/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving

Corona laat zich goed voelen: 17% minder vacatures Overheid - werkgever

Bron: VDAB14-01-2021 16:05
Bron: VDAB-statistieken Slechts drie sectoren hebben in 2020 meer vacatures gemeld dan in het jaar voordien. Het gaat over de primaire sector, de sector Energie, water en afvalverwerking en de Gezondheidszorg. De vraag vanuit Vervaardiging van bouwmaterialen alsook vanuit de bouwsector zelf lag lager dan in 2019. Toch...
71Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vandenbroele uitgevers19-11-2020 10:12
  Het succesvol evalueren en bijsturen van medewerkers is geen nieuw onderwerp. Elke organisatie wil het beste uit haar medewerkers halen, de juiste mensen op de juiste plaats zetten en als een geoliede machine excellent werk afleveren. Maar hoe bereik je dat doel? Overal gaan organisaties op zoek naar innovatieve...
840Aantal keer bekeken
Geen reacties
werkenbijdeoverheid.be23-12-2020 12:25
46Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: werkenbijdeoverheid.be 3-12-2020 18:06
  Na een ruime bevraging van verschillende belanghebbenden, stelde het Agentschap Binnenlands Bestuur een sjabloon op voor een beslissing over uitzendarbeid binnen lokale besturen. Dit sjabloon kan worden beschouwd als een hulpmiddel voor de gemeenten, OCMW’s en provincies die een beslissing nemen over uitzendarbeid binnen het bestuur. Met minimale wijzigingen...
292Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur23-11-2020 16:52
  Nieuwe toepassing 'Financieel profiel lokaal bestuur' Datum 17-11-2020   Het agentschap binnenlands bestuur komt met de nieuwe toepassing ‘Financieel profiel lokaal bestuur ’ . Deze tool is alvast interessant voor de gemeenteraadsleden die zich straks over het gemeentelijk budget moeten buigen.  Via de tool beschikken zij altijd  over een up-to-date beeld van de financiële situatie...
462Aantal keer bekeken
Geen reacties
Mensenwerken18-11-2020 14:39
Werkenbijdeoverheid.be ontving op 26/09/2020 nog een persoonlijk briefje van Willy Kuijpers. Hij stuurde het naar aanleiding van het feit dat er op één van onze sites (werkenbijdegemeente) een paar Engelse termen waren onvertaald gebleven. Keurige, verstaanbare taal is toch 'een eerste plicht' of niet ?  Bovenstaand citaat uit zijn brief...
321Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Het Nieuwsblad18-11-2020 14:17
Petra De Sutter (Groen) wil twee dagen telewerk voor ambtenaren: “Van federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van België maken” Bron: Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201118_94033187 “Ik wil van federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van België maken.” Dat heeft minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) woensdag gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken,...
233Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur23-11-2020 16:58
  Datum 10-11-2020 Op 9 december 2020 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur opnieuw een studienamiddag over inspirerend academisch onderzoek rond de werking van lokale besturen. Om uitdagingen, zoals de COVID19-pandemie, digitalisering, een vergrijzende bevolking en de vluchtelingenproblematiek, het hoofd te bieden en publieke waarde te creëren moeten lokale besturen goed zijn...
168Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Lokaal bestuur Vlaanderen3-12-2020 18:12
  Door de zesde staatshervorming hebben de gemeenschappen en gewesten de bevoegdheid gekregen om de procedures, voorwaarden en regels vast te leggen volgens dewelke er een beroep kan worden gedaan op uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen. Vlaanderen heeft met het decreet van 27 april...
61Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Parlementaire vragen6-11-2020 10:58
Het huidige evaluatiesysteem voor onderwijspersoneel wordt via het decreet van 13 juli 2007 houdende dringende maatregelen met betrekking tot functiebeschrijving en evaluatie in het onderwijs geregeld. Dit decreet bepaalt dat het evaluatieproces start met het aanduiden van de evaluatoren, vervolgens volgt het opstellen van een functiebeschrijving en...
63Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur6-11-2020 10:28
De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving. Vooral in onze steden werden de gevolgen van de pandemie in verschillende domeinen zoals gezondheid, economie en mobiliteit snel duidelijk. Maar we zagen ook veel creativiteit en veerkracht: mensen verkozen massaal de fiets boven de auto, de straten zonder...
81Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: eigen berichtgeving2-11-2020 15:38
De Coronacrisis heeft ook zijn invloed op alles wat opleiding en vorming betreft. Werkenbijdeoverheid.be participeert aan een opleidingsplatform voor startende ambtenaren.  Het gaat telkens om korte modules  waarvoor verscchillende instructoren worden gezocht. Het gaat enkel om modules die volledig online worden aangeboden.  De  modules nemen ongeveer  2 uur in...
448Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering24-11-2020 9:58
De Vlaamse Regering keurt een aantal voorstellen goed om de gemeenschappelijke dienstverlening op het vlak van Human Resources (HR) door het agentschap Overheidspersoneel uit te breiden. Het gaat om voorstellen rond rekrutering en selectie; een raamovereenkomst voor ziektecontrole; een raamovereenkomst met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB); arbeidsplaatsbeheer en...
45Aantal keer bekeken
Geen reacties
Actua: Corona: steden en gemeenten wachten niet af28-10-2020 14:22
Steden en gemeenten voeren de Coronamaatregelen sneller in dan de Vlaamse Regering. Dat de Vlaamse Regering de nieuwe maatregelen pas vrijdag laat ingaan, geeft vandaag heel wat reacties, zeker nu de cijfers in Vlaanderen sneller stijgen dan in Brussel of Wallonië.   Zorgnet-Icuro vraagt de overheid om verder álles in het werk...
211Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Binnenlands bestuur24-10-2020 15:45
Hoe moeten de besturen omgaan met aanwervingen en selecties gedurende deze coronacrisis? Enkele vragen:  Hoe moeten/mogen gemeentebesturen omgaan met aanwervingen in coronatijden? Mogen we videogesprekken houden i.p.v. fysieke interviews afnemen? Concreet rijzen de volgende vragen : - er loopt een procedure met nog maar één overgebleven kandidaat. Mogen we die ‘digitaal’ afwerken met toestemming van...
278Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: SERV22-10-2020 11:00
  Hoe pak je telewerken best aan? In de coronacrisis zijn we van de ene op de andere dag volledig gaan telewerken. Voor een doordacht beleid was er weinig tijd of ruimte. Toch is het goed om een uitgeschreven telewerkbeleid op te stellen met een aantal algemene afspraken en...
85Aantal keer bekeken
Geen reacties
Werkenbijdeoverheid22-10-2020 10:50
In het kader van de kwaliteit en veiligheid wordt het congres HRM in de Overheid verplaatst van 4 februari 2021 naar donderdag 3 juni 2021. Het jaarcongres zal in fysieke vorm plaatsvinden in congrescentrum ICC in Gent.  Net zoals de voorgaande 10 edities brengt CKC Seminars samen met...
258Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Parlementaire vragen16-10-2020 9:40
Bron: Parlementaire vragen, Brecht Warnez aan Minister Somers - 13 / 10/2020   Minister Somers ziet drie voordelen als hij kijkt  naar digitaal werken, thuiswerken en op afstand werken.  Individuele voordelen. Mensen hebben een grotere autonomie om taken uit te voeren en kunnen zelf meer wegen op hun balans tussen werk...
1077Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Vlaamse Regering12-10-2020 14:32
De vorige Vlaamse Regering besliste, met het oog op een meer geïntegreerd gezinsbeleid, tot een verregaande integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Hierbij vond eenverschuiving van de opdrachten tussen deze agentschappen plaats en ze kregen hierbij ook een nieuwe benaming die aansluit bij deze...
151Aantal keer bekeken
Geen reacties
Bron: Parlementaire vragen - 9-10-2020 14:09
Bron: Parlementaire vragen - publicatie 9 oktober 2020 Het Facilitair Bedrijf heeft in het kader van SUstainable Real Estate 2050 (SURE2050) haar vastgoedportefeuille doorgelicht en de gekende in te kantelen gebouwen toegevoegd. SURE2050 heeft tot doel om tegen 2050 over CO2-neutraal vastgoed te beschikken. Onderstaand beeld geeft alvast...
400Aantal keer bekeken
Geen reacties
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close