/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving

1638 Vlaamse ambtenaren kregen in 2021 een functioneringstoelage Overheid - werkgever

Bron: Vlaamse Overheid, 2/09/2022. 2-12-2022 23:25
Bron: schriftelijkje vragen Vlaams Parlement, publicatie 2 12 2022 van PETER VAN ROMPUY  aan BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Binnen de verschillende Vlaamse entiteiten worden er jaarlijks functioneringstoelagen (futo’s) uitgedeeld. Deze maken deel uit van de prestatietoelagen binnen de Vlaamse overheid. Het Vlaams...
5Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering2-12-2022 23:14
In uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 – 2022 wijzigt de Vlaamse Regering principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het organisatiebesluit van de kabinetten, met het oog op de toekenning van eco-, sport- en cultuurcheques. In 2022 en 2023 worden per kalenderjaar ecocheques ter waarde van 250 euro toegekend...
35Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering 2-12-2022 23:08
Naar aanleiding van haar beslissing van 30 oktober 2020 over de uitbreiding van de gemeenschappelijke HR-dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor wat betreft rekrutering en selectie, wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel het oprichtingsbesluit van AgO en het Vlaams personeelsstatuut (VPS). Door deze beslissing pakken de diensten van...
27Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Overheid29-11-2022 0:41
Bron: Vlaams Parlement, 28 11 2022 De Vlaamse overheid zet sterk in op re-integratie na langdurige ziekteafwezigheid. Na een periode van ziekteafwezigheid is het belangrijk om het personeelslid op een duurzame manier te re-integreren op de werkvloer. In eerste instantie wordt hierbij ingezet op informele re-integratietrajecten, waarbij de...
417Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Centrum Lokale Politiek UGent / Servantes Award29-11-2022 0:04
Op 27 oktober 2022 vond de eerste editie van de Servantes Award plaats in Aalst. De Servantes Award plaats de medewerker van het lokaal bestuur in de kijker en zet net als werkenbijdeoverheid.be het werken bij lokale besturen in de kijker.   De Servantes Barometer Het  Centrum voor...
139Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering22-11-2022 9:49
Bron: Beslissing Vlaamse Regering, 18 november 2022 Het decreet over de werk- en zorgtrajecten voorziet in een aanbod voor personen die niet, niet meer of nog niet betaald aan het werk kunnen door cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problemen.Het voorziet in drie types van dienstverlening: activeringstrajecten als een voorbereiding op betaald werk, arbeidsmatige...
64Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering, 18 11 202222-11-2022 9:54
De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het Provindiedecreet, het decreet over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet wijzigt, om een aangescherpte klokkenluidersregeling in te voeren voor de Vlaamse overheid en lokale besturen. De regeling volgt de Europese richtlijn, die stelt dat lidstaten...
405Aantal keer bekeken
Geen reacties
Duiding. Diverse VRT-Nieuwsberichten18-11-2022 23:24
Het was de week van de zondebokken. Als het maatschappelijk complex wordt, duiken ze op. Er zijn veel vraagstukken in organisaties die we als  vervelend of verontrustend bestempelen. Problemen die maar blijven bestaan, zoals in de kinderopvang bv.,  ondanks allerlei initiatieven die worden genomen om ze ‘eens en...
175Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Protocol 2022/12 - 26 oktober 2022 + Vlaamse Ministerraad 10 11 202215-11-2022 21:56
Het huidig ontwerp van besluit over de rechtspositieregeling kreeg door geen van de vakorganisaties een akkoord mee. De reden had vooral te maken met het gebrek aan houvast en de risico's die verbonden zijn aan het grotendeels overlaten van de rechtspositieregeling aan de lokale autonomie. Daarnaast was...
655Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse ministerraad, 10 11 202214-11-2022 15:06
Bron: Vlaamse Regering 10 november 2022 Na onderhandelingen met de sociale partners keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het kaderbesluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en...
915Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: BOSA, FOD Beleid en Ondersteuning8-11-2022 9:33
  Bron: Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, werken bij de overheid, indexatie, november 2022 Hier vind je informatie over de verschillende soorten index en de invloed daarvan op de berekening van de wedden en lonen. De spilindex werd overschreden in oktober 2022. Vanaf 1 december 2022 is de nieuwe verhogingscoëfficiënt...
815Aantal keer bekeken
Geen reacties
Mensenwerken8-11-2022 9:25
Openstaande vacatures vormen uitdaging: sterke troeven meer uitspelen   Het is duidelijk een uitdaging voor lokale besturen om openstaande vacatures in te vullen. Op een schaal van 1 (heel gemakkelijk) tot 7 (heel moeilijk) geven algemeen directeurs en personeelsverantwoordelijken een score van 4,97.    “Werken bij een lokaal bestuur heeft écht...
509Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: UGent@Work31-10-2022 14:40
Bron: Story @ UGent @ Work, 31 oktober 2022 De recente arbeidsdeal van de federale regering geeft werknemers uit de privésector de mogelijkheid om een voltijdse werkweek van vier dagen aan te vragen. Zo wordt de 38-uren week gespreid over vier langere dagen  in plaats van vijf dagen. Een recht Elke...
656Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Philippe Sterkens, UGent31-10-2022 8:06
  Onderzoek UGent - Doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens (28 oktober 2022) Recent UGent-onderzoek wees uit dat een burn-outverleden carrièrekansen saboteert via lagere aanwervings- en promotiekansen. Een nieuwe studie toont nu aan dat mensen met een burn-outverleden ook nog eens nadeel kunnen ondervinden in ontslagbeslissingen. Opvallend: ook wanneer de recente prestaties...
104Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Servantes Award27-10-2022 22:35
Eerste resultaten Servantes Barometer: Sterke troeven van lokale besturen meer uitspelen om concurrentie op jobmarkt te counteren. Nathalie Claus, HR-deskundige (Merelbeke), wint als ‘Nieuwkomer’ 35-jarige carrière van Dirk Vercammen, diensthoofd Milieu (Schoten), beloond met ‘Loopbaan’ Duurzaam Ecoteam Ros Beiaard (Dendermonde) bekroond als beste ‘Team’ Eerste resultaten Servantes Barometer door UGent: vacatures...
622Aantal keer bekeken
Geen reacties
Mensenwerken24-10-2022 15:43
Zeker in tijden van besparing worden ambtenaren vaak enkel gezien als kost. Met de affichecampagne 'Ambtenaren verdienen zichzelf terug', willen we het economisch zowel als maatschappelijk belang van ambtenaren onder de aandacht brengen. Het promo-materiaal bestaat uit: -Affiches A3-formaat.  Geschikt voor de publieke ruimte: het onthaal, de sporthal, het gemeenschapscentrum,...
1126Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement, schriftelijke vragen24-10-2022 16:51
Bron: SCHRIFTELIJKE VRAAG van JOKE SCHAUVLIEGE aan BART SOMERS - publicatie 21 oktober 2022 VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN Van de overheidsdiensten wordt een kwaliteitsvolle en objectieve dienstverlening verwacht. Burgers en ondernemingen moeten er te allen tijde kunnen op rekenen dat de personeelsleden van de overheid in...
507Aantal keer bekeken
Geen reacties
bron: Vlaamse Regering, 14 10 202217-10-2022 14:42
Bron: Vlaamse Regering, 14 oktober 2022. ONTWERP VAN DECREET over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur Het ontwerpdecreet voorziet ook in een stimulans voor samenwerking tussen lokale besturen binnen eenzelfde referentieregio, en wel op het vlak van personeelsmobiliteit. Naar...
500Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Ministerraad, 14/10/202217-10-2022 8:34
  Bron: Vlaamse Regering, Ministerraad, 14 oktober 2022 Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over regiovorming en de wijziging van het decreet over het lokaal bestuur. ​Dit ontwerpdecreet behandelt de regiovorming via referentieregio’s: gebiedsafbakeningen die het afstemmingsniveau en de referentie...
305Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Werken bij de overheid18-10-2022 12:58
Genomineerden van eerste editie Servantes Award (27/10) zijn gekend: “Hoog tijd om professionals in mooie en unieke functies bij lokale besturen in de bloemetjes te zetten” Kandidaturen van 30 lokale besturen kanshebber voor eerste Servantes Award 13 oktober 2022 — Op donderdag 27 oktober vindt de eerste editie van...
206Aantal keer bekeken
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close