ga('set', 'userId', 'USER_ID'); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
Snel zoeken

Re-integratie na langdurige afwezigheid

Bron: Vlaamse Overheid 28-11-2022 0:43
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever

Bron: Vlaams Parlement, 28 11 2022

De Vlaamse overheid zet sterk in op re-integratie na langdurige ziekteafwezigheid. Na een periode van ziekteafwezigheid is het belangrijk om het personeelslid op een duurzame manier te re-integreren op de werkvloer. In eerste instantie wordt hierbij ingezet op informele re-integratietrajecten, waarbij de zoektocht naar een oplossing centraal staat zodat het personeelslid het werk, indien nodig aangepast, terug kan hervatten. Het uitgangspunt is dat er telkens minstens een informeel re- integratietraject wordt opgestart wanneer een personeelslid langdurig afwezig is wegens ziekte. Een formeel re-integratietraject kan in tweede instantie worden opgestart als een oplossing door een informeel traject uitblijft. Meer informatie over het re-integratiebeleid is terug te vinden op de volgende webpagina: https://overheid.vlaanderen.be/personeel/welzijn/re-integratie.

Hierna volgt een aantal voorbeelden van initiatieven die entiteiten van de Vlaamse overheidn het kader van een informeel re-integratietraject nemen:

 • -  Contact houden tijdens de afwezigheid;

 • -  (Job)coaching;

 • -  Informeel overleg met de arbeidsarts;

 • -  Overleg met de Sociale Dienst;

 • -  Begeleiding door de terugkeercoach;

 • -  Opvolgmomenten tussen leidinggevende en medewerker;

 • -  Inschakelen van professionele hulp, zoals een psycholoog;

 • -  Aanbieden van ervaringsstages;

 • -  Functie aanpassen;

 • -  Opmaken van re-integratieprotocollen;

 • -  Aanpassen tewerkstellingspercentage met aangepast takenpakket;

 • -  Geleidelijk opbouw van taken;

 • -  Afspraken op vlak van hybride werken.

  Eigen aan het informele karakter is de diverse wijze waarop entiteiten deze re- integratietrajecten al dan niet registreren. Er is bovendien ook geen centrale registratietool beschikbaar die de uniforme registratie van deze informele trajecten kan ondersteunen. Omwille hiervan kunnen er geen exacte cijfers bezorgd worden van het aantal informele re-integratietrajecten in de gevraagde periode.

 
 
 
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close