Snel zoeken

Agressie tegenover medewerkers

Bron: Agentschap Binnenlands Bstuur, 20 12 2022 26-1-2023 22:40
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever

Ambtenaren en politieke ambtsdragers krijgen meer en meer  te maken krijgen met agressie en geweld. Bij overheden waaronder gemeenten en provincies staat het onderwerp dan ook meer en meer op te agenda.

Agressie tegenover medewerkers van een lokaal of provinciaal bestuur  heeft een negatieve impact op het veiligheidsgevoel en het welzijn op het werk van die personeelsleden.

Een agressieprotocol kan een houvast zijn voor een lokaal of provinciaal bestuur in een crisissituatie. Het maakt het engagement van een lokaal of provinciaal bestuur duidelijk naar haar personeelsleden en burgers toe. In een dergelijk protocol kunnen onder andere volgende drie pijlers opgenomen worden:

  • Preventie, zoals het organiseren van opleidingen rond communicatie en het opstellen van een gedragscode.
  • Interventie in crisissituaties: bijvoorbeeld wat er moet gebeuren in een crisissituatie.
  • Monitoring van agressie-incidenten: bijvoorbeeld het bijhouden van een register met de incidenten.

 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur  stelt een handleiding ter beschikking van lokale en provinciale besturen om een agressieprotocol op te stellen. Daarnaast vind je verschillende agressieprotocollen en extra materiaal van lokale besturen als inspiratiebron.

Lees verder: Handleiding agressieprotocol.

 
 
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close