google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Snel zoeken

Arbeidsmarkt, inflatie en loonkost

Bron: Nationale Bank van België 26-12-2022 8:46
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever

Ook de arbeidsmarkt bleef in 2022 sterk presteren, aangezien er meer dan 100 000 extra jobs werden gecreëerd. De banencreatie zou wel tijdelijk vertragen, maar vanaf de tweede helft van 2023 weer aantrekken. De grootste jobgroei wordt gecreëerd in de dienstensector.

De inflatie bleek hardnekkig; ze liep in oktober op tot ruim 13 %, voornamelijk als gevolg van een verdere toename van de (al hoge) energieprijzen, maar viel in november duidelijk terug. De internationale markten verwachten momenteel dat de energieprijzen gestaag zullen matigen. Daardoor zou de inflatie geleidelijk afnemen en vanaf de herfst van 2023 weer onder 2 % uitkomen. De onderliggende inflatie zou wel wat langer hoog blijven als gevolg van de nog steeds aanwezige kostendruk en zou pas in de eerste helft van 2023 haar piek bereiken.

De hoge inflatiecijfers leiden op hun beurt, via de indexeringsmechanismen, tot forse loonkostenstijgingen. De loonkosten zouden tegen 2025 met maar liefst 20 % toenemen. Dat vormt een bedreiging voor het kostenconcurrentievermogen en de toekomstige welvaart, met name indien de loongroei in de buurlanden ook na verloop van tijd nog zou achterblijven. Hoewel de hoge loongroei ook weer voor extra prijsdruk kan zorgen, wordt er in deze prognoses van uitgegaan dat bedrijven de hogere kosten niet volledig kunnen doorberekenen in hun prijzen, maar deze deels zullen opvangen via hun winstmarges, net als in het verleden tijdens periodes van sterke loonstijgingen.

De onzekerheid omtrent de inflatie- en loonprognoses blijft uiteraard heel groot. Indien de energieprijzen weer zouden opveren of als de bedrijven erin slagen een groter dan normaal deel van hun kosten in hun prijzen door te berekenen, zal de inflatie langer hoog blijven. Het artikel bevat ook een sensitiviteitsanalyse daaromtrent.

Het begrotingstekort valt in 2022 met 4,3 % bbp wat kleiner uit dan verwacht, dankzij de relatief sterke groei in 2022. Vanaf 2023 zal het tekort opnieuw toenemen en bij ongewijzigd beleid zal het in 2025 nog steeds bijna 5 % bbp bedragen. Op dat moment zal dat natuurlijk niet meer te wijten zijn aan de corona- of kostencrisis. De begrotingssituatie is des te zorgwekkender omdat de schuldratio zich op een stijgend pad bevindt. In een context van stijgende marktrentes is dat zeker geen goed vooruitzicht.

 

Bron: Nationale Bank, Economische projecties voor België – Najaar 2022 - 12/ 2022

 
 
 
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close