Snel zoeken

Aanwervingen en selecties in tijden van Corona

Bron: Lokaal Bestuur Vlaanderen 26-5-2020 17:10
Categorieën: Overheid - werkgever

Hoe moeten de besturen omgaan met aanwervingen en selecties gedurende deze coronacrisis?

Lokaal Bestuur Vlaanderen bekeek een aantal alternatieven voor aanwervingen in Corona-tijden. 

 

Concreet rijzen de volgende vragen :

- er loopt een procedure met nog maar één overgebleven kandidaat. Mogen we die ‘digitaal’ afwerken met toestemming van de kandidaat?

- er zijn een aantal procedures met een beperkt aantal kandidaten. Kan dat ook via videoconferentie e.d, uiteraard met toestemming van alle kandidaten? We vrezen mogelijks zeer geschikte mensen te verliezen als de procedures niet kunnen verdergezet worden

- wat met nieuw op te starten procedures? Kunnen we hier afwijken van de te volgen procedures zoals bepaald in onze rechtspositieregeling?

Antwoord

Voor de lopende selecties wordt in het kader van de rechtszekerheid aangeraden om geen wijzigingen meer aan te brengen aan de selectietechnieken nadat die zijn vastgesteld en aan de kandidaten meegedeeld. Voor de selectieprocedures die niet dringend zijn en nog in de beginfase zitten, wordt aangeraden die uit te stellen en de kandidaten daarvan op de hoogte te brengen.

Wel kan voor functies die dringend en noodzakelijk moeten worden ingevuld een uitzondering gemaakt worden. Dat zal dan afdoende moeten worden gemotiveerd en zal bij klacht het oordeel van o.m. de Raad van State moeten kunnen doorstaan.

Indien bijvoorbeeld wordt gekozen voor een thuisopdracht, dan zal die betrouwbaar moeten zijn voor wat dat men wil meten of vaststellen (ligt bv moeilijk bij kennisvragen). Bovendien moet ze aanvaardbaar zijn in het licht van het gelijkheidsbeginsel. Dat laatste houdt ook in dat de omstandigheden waarin ze worden afgenomen, gelijk moeten zijn voor alle kandidaten en niet toelaten dat iemand kan bevoordeeld of benadeeld worden. Bovendien moet deze thuisopdracht de anonimiteit van de kandidaten kunnen waarborgen.

Het afnemen van een mondeling examen of een interview via videogesprekken in plaats van fysieke ontmoetingen behoort zeker tot de mogelijkheden. Dat kan via skype, Microsoft Teams of een gelijkaardig communicatiemiddel. Uiteraard zullen alle kandidaten die mogelijkheid moeten krijgen. Hiervoor raden we ook aan om eerst contact op te nemen met alle kandidaten. Zodra er een kandidaat is die dat niet ziet zitten of niet op die manier kan bevraagd worden, wordt de procedure best uitgesteld. Veel zal ook afhangen van de functie; het zal moeilijker liggen bij technische functies om te skypen dan voor administratieve functies.

Indien dat een aanpassing van de lopende procedure zou inhouden, kan de selectie bijgevolg maar doorgaan als alle partijen (het bestuur, alle kandidaten en de vakbonden) daarmee iakkoord gaan.

De representatieve vakorganisaties en gemeenteraadsleden hebben ook altijd het recht om aanwezig te zijn tijdens de selectieproeven. Het gaat om elk soort examen of test (mondeling,  schriftelijk, praktisch enz.), onder welke benaming ook, waarbij het tot een ondervraging en beoordeling van de kandidaten komt. De aard van de proeven heeft geen belang. Hoewel geen enkele proef a priori uitgesloten is, zal het bestuur telkens moeten nagaan hoe aan dit waarnemingsrecht kan worden tegemoetgekomen. Voor de vakbonden geldt dat zij dan een uitnodiging moeten krijgen om waar te nemen via skype of Microsoft Teams of het middel dat zal gebruikt worden.

Het antwoord op de laatste 3 concrete vragen luidt als volgt:

  • Het bestuur kan de lopende procedure waarbij 1 kandidaat is overgebleven, verder digitaal afhandelen als de kandidaat hiermee instemt.
  • De procedures met een beperkt aantal kandidaten waarvoor de vrees bestaat dat zeer geschikte kandidaten zouden afhaken bij uitstel, kunnen verdergezet worden, rekening houdend met het bovenvermelde. Met een paar kandidaten lijkt ons bovenvermelde ook werkbaarder dan met bv. 30 kandidaten.
  • Wat afwijkijngen van de rechtspositieregeling betreft: de aanstellende overheid heeft niet de bevoegdheid om technieken te kiezen die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de rechtspositieregeling en het selectiereglement, maar kan dus wel kiezen om de selectietechnieken online toe te passen.  

Ook bij de Vlaamse overheid gebeuren nu alle selecties die toch doorgaan op afstand, met online proeven, cases en interviews via Teams/Skype/... etc. De kandidaten gingen daar tot nu toe altijd mee akkoord.

 

Bron:   Lokaal Bestuur Vlaanderen

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close