google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Recordaantal psychische klachten in publieke sector, onderwijs en zorg Overheid - werkgever

Bron: Mensura 22-05-2024 12:16

Het aantal werknemers in ons land met fysieke of psychische klachten is de voorbije vijf jaar fors toegenomen. Dat stelt preventiedienst Mensura dinsdag op basis van een analyse van de gegevens van meer dan 320.000 werkende Belgen. In de dienstensector, maar ook in het onderwijs gaat het...
Geen reacties
Bron: Federale Overheid22-05-2024 12:32
Op 15 mei 2024 werd in het Belgisch Staatsblad nieuwe regelgeving gepubliceerd met betrekking tot ergonomie op het werk en preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) op het werk, namelijk het koninklijk besluit (KB) van 19 maart tot wijziging van boek VIII van de Codex over het welzijn...
Geen reacties
Bron: VRT-Nieuws 8-05-2024 12:24
"Een zwangerschapsverlies is fysiek en emotioneel ingrijpend", zegt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). Op dit moment hebben ouders recht op zwangerschapsverlof wanneer hun kindje sterft na minstens 24 weken zwangerschap.  Voor federale ambtenaren die hun kind eerder verliezen, bestond er nog geen regeling. Dat verandert nu...
Geen reacties
Bron: werkenbijdeoverheid.be13-03-2023 17:38
Personeelsverloop verwijst naar het verloop van medewerkers binnen een organisatie gedurende een bepaalde periode. Het kan worden gemeten door het aantal medewerkers die de organisatie verlaat (door ontslag, pensionering, vrijwillig vertrek, etc.) te vergelijken met het totale aantal medewerkers in dienst gedurende diezelfde periode. Het meten van personeelsverloop...
Geen reacties
Bron: VRT1-05-2024 10:38
Aantal mensen in invaliditeit op 15 jaar verdubbeld: vrouwen, zelfstandigen en 55-plussers lopen meer risico Het aantal mensen in ons land dat langdurig arbeidsongeschikt is, is de afgelopen 15 jaar verdubbeld. Ruim een half miljoen mensen verkeert in invaliditeit. Bijna 40 procent van hen worstelt met psychosociale problemen,...
Geen reacties
Bron: Statbel29-04-2024 13:00
De Belgische inflatie steeg in april naar 3,37 procent, na de lichte daling in maart. De spilindex werd overschreden, waardoor de pensioenen, sociale uitkeringen en ambtenarenweddes toenemen. De Belgische inflatie is opnieuw hoger. De stijging van de levensduurte bedroeg in april 3,37 procent, tegenover 3,18 procent in maart....
Geen reacties
Bron: Jaarverslag Nationale Bank23-04-2024 11:08
De vaardigheden van de kandidaten stemmen niet altijd overeen met de vereisten van de werkgevers.   Bepaalde banen vereisen specifieke vaardigheden of een technische opleiding. Dat is bijvoorbeeld het geval voor IT-beroepen, waar er een tekort is aan kandidaten met de juiste competenties. Voor dit soort functies ligt...
Geen reacties
Bron: Jaarverslag Nationale Bank23-04-2024 11:01
Flexibelere arbeidsvormen winnen aan populariteit. Het flexi-jobsysteem – dat wil zeggen bijbanen voor werknemers die al in een 80% - regeling werken, of voor gepensioneerden – werd in 2015 eerst in de horeca ingevoerd en geleidelijk uitgebreid naar andere bedrijfstakken, zoals de detailhandel en de kappers en...
Geen reacties
Bron: Hoge Raad voor de Werkgelegenheid23-04-2024 11:11
Sectoren met tekort aan arbeidskrachten, houden een risico in voor de gezondheid.   Sommige functies gaan gepaard met fysieke of psychische risico’s die kandidaten kunnen ontmoedigen. De situatie verschilt sterk per activiteit en per functie. Tot de fysieke risico’s behoren repetitieve bewegingen, de blootstelling aan gevaarlijke pro- ducten, het...
Geen reacties
Bron: Statistiek België4-04-2024 8:55
Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert twee indicatoren die levenslang leren meten bij 25-64-jarigen, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten. Het afgelopen jaar heeft gemiddeld één op de vier 25-64-jarigen een opleiding gevolgd: 25,6% in 2023, een stijging tegenover 2022, toen het cijfer op 21,5% lag....
Geen reacties
Bron: Statistiek België4-04-2024 9:00
Eén van de indicatoren in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) op vlak van kwaliteitsonderwijs is het percentage 25-34-jarigen met een diploma van het hoger onderwijs. Dat cijfer wordt internationaal berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten en wordt in 2023 geschat op 50,0%,...
Geen reacties
Bron: Acerta25-03-2024 10:50
3 dagen of meer werken op kantoor wordt (terug) de norm  In de Verenigde Staten kondigden verschillende grote bedrijven dit jaar al aan dat hun werknemers weer meer naar kantoor moesten komen, en ook in ons land lijkt die trend ingezet. Drie op de vier werknemers (74%) werken...
Geen reacties
Bron: Federale Overheid - 01 03 202413-03-2024 10:05
Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit beogen de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn (EU) 2022/2041 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie, voor wat betreft de lonen en salarissen in de publieke sector. De minimumlonen die van toepassing zijn...
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement 06 03 20247-03-2024 12:06
  Vlaanderen kampt met een tekort aan leerkrachten, op alle niveaus. De bevoegde minister kreeg het deze week weer te horen. Dit is niet in één twee drie op te lossen. Maar uiteindelijk blijft een minister van Onderwijs wel verantwoordelijk, vinden de parlementsleden. Dit was duidelijk in de plenaire...
Geen reacties
Bron: Acerta7-03-2024 12:14

Acerta, 6 maart 2024 – Werknemers in ons land presteren gemiddeld bijna 7 dagen per jaar meer dan 10 jaar geleden. Die toename is vooral te danken aan de vrouwelijke werknemers: vrouwen werken nu gemiddeld 11 dagen per jaar meer dan in 2014. Dat komt onder meer doordat...
Geen reacties
Redactie WBDO7-03-2024 7:59
Een aantal jaar geleden werd het bestaansrecht van de provincies in vraag gesteld. Volgens sommigen kunnen de bevoegdheden van de provincies elders opgenomen. Voor anderen blijven de provincies een unieke rol vervullen tussen het Vlaams niveau en het lokaal niveau. Het mag alvast duidelijk zijn dat na de overdracht...
Geen reacties
Bron: Federale Overheid 25-03-2024 10:15
Eind juni 2023 werd beslist om federale ambtenaren ook maaltijdcheques toe te kennen. Iets meer dan een half jaar later zijn de eerste maaltijdcheques ook effectief uitbetaald, en dat op basis van de werkprestaties in januari. Dankzij deze maaltijdcheques wordt de job van ambtenaar nog een tikkeltje...
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement26-02-2024 13:10
In tegenstelling tot andere overheidsniveaus zijn lokale besturen zelf verantwoordelijk voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire medewerkers. Volgens de wet van 24 oktober 2011 over de nieuwe financiering van ambtenarenpensioenen betalen lokale besturen een pensioenbijdrage. Deze bijdrage omvat een basisbijdragevoet op de loonmassa van...
Geen reacties
Federale Ministerraad22-02-2024 23:15
De ministerraad van 2 februari 2024 heeft op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de regels inzake flexi-jobs verstrengt voor vroeggepensioneerde ambtenaren. Het systeem van de flexi-jobs is niet bedoeld om een verschuiving van de ene naar de andere arbeidsvorm te...
Geen reacties
Bron: Manpower14-02-2024 15:01
  ManpowerGroup publiceert voor de tiende keer zijn wereldwijde ranglijst van arbeid (Total Workforce Index ). Deze index evalueert de marktomstandigheden voor het werven, aantrekken en behouden van zowel vaste als flexibele medewerkers in 64 landen over de hele wereld. Om dit te bereiken hebben de experts van ManpowerGroup...
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close