/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

AI bij de overheid: hoe sta jij ertegenover?  Overheid - werkgever

Bron: Federale Overheid - FOD beleid en ondersteuning29-04-2021 17:36
  Op initiatief van de FOD Beleid en Ondersteuning en AI4Belgium loopt momenteel een enquête die peilt naar het gebruik van artificiële intelligentie (AI) bij de overheid. Alle medewerkers binnen de federale overheid kunnen eraan deelnemen. Laat dus van je horen!  Steeds vaker zullen we met artificiële intelligentie (AI)...
126Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Parlementair debat - 20/04/202123-04-2021 17:28
MInister Bart Somers was duidelijk in het debat van dinsdag 20 april 2021 met betrekking tot burgemeesters die toelaten of ondersteunen dat de Coronamaatregelen niet worden opgevolgd.  Vraag om uitleg over rebellerende burgemeesters in het licht van de coronalockdown van Jeremie Vaneeckhout aan minister Bart Somers "Als een burgemeester zegt dat een maatregel onverstandig...
320Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Parlementaire vragen23-04-2021 17:00
Tegen eind 2030 wil de Vlaamse Regering 40% minder CO2 uitstoten (t.o.v. 2005), ten gevolge van het brandstofverbruik van haar dienstvoertuigen. De Vlaamse Regering nam op 15 juli 2016 een beslissing inzake het ‘actieplan mobiliteit’ om deze doelstelling te bereiken. De Vlaamse overheid streeft op het vlak van...
20Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Parlementaire vragen, 20/04/202120-04-2021 11:28
Bron:  Schriftelijke vraag Personeel Vlaamse overheid - Afvloeiingen en burn-outs sinds oktober 2019. Vraag van Tom Ongena. Antwoord van minister Bart Somers Uit de cijfers over de ziektebeelden betreffende 2019 blijkt dat 9,8% van de ziektedagen veroorzaakt wordt door burn-out. De categorie ‘psychische dysfuncties’ (waaronder burn-out, depressie en psychiatrische ziektebeelden) vormt...
172Aantal keer bekeken
Geen reacties
Werkenbijdeoverheid22-10-2020 10:50
De 11e editie van het congres met expositie HRM in de Overheid wordt verplaatst naar donderdag 3 februari 2022. Laat de datum van 3 juni echter in de agenda staan! Wij brengen deze dag samen met de Vlaamse overheid een inspirerend online programma, als sneak-peek naar februari...
407Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Hilde Crevits, Vlaams Minister van Werk10-04-2021 0:56
Bron: Vlaams Minister van Werk, Hilde Crevits, 9 april 2021 In de laatste 5 jaar werden nog nooit zoveel vacatures op maandbasis gemeld bij VDAB als in maart 2021. In maart 2021 werden 29.368 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB. Dat zijn er 6.333 meer dan in februari 2021...
321Aantal keer bekeken
Geen reacties
Gauthier Van Dorpe1-04-2021 18:23
Bepaalde benaderingen van strategie, zoals strategische planning en management, zijn uitgegroeid tot een ‘vanzelfsprekendheid’ in de publieke sector. De introductie van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC), hét strategische planningssysteem voor de lokale besturen in Vlaanderen, toont de opmars van deze benaderingen aan. Strategische planning en management zijn...
348Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Federaal Minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter10-04-2021 1:07
De federale regering investeert 5,5 miljoen euro om het mentale welzijn op de werkvloer aan te pakken. Steeds vaker krijgen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te maken met stress, burn-outs of andere mentale problemen. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, die samen met collega’s Dermagne, Vandenbroucke en Clarinval...
247Aantal keer bekeken
Geen reacties
bron: Vlaamse Regering, 19 maart 202130-03-2021 10:31
DRINGENDE MAATREGELEN KOOPKRACHT VOOR LOKALE BESTUREN bron:Vlaamse Regering, 19 maart 2021 1.Aan alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van onderhavig akkoord vallen wordt een recurrente koopkrachtverhoging toegekend. Dit gebeurt door een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2021en wel op de volgende wijze:•Voor het personeel van de woonzorgcentra en...
1515Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Ombudsdienst22-03-2021 12:48
Voor 17 lokale besturen fungeert de Vlaamse Ombudsdienst als hun eigen ombudsdienst. In 2018 was Kortrijk het eerste lokale bestuur dat de Vlaamse Ombudsdienst aanwees als eigen lokaal ombudsman. In de loop van 2019 zijn nog acht lokale besturen gevolgd: Pelt, Sint-Truiden, Opwijk, Halle, Kortenberg, Sint-Pieters-Leeuw, Beerse en...
503Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse ministerraad, 12 maart 202112-03-2021 17:07
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat de mogelijke nadelige impact remedieert die contractuele personeelsleden van lokale en provinciale besturen ondervinden door in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden geplaatst naar aanleiding van de coronapandemie. Daarnaast realiseert het besluit de dringende conformatie aan hogere normen die de Vlaamse overheid verplicht is door...
606Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse ministerrad / Agentschap Binnenlands Bestuur12-03-2021 16:58
BESLISSINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
Ministerraad van 12 maart 2021 Een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke overheid is de basis voor het creëren van welvaart, welzijn en vertrouwen...
1162Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Eigen berichtgeving - diverse bronnen8-03-2021 18:25
Naarmate het telewerken langer duurt, klinkt de roep naar een duidelijke regeling en bijkomende vergoeding alvast luider.  Federale overheid:  verhoging van de thuiswerkvergoeding voor het openbaar ambt De ministerraad keurde op 26/02/2021 op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een steunmaatregel...
1855Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Hoge Gezondheidsraad1-03-2021 11:14
  Resultaten van studie bij gezondheidswerkers en patiënten bevestigt noodzaak aan globale strategie. Her en der verschijnen er alarmerende berichten over het mentale welzijn van de bevolking. Dit weekend nog wees een universiteitsrapport op de slepende onrust bij jongeren tussen 3 en 25 jaar, terwijl een groep huisartsen de...
848Aantal keer bekeken
Geen reacties
OPINIE Chris De Meerleer, expert evaluatie 25-02-2021 1:04
  Het sociaal akkoord over de vaste benoeming in het onderwijs wordt gecommuniceerd als een ‘grote stap’ voorwaarts naar een doortastend personeelsbeleid. Alvast grote woorden voor een akkoord dat de echte uitdagingen van de sector uit de weg gaat. Vaste benoeming : een pad van competentie-ontwikkeling Modellen van competentie-ontwikkeling van...
292Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Fedweb, 28-02-2021 22:45
  Minister Petra De Sutter publiceerde haar beleidsnota Ambtenarenzaken 2.0. Bron: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2021/ambtenarenzaken-één-nota-5-principes Met het oog op een eenvoudige, efficiënte en doeltreffende administratie die kwaliteitsdiensten verleent aan alle burgers, bouwde de minister haar nota op rond 5 principes: vertrouwen, eenvoud, open, krachtig en gericht op vernieuwing. Vertrouwen Samenwerking: alle resultaten worden behaald in samenwerking met leidende ambtenaren en vakbondsorganisaties. er wordt ook ingezet op internationale samenwerking via samenwerkingen met...
352Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Parlementaire vragen15-02-2021 16:20
Bron: Schriftelijke vraag van Ilse Malfroot  aan minister Hilde Crevits In het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2020 komt maatwerk naar voor nodig voor de begeleiding voor mensen in armoede. VDAB werkt daarbij aan een traject op maat van de werkzoekende . VDAB zet in zijn dienstverlening in op een traject...
557Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement5-02-2021 9:26
Bron: Parlementaire vraag van FREYA PERDAENS - antwoord gepubliceerd op 05/02/2021 aan ZUHAL DEMIR - VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME Aanleiding van de vraag In november 2019 maakten de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval de resultaten van een rondvraag bekend. Daaruit bleek dat bijna 9 op de...
392Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaio5-02-2021 15:00
Bron: Vlaio, donderdag, 4 februari 2021 Dat de culturele en creatieve sectoren (CCS) een grote maatschappelijke waarde hebben, wisten we al langer. Een nieuwe studie van de Vlaamse overheid toont dat de CCS ook economisch erg belangrijk zijn voor Vlaanderen. De studie onderzocht cijfers over tewerkstelling, omzet en toegevoegde...
246Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement5-02-2021 9:37
Bron: Vraag om uitleg over 'hybride werken' voor ambtenaren van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan minister Bart Somers  - verslag van de commissie van 02/02/2021 Wat is hybride werken ?  Binnen de Vlaamse Overheid wil men het concept Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) vervangen door het hybride werken. Bij deze nieuwe werkvorm wordt thuiswerk gedurende enkele...
1346Aantal keer bekeken
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close