/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving

Ambtenarenzaken: afwezigheden van één dag wegens ziekte Overheid - werkgever

Bron: Federale Overheid 27-06-2022 13:56
Bron: Ministerraad - 24 juni 2022. De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed over de afwezigheden wegens ziekte van personeelsleden van de federale overheidsdiensten. In overeenstemming met de beslissingen van de ministerraad van 21 oktober 2021, wordt bepaald...
716Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Binnenlands Bestuur27-06-2022 13:53
Bron: Binnenlands Bestuur Nieuwsbericht • 21 juni 2022 Bevoegdheden kunnen beter zitten waar ze thuishoren, en dat is vaak op het lokale niveau. Maar welke taken kunnen dan het best verschuiven naar het lokale niveau? In welke vorm krijgen lokale besturen meer slagkracht? En welke middelen staan daartegenover? Daar...
240Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: VRT-Nieuws19-06-2022 14:04
De federale regering heeft na negen maanden en drie onderhandelingsrondes een definitief akkoord over de zogenoemde arbeidsdeal, met daarin onder meer de vierdaagse werkweek, een betere bescherming voor platformwerkers en het recht om na de werkuren offline te zijn. De  arbeidsdeal moet meer mensen aan het werk krijgen...
436Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement19-06-2022 13:11
Bron: Parlementaire vragen - 16 juni 2022 De  Vlaamse  overheid zet  sterk  in  op  re-integratie na  langdurige ziekteafwezigheid.  Na  een  lange  periode  van  ziekteafwezigheid   is  het  belangrijk om  het  personeelslid op een   duurzame  manier te re-integreren op  de  werkvloer.   https://overheid.vlaanderen.be/personeel/welzijn/re-integratie.                         De  re-integratie  Sociaal-Medisch  van  personeelsleden  van  de  Vlaamse overheid  wordt  opgezet volgens   de  principes van  casemanagement, ...
237Aantal keer bekeken
Geen reacties
Mensenwerken12-06-2022 9:34
  Belangrijkste conclusies In vergelijking met de voorbije covidjaren krijgen lokale besturen in 2022 een nog grotere financiële schok te verwerken. Hoge inflatiecijfers doen de loonkosten fors oplopen, energiefacturen wegen zwaarder door en de prijzen van bouwmaterialen gaan door het dak. Meeruitgaven t.o.v. geplande cijfers voor 2022 Personeelskosten: voor 2022 ging...
408Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Federale Overheid12-06-2022 11:06
  Het aantal ziektedagen vanwege stress stijgt bij alle werknemers, ook bij het federaal overheidspersoneel. Tegelijk gaat dat hand in hand met een sterke groei van mensen die loopbaanbegeleiding volgen. Ook andere maatregelen om meer werkgeluk te vinden, krijgen een plek op de werkvloer van de federale overheid....
349Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Radio 17-06-2022 12:57
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) doet veel te weinig om het nijpende tekort aan leerkrachten aan te pakken. Dat schrijven de topmannen van de grootste Vlaamse onderwijskoepels in een opiniestuk in De Standaard. Ze vragen van hem, net zoals bij corona of de situatie rond...
185Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Planbureau7-06-2022 12:29
Dat de weddes van het overheidspersoneel omhooggaan, is een gevolg van de hoge inflatie. Daardoor wordt de spilindex veel sneller dan normaal overschreden. Bij een overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen en de ambtenarenweddes opgetrokken. Die verhoging van de weddes met tekens 2 procent vond een...
327Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: VRT-niews + federale overheid.30-05-2022 11:08
Zeg niet "geachte meneer/mevrouw", maar "beste": federale ambtenaren krijgen brochure rond genderinclusief taalgebruik   Bron: VRT-nieuws, 30 mei 2022 Alle federale ambtenaren hebben een brochure gekregen over genderinclusief taalgebruik. De tips moeten leiden tot een overheidscommunicatie waar iedereen zich in kan herkennen. Zo roept de brochure op om het woord...
541Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: VDAB- Arvastat30-05-2022 11:29
Bron: VDAB, Arvastat, april 2022   Historisch hoog vacaturecijfer. In april 2022 werden 30.627 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 12,9% meer dan in april 2021. De voorbije twaalf maanden werden 398.338 vacatures gemeld aan VDAB....
160Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering21-05-2022 10:11
  Op voorstel van viceminister-president Bart Somers - 20 mei 2022 ​De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Provinciedecreet en het decreet over het lokale bestuur wijzigt. De wijziging beoogt een gelijkschakeling van de ontslagregeling van contractuele en statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij lokale en...
732Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering21-05-2022 10:08
Bron: Vlaamse Regering, 20 05 2022 De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de minimale voorwaarden vaststelt van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Het kaderbesluit integreert nagenoeg alle besluiten over de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen in één besluit,...
1086Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Robert Half24-05-2022 8:58
  Bron: Robert Half, 12/05/2022 Originele titel: Bijna 1 op 2 Belgische managers ziet meer vrijwillige vertrekkers dan voor pandemie Belgische managers hebben weer meer vertrouwen in de groei van hun bedrijf, zo blijkt uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half. 7 op 10 bevraagde managers heeft meer vertrouwen voor de...
45Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Federale Overheid10-05-2022 9:11
Bron: Federale Overheid, 6 mei 2022. “Federale ambtenaren krijgen de mogelijkheid om – al dan niet anoniem- mistoestanden te melden, worden beschermd tegen alle nadelige gevolgen en krijgen toegang tot passende steunmaatregelen. De federale overheid heeft strikte regels, bijvoorbeeld als het gaat over het uitgeven van overheidsgeld. Dat...
184Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Sociaal.net 16-05-2022 11:13
Het aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers vervijfvoudigde tegenover 2017. Vooral bij de OCMW’s is er een prangend tekort. “Als de huidige trend zich doorzet, dreigt het tekort aan sociaal werkers overal problematisch te worden.”   Aantal vacatures neemt toe Het aantal nieuwe vacatures die VDAB ontvangt voor maatschappelijk werkers...
494Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: FOD Bosa10-05-2022 9:13
Bron: Fod BOSA, 5 mei 2022   De federale overheid ligt duidelijk nog steeds goed in de markt als werkgever: afgelopen jaar waren er meer dan 100.000 sollicitanten, het hoogste cijfer in vijf jaar tijd. Ook het aantal vacatures nam stevig toe. Dat blijkt uit cijfers met betrekking tot...
166Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaams Parlement1-05-2022 12:39
  Bespreking van het verslag van de Vlaamse Ombudsdienst in het Vlaams Parlement, 26 april 2022 Commissie Welzijn Dit jaarverslag rapporteert niet alleen over de 8.868 contacten tussen burger en Ombudsdienst, maar ook over de manier waarop de Vlaamse overheidsdiensten zelf de ruim 94.000 eerstelijnsklachten behandeld hebben. De focus ligt...
157Aantal keer bekeken
Geen reacties
Mensenwerken25-04-2022 15:36
  In 2022 wordt voor de eerste keer de Servantes Award uitgereikt, de prijs voor de medewerkers van lokale besturen. Met die prijs wil Servantes, met de steun van de Exello.net, VVSG, Burgerzaken Vlaanderen en het Centrum voor Lokale Politiek van UGent de local civil servant in de...
505Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering, 22 04 202224-04-2022 22:44
Bron: Vlaamse Regering, 22 04 2022 In uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren en de protocollen afgesloten in comité C1, en na onderhandelingen met de sociale partners, keurt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed dat het mogelijk maakt...
466Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Overheid25-04-2022 14:51
Diensten Vlaamse overheid tellen iets minder dan 29.000 personeelsleden  Eind 2021 werkten 28.704 personen bij de diensten van de Vlaamse overheid. Het aantal personeelsleden steeg van 2006 tot 2009 om nadien tot 2014 te dalen. Tussen 2014 en 2019 kwamen er opnieuw ongeveer 1.500 personeelsleden bij. Die laatste...
184Aantal keer bekeken
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close