">
Snel zoeken

Decreet over de werk- en zorgtrajecten goedgekeurd.

Bron: Vlaamse Regering 22-11-2022 9:52
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever

Bron: Beslissing Vlaamse Regering, 18 november 2022

Het decreet over de werk- en zorgtrajecten voorziet in een aanbod voor personen die niet, niet meer of nog niet betaald aan het werk kunnen door cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problemen.Het voorziet in drie types van dienstverlening: activeringstrajecten als een voorbereiding op betaald werk, arbeidsmatige activiteiten op een continuüm van participatie naar activering, en onthaaltrajecten via het Geïntegreerd Breed Onthaal om onderbescherming tegen te gaan. (Onderbescherming is iedere situatie waarin personen zich bevinden die niet al hun sociale grondrechten realiseren). Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit goed bij dit decreet.

De kandidaat-deelnemer dient zijn verzoek tot deelname aan een activeringstraject in bij de VDAB. Bij de beslissing tot deelname aan een activeringstraject houdt de VDAB rekening met al de volgende elementen:

1°de aanwezigheid vanernstige belemmeringen van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale aard die de persoontijdelijk verhinderen om betaalde beroepsarbeid te verrichten. Die belemmeringen zijn prominent aanwezig en onvoldoende onder controle;

2°de inschatting van de competenties en de beperkingen op basis van het functioneren van de persoon op de arbeidsmarkt aan de hand van het ICF-instrument;

3°de verwachting dat de persoon door deelname aan een activeringstraject in staat is om door te stromen naar betaalde beroepsarbeid;

4°het engagement van de persoonom actief deel te nemen aan het activeringstraject.

De volgendeorganisaties kunnen voor rekening van de kandidaat-deelnemer een verzoek tot deelname aan een activeringstraject registreren of indienen:

1°de VDAB;

2°een werkactor;

3°een welzijns-en zorgvoorziening.

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close