/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving

Nooit zoveel vacatures bij VDAB als in maart 2021 Overheid - werkgever

Bron: Hilde Crevits, Vlaams Minister van Werk10-04-2021 0:56
Bron: Vlaams Minister van Werk, Hilde Crevits, 9 april 2021 In de laatste 5 jaar werden nog nooit zoveel vacatures op maandbasis gemeld bij VDAB als in maart 2021. In maart 2021 werden 29.368 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB. Dat zijn er 6.333 meer dan in februari 2021...
262Aantal keer bekeken
Geen reacties
Gauthier Van Dorpe1-04-2021 18:23
Bepaalde benaderingen van strategie, zoals strategische planning en management, zijn uitgegroeid tot een ‘vanzelfsprekendheid’ in de publieke sector. De introductie van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC), hét strategische planningssysteem voor de lokale besturen in Vlaanderen, toont de opmars van deze benaderingen aan. Strategische planning en management zijn...
274Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Federaal Minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter10-04-2021 1:07
De federale regering investeert 5,5 miljoen euro om het mentale welzijn op de werkvloer aan te pakken. Steeds vaker krijgen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen te maken met stress, burn-outs of andere mentale problemen. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, die samen met collega’s Dermagne, Vandenbroucke en Clarinval...
191Aantal keer bekeken
Geen reacties
bron: Vlaamse Regering, 19 maart 202130-03-2021 10:31
DRINGENDE MAATREGELEN KOOPKRACHT VOOR LOKALE BESTUREN bron:Vlaamse Regering, 19 maart 2021 1.Aan alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van onderhavig akkoord vallen wordt een recurrente koopkrachtverhoging toegekend. Dit gebeurt door een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2021en wel op de volgende wijze:•Voor het personeel van de woonzorgcentra en...
1440Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Ombudsdienst22-03-2021 12:48
Voor 17 lokale besturen fungeert de Vlaamse Ombudsdienst als hun eigen ombudsdienst. In 2018 was Kortrijk het eerste lokale bestuur dat de Vlaamse Ombudsdienst aanwees als eigen lokaal ombudsman. In de loop van 2019 zijn nog acht lokale besturen gevolgd: Pelt, Sint-Truiden, Opwijk, Halle, Kortenberg, Sint-Pieters-Leeuw, Beerse en...
442Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse ministerraad, 12 maart 202112-03-2021 17:07
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed dat de mogelijke nadelige impact remedieert die contractuele personeelsleden van lokale en provinciale besturen ondervinden door in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te worden geplaatst naar aanleiding van de coronapandemie. Daarnaast realiseert het besluit de dringende conformatie aan hogere normen die de Vlaamse overheid verplicht is door...
579Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse ministerrad / Agentschap Binnenlands Bestuur12-03-2021 16:58
BESLISSINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
Ministerraad van 12 maart 2021 Een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en toegankelijke overheid is de basis voor het creëren van welvaart, welzijn en vertrouwen...
1122Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Eigen berichtgeving - diverse bronnen8-03-2021 18:25
Naarmate het telewerken langer duurt, klinkt de roep naar een duidelijke regeling en bijkomende vergoeding alvast luider.  Federale overheid:  verhoging van de thuiswerkvergoeding voor het openbaar ambt De ministerraad keurde op 26/02/2021 op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een steunmaatregel...
1786Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Hoge Gezondheidsraad1-03-2021 11:14
  Resultaten van studie bij gezondheidswerkers en patiënten bevestigt noodzaak aan globale strategie. Her en der verschijnen er alarmerende berichten over het mentale welzijn van de bevolking. Dit weekend nog wees een universiteitsrapport op de slepende onrust bij jongeren tussen 3 en 25 jaar, terwijl een groep huisartsen de...
780Aantal keer bekeken
Geen reacties
OPINIE Chris De Meerleer, expert evaluatie 25-02-2021 1:04
  Het sociaal akkoord over de vaste benoeming in het onderwijs wordt gecommuniceerd als een ‘grote stap’ voorwaarts naar een doortastend personeelsbeleid. Alvast grote woorden voor een akkoord dat de echte uitdagingen van de sector uit de weg gaat. Vaste benoeming : een pad van competentie-ontwikkeling Modellen van competentie-ontwikkeling van...
258Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Fedweb, 28-02-2021 22:45
  Minister Petra De Sutter publiceerde haar beleidsnota Ambtenarenzaken 2.0. Bron: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2021/ambtenarenzaken-één-nota-5-principes Met het oog op een eenvoudige, efficiënte en doeltreffende administratie die kwaliteitsdiensten verleent aan alle burgers, bouwde de minister haar nota op rond 5 principes: vertrouwen, eenvoud, open, krachtig en gericht op vernieuwing. Vertrouwen Samenwerking: alle resultaten worden behaald in samenwerking met leidende ambtenaren en vakbondsorganisaties. er wordt ook ingezet op internationale samenwerking via samenwerkingen met...
332Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Parlementaire vragen15-02-2021 16:20
Bron: Schriftelijke vraag van Ilse Malfroot  aan minister Hilde Crevits In het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2020 komt maatwerk naar voor nodig voor de begeleiding voor mensen in armoede. VDAB werkt daarbij aan een traject op maat van de werkzoekende . VDAB zet in zijn dienstverlening in op een traject...
512Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement5-02-2021 9:26
Bron: Parlementaire vraag van FREYA PERDAENS - antwoord gepubliceerd op 05/02/2021 aan ZUHAL DEMIR - VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME Aanleiding van de vraag In november 2019 maakten de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval de resultaten van een rondvraag bekend. Daaruit bleek dat bijna 9 op de...
356Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaio5-02-2021 15:00
Bron: Vlaio, donderdag, 4 februari 2021 Dat de culturele en creatieve sectoren (CCS) een grote maatschappelijke waarde hebben, wisten we al langer. Een nieuwe studie van de Vlaamse overheid toont dat de CCS ook economisch erg belangrijk zijn voor Vlaanderen. De studie onderzocht cijfers over tewerkstelling, omzet en toegevoegde...
227Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement5-02-2021 9:37
Bron: Vraag om uitleg over 'hybride werken' voor ambtenaren van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan minister Bart Somers  - verslag van de commissie van 02/02/2021 Wat is hybride werken ?  Binnen de Vlaamse Overheid wil men het concept Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) vervangen door het hybride werken. Bij deze nieuwe werkvorm wordt thuiswerk gedurende enkele...
1130Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering29-01-2021 15:50
Uitbreiding geboorteverlof personeelsleden lokale besturen Vlaamse Ministerraad, dd. 29/01/2020. Op voorstel van viceminister-president Bart Somers De Vlaamse Regering zorgt voor een uitbreiding van het geboorteverlof voor zowel statutaire als contractuele personeelsleden van de lokale besturen, tot 15 werkdagen vanaf 1 januari 2021 en tot 20 werkdagen vanaf 1 januari 2023. Ze...
182Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Nationale Arbeidsraad29-01-2021 12:05
Nieuwe categorie naast structureel en occasioneel thuiswerk In de Nationale Arbeidsraad is een nationale interprofessionele cao rond telethuiswerk afgesloten, die een duidelijk kader bevat waarbinnen op ondernemingsvlak minimaal afspraken gemaakt moeten worden.  Onwillige bedrijven worden zo verplicht om toch afspraken te maken rond telethuiswerk.
De nieuwe cao is...
1120Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur22-01-2021 11:15
Op 20 januari 2021 beschikte het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) voor 299 van de 300 Vlaamse gemeenten en hun OCMW over de digitale rapportering met de gegevens van de aangepaste meerjarenplannen 2020-2025 en de beginkredieten voor 2021. Enkel de gemeente Houthulst had nog geen aangepast meerjarenplan voor...
409Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering29-01-2021 9:27
  22 januari 2021 op voorstel van viceminister-president Bart Somers De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Vlaams personeelsstatuut wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierdoor bestaat...
92Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Parlementaire Vragen / Antwoorden23-01-2021 19:37
De Vlaamse Overheid gaf de afgelopen 3 jaar bij 24 selectieprocedures de mogelijkheid  om te solliciteren op basis van elders verworven competenties. Verdeeld over deze selectieprocedures hebben 30 kandidaten een portfolio ingediend en kregen 22 kandidaten op basis hiervan een toegangsbewijs tot de selectieprocedure. Hieronder een overzicht...
113Aantal keer bekeken
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close