/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

HRM in de overheid 2020 - donderdag 6 februari

Eigen berichtgeving 20-1-2020 12:36
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever

De afgelopen 10 jaar lieten zich al een aantal maatschappelijke uitdagingen voelen, zoals de digitalisering, de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Deze tendenzen maken vandaag van duurzame inzetbaarheid van medewerkers een topprioriteit. In een context van war for talent staan overheden voor de uitdaging om bekwame en gemotiveerde medewerkers aan te trekken én te behouden. Een uitdaging die niet nieuw is, maar er de komende jaren door de toenemende vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt alleen maar groter op zal worden. Tegelijkertijd verwachten burgers van de overheid dat ze efficiënt en wendbaar is, kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt en kan anticiperen op snelle veranderingen in de samenleving. Maar hoe zorg je er als overheid voor dat je steeds de juiste kennis en competenties in huis hebt om dat waar te maken? De uitdagingen voor HR in de overheid zijn complexer en groter dan ooit. De oplossingen van vandaag, kunnen morgen al achterhaald zijn. Om succesvol te zijn moet HR vandaag al anticiperen op de uitdagingen van morgen!

Tijdens de 10e editie van HRM in de overheid op donderdag 6 februari 2020 bekijken we welke HR-praktijken en trends zich de voorbije periode hebben bewezen om mee te nemen naar de toekomst. We brengen de huidige overheidstransitie en HR-kanteling praktisch in beeld. We kijken vooruit naar innovatie in HR en de toekomstige rol van de overheid als aantrekkelijk werkgever. Kortom: het is tijd om te verbinden, vernieuwen en vooruit te kijken!

  • Verbinden
    Professioneel HR gaat op zoek naar de synergie en verbindende kracht tussen mensen én organisaties. Betrokkenheid, zelforganisatie en eigenaarschap, waarbij we diversiteit omarmen. Sterk leiderschap dat richting geeft is cruciaal in deze uitdagende tijden.
  • Vernieuwen
    Het continu vernieuwen van het huidige beleid naar een werkbaar en duurzaam loopbaan- en beloningsbeleid, van sturen op verzuim naar sturen op vitaliteit (welzijn-prestatie-motivatie) en mobiliteit. Hoe blijven we levenslang leren en ontwikkelen en blijven we als overheid een aantrekkelijke werkgever?
  • Vooruitkijken
    We moeten wendbaar en toekomstgericht zijn en durven over de (entiteits)grenzen heen te kijken. We moeten open staan voor verandering van koers, het inzetten van een meer evidence based HR-beleid en de inzet van krachtige technologie met behoud van de menselijke kant. Het durven denken in kansen en mogelijkheden en inzetten op verschillende tewerkstellingsvormen (freelancers, uitzendarbeid, … of hybride arbeidsrelaties) om tijdelijke personeelsbehoeften en knelpuntfuncties meer flexibel in te vullen.


Het programma voor dit boeiend congres kan u hier vinden:  Programma.

Wie nog wil inschrijven: Aanmelden 

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close