/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Permanente vacature maatschappelijk werker (B1 - B3)

Als sociaal werker help je mee deze waarden om te zetten in de praktijk. Je biedt een luisterend oor, wordt een vertrouwd gezicht en vertaalt dit verder door naar psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlening aan mensen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen.  Je komt terecht in een multidisciplinair wijkteam waar ontmoeting, buurtgericht werken en hulpverlening centraal staan. Je wordt er omringd wordt door heel wat expertise en verschillende disciplines (buurtwerk, straathoekwerk, brugfiguren, expertises in individueel maatschappelijk werk,… ), en werkt actief samen met tal van partners uit de buurt die je helpen om een brede, generalistisch aanpak te kunnen realiseren.

 

Toelichting

De sociale dienstverlening van de stad Kortrijk is volop in verandering. De sociale dienstverlening staat voor het verzekeren van het recht op een menswaardig bestaan, menselijke waardigheid en maatschappelijk dienstverlening voor alle inwoners van onze stad, met een heel bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.

Enkele kernwaarden van onze vernieuwde dienstverlening zijn outreachend werken, pro actief handelen, nabijheid, breed en generalistisch werken. We organiseren onze dienstverlening daar waar de mensen ons nodig hebben, vanuit een op en top klantvriendelijke aanpak. Hiervoor zijn we permanent op zoek naar dynamische, enthousiaste en flexibele medewerkers met een achtergrond in het sociaal werk.

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Functieinhoud

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?

 • Je begeleidt de cliënt, op maat en professioneel, met het oog op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en het optimaliseren van zijn sociaal-maatschappelijk functioneren. Je helpt cliënten om vragen van praktische, materiële, juridische en/of financiële aard aan te pakken. Je helpt cliënten vragen beantwoorden i.v.m. sociale zekerheid en maatschappelijke voorzieningen: pensioen, werkloosheid, ziekteverzekering,… Je verwijst cliënten zodat ze kunnen deelnemen aan externe voorzieningen: arbeidsmarkt, opleidingsinstellingen, sociale huisvesting, … Je biedt de cliënten een integrale hulpverlening op maat, dit door zelf te handelen of gepast door te verwijzen
 • Je informeert en helpt de cliënt met het oog op een correcte en warme dienstverlening. Je onthaalt de cliënt op een vriendelijke en gepaste manier. Je geeft correcte inlichtingen en denkt mee over klantgerichte oplossingen binnen de geldende regels en procedures. Je motiveert tot verdere hulpverlening, vertrekkende vanuit de vraag van de cliënt
 • Je staat in voor het beheer en de afhandeling van dossiers in het kader van de hulpverlening aan de cliënten. Je verzamelt informatie die relevant is voor de hulpvraag van de cliënt. Je stelt een diagnose m.b.t. de problematiek die de cliënt aanbrengt. Je verricht een sociaal onderzoek en stelt een hulpverleningsplan op. Je volgt de evolutie van het dossier op en rapporteert aan alle betrokken partijen
 • Je denkt kritisch mee over veranderingen binnen de dienst en geeft advies zodat de doelstellingen van de dienst gerealiseerd worden. Je speelt relevante signalen uit het werkveld door. Je bent alert voor evoluties die het welzijn van de cliënt of een grotere groep mensen in het gedrang kunnen brengen en signaleert deze in het team of aan de leidinggevende Je geeft feedback in het team over interne en externe overlegmomenten. Je doet voorstellen tot verbetering van de dienstverlening.

Functieprofiel

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

 • het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijkassistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op B1 - B3 niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Selectieprocedure

Screening CV

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.

Deel 1

Speed interview waarin gepeild wordt naar attitude, inzicht, motivatie en communicatie

 • Het resultaat is geslaagd of niet geslaagd

Deel 2

Geïntegreerde proef: voorbereiding en toelichting thuisopdracht of case ter plekke, gevolgd door een gedragsgericht interview.

 • Het minimale resultaat om te slagen is 60/100.

Locatie

Kortrijk

Publicatiedatum

17.09.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close