelijk een oplossing zoeken voor de pensioenbom onder de steden en gemeenten. Die factuur loopt tegen 2024 op tot 3,3 miljard euro. “Onhoudbaar”, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. “Als de federale overheid niet bijspringt, zijn gemeenten genoodzaakt om...
1101bekeken
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
bron: Het Laatste Nieuws18-04-2019 0:00
  Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is voorstander van een vroegere opstart van re-integratietrajecten voor zieke werknemers, al ligt de bevoegdheid daarvoor wel bij de minister van Werk. Dat zegt haar kabinet in een reactie op een studie van HR-bedrijf Acerta, waaruit blijkt dat de...
947bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Mensenwerken12-04-2019 0:00
  Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 12/04/2019 
Hoort bij Ministerraad van 12 april 2019 De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block vier ontwerpen van koninklijk besluit goed, de eerste drie overeenkomstig de adviezen van de Planningscommissie van vrijdag 1 februari 2019. Het gaat om: de...
492bekeken
Geen reacties
Categorie: Werkgever
Mensenwerken5-04-2019 0:00
  5 april 2019, op voorstel van minister Jo Vandeurzen In uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2018-2020 (VIA5), wijzigt de Vlaamse Regering de delen van de basistegemoetkoming voor zorg in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, om een nieuw deel M toe...
642bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Mensenwerken25-03-2019 0:00
Bron: https://frankvanmassenhove.org   Sophie Dutordoir, ceo van de NMBS, zei vorige november in de Kamer en op de VRT dat mobiliteit in België ‘decennialang verwaarloosd is’. ‘Veertig procent van de treinen van de NMBS is meer dan dertig jaar oud. Er rijden te veel verschillende types rond, die allemaal andere...
605bekeken
Geen reacties
Categorie: Overheid
Werkenbijdeoverheid, Vlaamse Ombudsdienst19-03-2019 0:00
Het jaarverslag 2018 van de Vlaamse Ombudsdienst komt er twintig jaar na de start van de Vlaamse Ombudsdienst op 1 maart 1999. Tegelijk staat Vlaanderen deze maand aan de vooravond van Vlaamse verkiezingen. Twee redenen voor de ombudsman om ruimer conclusies te trekken uit vijf jaar alternatieve...
352bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 16-03-2019 17:03
Meer dan 250 organisaties uit de zorgsector zetten vandaag hun deuren open voor het grote publiek. Dat gebeurt naar aanleiding van de zevende editie van de Dag van de Zorg.
De Dag van de Zorg is een grootschalige opendeurdag van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen. Mensen...
734bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Werkenindegezondheidszorg 16-03-2019 6:42
  VOORSTEL VAN RESOLUTIE BETREFFENDE DE TOEKOMST VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK –  gelet op:
1° het verzoekschrift (verzoekschrift nr. 2 (2018­2019)) van de initiatiefnemers van de campagne ‘Een bibliotheek voor iedereen!’, dat niet minderdan 56.841 handtekeningen bevat; 2°  de vaststelling dat al 231 steden en gemeenten het charter hebben onderschreven; 3°  de recente overdracht van...
1396bekeken
Geen reacties
Categorie: OverheidWerkgever
Werkenindegezondheidszorg 15-03-2019 19:54
woensdag 24 april 2019 - Centraal Station Antwerpen Ter gelegenheid van de jobbeurs zet werkenbijdeoverheid.be vacatures uit de provincie Antwerpen extra in de kijker.   ...
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
Beslissingen Vlaamse Regering15-03-2019 0:00
Eigen berichtgeving, 15 maart 2019 De Vlaamse Regering heeft eind februari de conceptnota 'tweede pensioenpijler - opzetten van het Vlaams aanvullend pensioenstelsel en het Vlaams Pensioenfonds voor de contractuelen van de diensten van de Vlaamse Overheid en andere besturen' goedgekeurd. Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering nu definitief...
1033bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 14-03-2019 17:53
  Bron:  De Tijd, Jasper D'hoore, Thomas Roelens en Thomas Segers   Een verblijf in een Vlaams woon-zorgcentrum kostte in mei 2018 57,59 euro per dag of 1.728 euro per maand. Daarmee ligt de maandelijkse kostprijs 39 euro (+2,29%) hoger dan een jaar eerder. De prijs van een rusthuisverblijf is iets sneller...
1022bekeken
Geen reacties
Categorie: OverheidWerkgever
werkenbijdeoverheid12-03-2019 0:00
Bron: De Tijd + site Vlaamse Overheid. De Vlaamse overheid verlaat binnen vier jaar drie grote verouderde kantoorgebouwen (Ferraris, Ellips, Arenberg) in Brussel. Ze zal in het project van Befimmo, op de locatie van WTC 1 en WTC 2, anderhalf jaar 67.000 vierkante meter kantoorruimte huren. Nooit eerder...
Categorie: Overheid
Persmededeling11-03-2019 18:46
  Persmededeling kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 11 maart 2019 Het verplicht afleggen van de niet-bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding is voor de studenten een waardevol feedbackinstrument dat hun sterkt in hun verdere studie-oriëntering. Dat blijkt uit een onderzoek van VLHORA (Vlaamse Hogescholenraad) op basis van de eerste editie...
373bekeken
Geen reacties
Categorie: Werkgever
werkenindegezondheidszorg11-03-2019 13:13
  Besluit Vlaamse Regering, 1 maart 2019, op voorstel van minister Jo Vandeurzen Het maximaal aantal bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT) wordt vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016. Het besluit wordt nu aangepast naar aanleiding van de aanwending van...
1804bekeken
Geen reacties
Categorie: Werkgever
Werkenindegezondheidszorg 1-03-2019 11:36
Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra: openbaar/profit/social profit op 1 mei 2018   Dagprijs 2018 (alle kamers) Dagprijs 2017 stijging ex. inflate Openbare Woonzorgcentra € 61,40€ 54,92 € 53,67 +2,33% For profit* € 63,13 € 61,96 +1,89% Social profit € 55,97 € 54,77 +2,19% Totaal: Vlaanderen € 56,30 € 56,30 +2,29% * Woonzorgcentra met vzw-statuut waarvan we weten dat ze deel uitmaken van een commerciële groep, hebben we hier tot...
1663bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheidWerkgever
werkenbijdeoverheid.be27-02-2019 0:00
Bron: VRT-news, Jegemeentetelt.be Gemeenten besteden het meeste geld aan zorg en opvang. Dat blijkt uit jegemeentetelt.be, een nieuwe website waar u de begroting van elke Vlaamse stad of gemeente kan raadplegen. "Via deze website willen we laten zien waar het geld van steden en gemeenten naartoe gaat en...
1018bekeken
Geen reacties
Categorie: OverheidWerkgever
DE TIJD26-02-2019 0:00
  ‘Onze zorg is in acuut gevaar’, stellen twaalf experts uit de gezondheidszorg in een visienota die ze vandaag voorstellen. ©ANP ‘Onze zorg is in acuut gevaar’, stellen twaalf experts uit de gezondheidszorg in een visienota die ze vandaag voorstellen. Ze roepen de politiek op dringend werk te maken van...
195bekeken
Geen reacties
Categorie: OverheidWerkgever
werkenbijdeoverheid.be13-02-2019 0:00
Vanaf 31 maart 2019 behoort de papieren geboorte- of huwelijksakte tot het verleden. De digitale akte, opgeslagen in een centrale databank, komt in de plaats. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de aktes in de toekomst ook enkel elektronisch ondertekenen. Het zal even wennen zijn voor de...
314bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Werkenindegezondheidszorg 7-02-2019 20:09
De actievoerders van de rusthuizen trokken deze voormiddag van station Brussel-Centraal naar het Vlaams Parlement. Hun boodschap: van werkbaar werk is geen sprake meer in de sector. "Vroeger kwamen de mensen naar een woonzorgcentrum als ze nog redelijk goed waren", legt Hilde Vandervloet uit, die werkt in een...
1103bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
werkenbijdeoverheid - redactie31-01-2019 23:44
Werkenbijdeoverheid.be is aanwezig op het HR-congres voor de overheid, 7 februari 2019 / Gent. ...
498bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
werkenbijdeoverheid31-01-2019 23:43

Werkenbijdeoverheid.be heeft een nieuwe site. Deze gaat vanaf 5/02 online.

366bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenbijdeoverheid.be31-01-2019 23:41
Hans D’Hondt werd door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid zopas gekozen tot overheidsmanager van het jaar 2018. Hans D’Hondt is sinds 2010 voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën.

Sinds 1997 tracht de VVBB goed bestuur en beleid te stimuleren door het toekennen van...
1164bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatOverheid
werkenbijdeoverheid.be: eigen redactie31-01-2019 23:36
Bron: VRT-nieuws, 24/01/2019
Leerlingen laten alweer hun stem horen voor een maatschappelijk thema.

In Brussel hebben 35.000 spijbelende scholieren en studenten betoogd voor een beter klimaatbeleid. Het is de derde week op rij dat ze dat doen. De eerste week waren ze met een paar duizenden, vorige...
422bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken31-01-2019 23:33
24/01/2019 – Bron: VRT-nieuws + http://startendeleraar.be
Verschillende organisaties trekken aan de alarmbel of bundelen de krachten voor professionalisering in het onderwijs. We geven hieronder het gepubliceerde manifest weer.

Eén: Houd ze vast
Een duurzame investering in leraren begint bij een warm onthaal en een aantrekkelijke realistische opdracht waarin...
512bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
werkenindegezondheidszorg3-12-2018 23:35
 Bron: De Morgen 03-12-18, 06.00u - Sara Vandekerckhove, Cathy Galle en Eva Christiaens  Honderdduizenden euro’s verschil tussen artsen-specialisten. Zowel politici en academici, maar ook ziekenfondsen en artsensyndicaten vinden het onaanvaardbaar en willen ingrijpen. Over hoe groot die kloof precies mag zijn, verschillen de meningen. Mag een neurochirurg meer verdienen dan...
563bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Werkenindegezondheidszorg.be24-11-2018 0:00
  Bron: de Standaard, 24/11/2018 ‘Een “baxter” is geen zakje water’ Foto: Peter van Beek Het UZ Brussel gaat het gebruik van infusen – baxters in de volksmond – fors beperken. ‘Zo’n infuus is niet onschuldig, maar een volwaardig medicijn.’ Het is een gewoonte op...
780bekeken
Geen reacties
Categorie: Werkgever
Mensenwerken2-10-2018 0:00
De gemiddelde meerkost van de omzetting van een ROB-bed in een RVT-bed wordt niet jaarlijks berekend. Het instellingsforfait is een bedrag dat de voorziening ontvangt voor elke dag dat een bewoner verblijft in een erkende woongelegenheid ROB, RVT of CVK. Het bedrag van het instellingsforfait verschilt van voorziening...
664bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
VRT14-09-2018 0:00
Bron: VRT -   vr 14 sep  2018 Iedereen die te maken krijgt met kinderen en jongeren met ADHD en ADD kan vanaf nu terecht op de website Zorgpad ADHD. Wetenschappelijke richtlijnen worden er in bruikbare tips gegoten. Volksgezondheid wil op die manier meer aandacht voor de héle zorg rond ADHD, en...
1570bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Werkenindegezondheidszorg 4-09-2018 11:58
Er is steeds meer verloop van personeel in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018 van accountants- en onderzoeksbureau EY. De onderzoekers noemen een verloop van gemiddeld 13 procent alarmerend, zeker als werknemers uitstromen naar functies buiten de zorg. In de ggz, jeugdzorg en...
2077bekeken
Geen reacties
Categorie: Werkgever
Werkenindegezondheidszorg 3-09-2018 15:10
Bron: Weliswaar, 31/08/2018 'Inspectieverslagen kan je niet gebruiken zoals Tripadvisor'   Zorginspectie inspecteert heel het jaar door de kwaliteit van zorg in kinderopvang, ziekenhuizen, woonzorgcentra, … Iedereen kan de inspectieverslagen inkijken. Hoe gaat dat precies in zijn werk?   "Openbaarheid van bestuur is een speerpunt van de Vlaamse overheid én van Zorginspectie”,...
1923bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken29-08-2018 0:00
Zorgpersoneel omvat verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en het personeel reactivering. Hierbij gaat overzicht van het aantal zorgpersoneel, uitgedrukt in vte, dat de voorzieningen hebben aangegeven in de RIZIV- webtoepassing voor het verkrijgen van het instellingsforfait en voor het derde luik, het gemiddeld aantal bewoners in de...
751bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Werkenindegezondheidszorg 22-08-2018 11:31
  Bron: persbericht, agentschap jongerenwelzijn, 25 AUGUSTUS 2018 Vlaanderen maakte al heel wat middelen vrij voor de grondige renovatie of nieuwbouw van voorzieningen in de jeugdhulp en kinderpsychiatrie. Daarnaast wordt nu ook een specifiek instrument ontwikkeld om gericht in te grijpen in de bestaande infrastructuur om beter te kunnen...
2379bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Eigen redactie30-04-2018 10:00
Bron: mededelingen Vlaamse Regering, 30/04/2018 De Vlaamse Regering investeert in de zorg voor wie dat nodig heeft. Dat uit zich in de extra budgetten die sinds 2014 bijkomend werden vrijgemaakt, namelijk 650 miljoen euro. Met dat geld is ook extra personeel in de zorgsector aangeworven. In 2014, bij...
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken26-04-2018 0:00
Banken zien voor overtollig personeel toekomst in zorgsector Bron: De Standaard _ 25 04 2018  Pascal Dendooven Banken zien voor overtollig personeel toekomst in zorgsector Karel Van Eetvelt wil voor het einde van het jaar een akkoord. Foto: bart dewaele ‘We onderhandelen met partijen uit de HR-wereld,...
984bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Eigen redactie.24-04-2018 0:00
Bron: VVSG, 23-4-2018 De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 20 april haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over woonzorg. Het bestaande woonzorgdecreet was na bijna 10 jaar aan een actualisering toe. De bevoegdheidsoverdrachten die gepaard gaan met de zesde staathervorming (2014), de demografische evolutie, de veranderende samenleving en...
866bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Werkenindegezondheidszorg 5-04-2018 19:42
We hebben deze legislatuur regelmatig een halfslachtig debat zien opflakkeren over het pensioenbeleid. Heel wat minder krantenkoppen verschenen er over het beheer van de gezondheidszorg. Nochtans is dit voor de toekomst op vele vlakken een heel wat complexere uitdaging.

Zorgnood groeit sneller dan welvaart

Het Federaal Planbureau...
911bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 3-04-2018 22:57

Minister De Block verhoogt budget voor invriezen van ei- en zaadcellen

1 Kim Heesters onderging een zware chemokuur voor buikvlieskanker en besloot haar eicellen te laten invriezen.
Patiënten die door chemotherapie hun vruchtbaarheid dreigen te verliezen, kunnen hun voortplantingsmateriaal voortaan kosteloos laten invriezen. Driehonderd mensen maakten al...
1004bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 30-03-2018 19:25
De vorming van locoregionale ziekenhuisnetwerken is brandend actueel. Ook los daarvan stellen zich vandaag verschillende onduidelijkheden inzake samenwerking en is er nood aan informatie over wat vandaag wettelijke mogelijkheden en good practices zijn.

Zorgnet-Icuro organiseert daarom een grote studiedag over verschillende aspecten van samenwerking tussen ziekenhuizen, zowel...
1432bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 26-03-2018 23:35
Voorschrijfgedrag verandert onder invloed van opleiding

Bron: De Morgen 26-03-18, 06.00u - Cathy Galle en Sara Vandekerckhove

Jonge artsen schrijven een pak minder antibiotica voor dan oudere.
Jonge huisartsen schrijven een pak minder antibiotica voor dan hun oudere collega’s. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Socialistische...
775bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 26-03-2018 23:33
AALST / GERAARDSBERGEN / WETTEREN / RONSE / OUDENAARDE / ZOTTEGEM - In het OLV-ziekenhuis werd vrijdag een hypermoderne PET/CT-scanner in gebruik genomen waarmee jaarlijks 3.400 kankeronderzoeken kunnen plaatsvinden. Intussen wordt duidelijk dat de geplande ziekenhuisfusie steeds meer onder druk komt te staan.
De patiënten komen naar...
1424bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 11-03-2018 14:40
Aandeel commerciële rusthuizen fors gestegen

09/03/2018- bron de morgen

Al kwart van Vlaamse rusthuizen in handen van commerciële spelers: “Zorgwekkend”

Een kwart van alle rusthuizen in Vlaanderen is in handen van commerciële spelers. In zes jaar tijd hebben ze hun aandeel met bijna de helft vergroot. “Zorgwekkend”, zegt...
1193bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 9-03-2018 13:30
Vrijdag 9 maart is het de 3de editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet. Ketnet en MNM doen ook mee. Kom in pyjama naar school uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren. Maak zeker een leuke klasfoto in pyjama en post die op het speciaal fotoplatform van...
1913bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 7-03-2018 15:42
Aantal ingrepen om medische redenen stijgt van 2.688 in 2010 tot 4.093 in 2015

Bron De Morgen 07-03-18

1 Evi Brosius ging niet langs de plastisch chirurg voor de littekens van haar brandwonden. Ze wil haar kinderen leren dat iedereen mooi is op zijn eigen manier. © Photonews...
Categorie: Werkgever
Werkenindegezondheidszorg 5-03-2018 20:03
05 maart 201817:32 - De Tijd
De Franse rusthuisgroep Korian, die in ons land marktleider is, heeft overnamevoorstellen ontvangen van private equitygroepen als KKR en PAI.
Zijn de oerbarbaren van het kapitalisme, zoals KKR soms wordt omschreven, binnenkort de baas bij een honderdtal Belgische rusthuizen waar meer dan...
1890bekeken
Geen reacties
Categorie: Werkgever
Werkenindegezondheidszorg 23-02-2018 16:24
Op 15 maart 2018 verschijnt opnieuw de Vacaturekrant voor de Gezondheidszorg.
Ooit gestart als een initiatief tijdens de Week van de Verpleegkunde, is dit de 2de hernieuwde uitgave.
De Vacaturekrant verschijnt net als vorig jaar op min. 10 000 ex. en wordt verspreid via diverse kanalen: laatstejaars...
1116bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 5-02-2018 12:04
Vanaf 1 januari 2018 kunnen artsen het getuigschrift voor verstrekte hulp, het doktersbriefje, elektronisch naar het ziekenfonds versturen. "De elektronische gezondheidszorg, de e-zorg, is vertrokken als een hogesnelheidstrein. De digitalisering is niet meer te stoppen", aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) bij de voorstelling...
904bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken20-12-2017 17:30

05/12/2017 om 09:04 door (wv) | Bron: JOBAT.BE

Tussen 2010 en 2017 steeg het aantal mannen in de zorgsector met ruim 5 procent. Toch werken er in de zorg nog altijd maar 16 procent mannen. In sommige deelsectoren ligt het mannenaandeel zelfs nog lager.
Bouw, metaal en transport:...
1014bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken14-12-2017 9:39
20150408 - HUY, BELGIUM: Illustration picture shows a person walking with a walker in a retirement home in Huy, Wednesday 08 April 2015.
De voorbije twee jaar is een rusthuisverblijf ruim 4 procent duurder geworden. In Vlaanderen betaal je nu gemiddeld 1.665 euro per maand. De kosten stegen...
914bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 6-12-2017 23:04
06-12-17, 06.00u - Sara Vandekerckhove

1 © Hollandse Hoogte / David Rozing
Een verblijf in een eenpersoonskamer wordt stilaan onbetaalbaar. Dat blijkt uit een analyse van 1,4 miljoen facturen door de Christelijke Mutualiteit voor de opnames van 2016. De ereloon- en kamersupplementen gaan verder de hoogte in. ‘Dit is onhoudbaar.’...
940bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken2-12-2017 13:03
01-12-17, 16.42u - Dieter Bauwens - Bron: eigen berichtgeving
Oppositiepartij sp.a roept de meerderheid op om een abortuscentrum in ons land aan te duiden waar abortus in uitzonderlijke gevallen ook na 14 weken mogelijk is. Door de sluiting van verschillende Nederlandse abortuscentra kunnen Belgische vrouwen niet langer...
845bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken24-11-2017 12:27
Onze ge­zond­heids­zorg wordt on­be­taal­baar, be­hoort min­der dan we den­ken tot de we­reld­top en zet ver­ple­gers en dok­ters onder stil­aan on­houd­ba­re druk, blijkt uit een nieu­we stu­die. Al­leen merkt de patiënt het nog niet echt.


Wacht­lijs­ten. We ken­nen ze in de gees­te­lij­ke ge­zond­heids­zorg en in de rust­hui­zen. Maar...
1002bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken14-11-2017 0:26
WERKEN IN EEN WOONZORGCENTRUM, BENIEUWD WAT DAT BETEKENT? KOM EEN KIJKJE NEMEN IN HET GLOEDNIEUWE WOONZORGCENTRUM ZUIDERLICHT. SAMEN MET DE VDAB ROLLEN DE GENSTE OCMW WOONZORGCENTRA DE RODE LOPER UIT VOOR SCHOOLVERLATERS, WERKZOEKENDEN EN GEÏNTERESSEERDEN. check alle info over dit evenment via: https://www.evensi.be/jobdag-woonzorgcentra-ocmw-gent-zuiderlicht/231080508 ...
1101bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken7-11-2017 12:39
12 mei is de Internationale Dag van de Verpleegkunde. Het beroep heeft door de jaren heen een heleboel veranderingen ondergaan. Studenten, werknemers en experts belichten 5 clichés rond verpleegkunde die niet stroken met de werkelijkheid. 5 clichés over verpleegkunde die de wereld uit moeten.Een van de clichés...
1302bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken7-11-2017 12:36
De Vlaming geeft zorgsector in ons land een 7,6 op 10. Dat blijkt uit een enquête die voor de Dag van de Zorg vandaag werd gehouden. 170 organisaties openen vandaag hun deuren om de zorgsector bekender te maken. De hele dag kan je ziekenhuizen, woon - en...
1007bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 27-10-2017 13:24
27/10/2017


Bourgeois, Vandeurzen, meer personeel
De middenveldorganisaties uit de ouderenzorg laten zich in de straten van Brussel horen met slogans als “geen woorden maar daden” en “Bourgeois, Vandeurzen, meer personeel”. Ze eisen zo van de Vlaamse regering meer personeel, hogere personeelsnormen en garanties rond werkbaar werk. “Wij...
1149bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken1-10-2017 12:54
De ziekenhuizen in Vlaanderen liggen overvol. Ze worden overrompeld door patiënten met virale infecties. Dat meldt de VRT. De spoeddiensten hebben het bijzonder druk en de bedden liggen vol.
De griepepidemie is de afgelopen weken intenser geworden. Maar dat is niet de enige reden voor de grote...
1057bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken1-10-2017 12:52
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) eist in totaal 13,5 miljoen euro terug van veertien ziekenhuizen die MRI-scans hebben uitgevoerd met niet-erkende toestellen. Dat blijkt vanavond uit een mededeling van het RIZIV. Bij een controle is aan het licht gekomen dat voor zeventien van de 144...
982bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken18-09-2017 15:14
Bron: De Standaard, 16/09/2017

Dokters die uitzonderlijk veel mensen op ziekteverlof sturen, zullen zich daarvoor moeten verantwoorden. Wie geen goede uitleg heeft, zal enkele maanden lang van nabij worden opgevolgd. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) hoopt op die manier het aantal langdurig zieken te...
1000bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Mensenwerken5-09-2017 10:13
Huisartsen steunen voluit de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg binnen kwalitatieve samenwerkingsverbanden. Dat blijkt uit een recente bevraging van mijn ziekenfonds onder Vlaamse huisartsen.


Het is mijn overtuiging dat huisartsen zeker in de eerstelijnszorg een centrale rol innemen in de eerstelijnszorg. Vandaar dat ik het meer dan relevant...
1178bekeken
Geen reacties
Categorie: Kandidaat
Werkenindegezondheidszorg 25-08-2017 0:03
Kwaliteit van de zorgsector? Grote onderscheiding. Het zorgpersoneel? Felicitaties van de jury. Toch ligt de Vlaming wakker van de traditionele pijnpunten: liefst 2 op 3 denken op hun oude dag geen zorg te kunnen betalen - vooral wie zelf in de zorg werkt.
Eerst het goede nieuws....
1077bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Werkenindegezondheidszorg 23-08-2017 23:54
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, heeft vandaag op een conferentie de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen voorgesteld. De eerste lijn is de zorg waarmee u als burger doorgaans het eerst in contact komt: uw huisarts, apotheker, thuisverpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker. De eerste...
979bekeken
Geen reacties
Categorie: KandidaatWerkgever
Werkenindegezondheidszorg 12-07-2017 11:42
Vandaag heeft Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de hoofdlijnen van een plan voor de hervorming van de huisartsenwachtposten op tafel gelegd. Het plan is een eerste keer besproken door de Taskforce Huisartsenwachtposten waarin vertegenwoordigers van de artsen, het Riziv, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid...
2251bekeken
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close