Snel zoeken

Schooldirecteurs secundair onderwijs trekken aan alarm

VRT-NWS 21-2-2020 0:53
Categorieën: Overheid - werkgever

De open brief van de schooldirecteurs

 

Mijnheer de minister

 

Als directiecommissie katholiek secundair onderwijs* trekken we aan de alarmbel over de huidige toestand van het secundair onderwijs en de toekomstige evoluties.

 

Wij zijn als directeur dagelijks in de weer om samen met het hele schoolteam een schoolcontext te creëren waarin kwaliteitsvol onderwijs met een hoog ambitieniveau gerealiseerd wordt. Elke dag zetten onze teams zich in om onze leerlingen te geven waar ze recht op hebben: een vorming die maximaal recht doet aan hun interesses en talenten en inspeelt op hun specifieke noden.

 

We stellen vast dat de hoge verwachtingen van de samenleving en de toename van het aantal en de complexiteit van de zorgbehoeften de draagkracht van onze teams overschrijden. Het gevolg is dat bij ons personeel het ziekteverzuim en de burnouts toenemen. Vervangers zijn niet beschikbaar, waardoor de uitdagingen op minder schouders terecht komen; kortom een vicieuze cirkel. Directeurs en directieteams voelen zich hierbij machteloos en ook hun welbevinden neemt elke dag af. In de huidige context stellen we in vraag of we de modernisering van het secundair onderwijs op een kwaliteitsvolle manier kunnen uitrollen.

 

Elk beroep heeft nood aan een positief imago. De beeldvorming in de media belicht overwegend de negatieve kanten door de focus te leggen op planlast, werkdruk, uiteenlopende verwachtingen en dalende kwaliteit. We zijn zeker bereid om het beroep van leraar te promoten, maar slagen daar in de gegeven omstandigheden hoe langer hoe minder in.

 

De geplande besparingen in het secundair onderwijs en bij de pedagogische begeleidingsdiensten hypothekeren een kwaliteitsvolle uitrol van de modernisering SO. De overhaaste invoering legt bijkomende druk bij de leraren-en directieteams. Het is ongezien dat een sector die reorganiseert tegelijkertijd moet inleveren op omkadering en ondersteuning.

 

We willen u met dit schrijven een signaal sturen omdat de onrust in de leraarskamer en bij de directieteams elke dag toeneemt. We vragen voor onze scholen voldoende omkadering en voor onze directie- en lerarenteams voldoende ondersteuning en tijd om de modernisering van het secundair onderwijs te implementeren. Tevens vragen we op korte termijn gerichte maatregelen die geëngageerde jongeren voor een job in het onderwijs doen kiezen en de retentie verhogen.

 

Graag lichten we deze brief verder toe in een persoonlijk onderhoud.

 

*: De directiecommissie secundair onderwijs bestaat uit 27 leden, directeurs en coördinerend directeurs die door hun collega’s zijn voorgedragen of gekozen. Ze maakt deel uit van de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close