google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

GAS Bemiddelaar

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Het team Bestuurs- en Juridische Zaken bestaat uit 3 verschillende deelteams: bestuurszaken, juridische zaken en GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Bestuurszaken ondersteunt de plaatselijke politieke organen en de interne diensten van Stad en OCMW om tot efficiënte besluitvormingsprocessen te komen die resulteren in kwalitatieve, vlot consulteerbare notulen. Daarnaast zorgt dit subteam ervoor dat de stromen van inkomende en uitgaande briefwisseling op een efficiënte manier georganiseerd worden. Bestuurszaken beheert ook alle bestuursmandaten namens Stad en OCMW in de nevenstructuren en maakt een vlotte opvolging van de vergaderingen van deze structuren mogelijk.

Juridische zaken verleent juridische adviezen waarin verschillende risico’s en scenario’s tegen elkaar worden afgewogen. Dit subteam denkt op een creatieve manier mee om tot de gewenste en meest ideale oplossing te komen. Hun adviezen stellen de organisatie in staat om goed gemotiveerde en juridisch correcte beslissingen te nemen. Juridische zaken vertaalt de afspraken, samenwerkingen en beslissingen in kwalitatieve juridische documenten.

Subteam GAS helpt mee aan het bestrijden van storende, maatschappelijk laakbare vormen van overlast en ondersteunt zo de Stad en andere aangesloten gemeenten in hun overlastbeleid. Vanuit dit oogpunt zorgt het team voor de correcte, accurate en tijdige procedurele verwerking van de dossiers die volgen uit de vaststelling van overtredingen op de algemene en bijzondere politieverordeningen.

Toelichting

Als GAS bemiddelaar sta je in voor de implementering en toepassing van de bemiddelingsprocedure binnen het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). De prioriteit gaat daarbij uit naar de organisatie van de bemiddelingsprocedure ten aanzien van minderjarigen van 16 jaar en ouder, alsook van de bemiddelingsprocedure tussen twee partijen zoals bij burenruzies, geluidsoverlast, hondengeblaf, ….

Op voorstel van de sanctionerende ambtenaar ben je als GAS bemiddelaar belast met het beheer van alle fasen van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, daarnaast dien je de organisatie van de gemeenschapsdienst/herstelgerichte prestatie in goede banen te leiden en dien je ook bepaalde verplichtingen te voldoen die opgelegd worden door de subsidiërende overheid (POD Maatschappelijke Integratie) , zoals rapportering, bijwonen van bijeenkomsten, intervisies, werkgroepen, …

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers. Denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra ... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Functieinhoud

WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bemiddelingsprocedure zoals voorzien in de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en dit in diverse gemeenten binnen het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Hierbij ga je systematisch te werk en hanteer je een eenduidige methodiek.
 • Je verzorgt de administratie rond de bemiddelingsprocedure, organiseert de bemiddelingssessies met burgers, werkt overeenkomsten uit, volgt deze op en brengt hierover verslag uit aan de sanctionerend ambtenaar, die verantwoordelijk is voor het bepalen van de sancties.
 • Je coördineert de uitvoering van de gemeenschapsdienst en onderhoudt hierbij goede contacten met de verschillende interne en externe prestatieplaatsen. Afhankelijk van de inbreuk verschilt de prestatieplaats, dit kan bijvoorbeeld bij Nette Stad zijn bij een overtreding inzake zwerfvuil/sluikstort, of bij de brandweer bij een overtreding van vuur maken of vuurwerk, of bij de kringloopwinkel bij winkeldiefstal, of …
 • Je werkt mee aan initiatieven of fungeert als klankbord met betrekking tot het lokaal beleid rond overlastpreventie. Je ontwikkelt een visie rond de aanpak van het overlastbeleid.
 • Als beleidsadviseur verleen je advies aan de betrokken gemeentebesturen binnen arrondissement Kortrijk.
 • Je werkt nauw samen met jouw collega bemiddelingsambtenaar en overlegt op regelmatige basis met de sanctionerende ambtenaren en preventieambtenaren uit het arrondissement. Je onderhoudt eveneens goede contacten met politie, parket, vertegenwoordigers van alle gemeentes waar je werkzaam bent, de prestatieplaatsen en welzijnsorganisaties.
 • Je neemt deel aan bijeenkomsten van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD Integratie) en bent verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks activiteitenrapport. De POD Integratie is de subsidiërende overheid en organiseert verschillende overlegmomenten waarop jij dus aanwezig zal zijn, zoals een 3 maandelijks overleg met alle bemiddelaars die door hen gesubsidieerd worden, intervisies met de Vlaamse bemiddelaars, overlegmomenten rond aanpassing wetgeving of organisatie van colloquium rond GAS en bemiddeling.
 • Je neemt deel aan relevante overlegmomenten en neemt hierbij een open en kritische houding aan.

Functieprofiel

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in Rechten, Criminologie of Sociale wetenschappen.

Aanbod

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur op A-niveau, voor 19u/week.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding (€0,35 per kilometer). Vanaf eind 2024 is fietsleasing ook mogelijk.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen bij een voltijdse tewerkstelling) en een flexibel uurrooster.
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk.
 • Aandacht voor welzijn.
 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuildings, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.

Selectieprocedure

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE?

 • Screening CV
  Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.
 • Digitaal speedinterview
  Tijdens het digitale speedinterview via Microsoft Teams, willen we graag kort kennis met je maken. Het speedinterview duurt een kwartier. Hierin bevragen we je motivatie, kennis en ervaring, persoonlijkheid en je kijk op onze organisatie.
  Waarom neem je deel? Wat trekt je aan in onze organisatie? Wat zijn jouw talenten en welk soort ervaring heb je al? Welke functie spreekt jou het meest aan en waarom? Pas je binnen de waarden van onze organisatie? Heb je een specifiek kennisdomein? Deze ronde is eliminerend. Je moet slagen om door te stromen naar het volgende deel. Het minimale resultaat om door te stromen naar het tweede deel is 60/100. Deze rond gaat enkel door bij meer dan 5 toegelaten kandidate. Bij minder dan 5 kandidaten wordt deze ronde geschrapt en starten we meteen met de gecombineerde proef.
  • Timing: het speedinterview gaat onder voorbehoud door op woensdag 20 maart 2024.
   Steeds na het maken van een afspraak, die je kan maken via de tijdsloten die jou per mail worden toegestuurd.
 • Gecombineerde proef (case + interview met jury)
  Voor we je eindelijk kunnen ontmoeten, krijg je even de tijd om een praktijkgerichte case voor te bereiden. Tijdens het aansluitend interview bevragen we de case, doen we een rollenspel en gaan we graag dieper in op jouw competenties en wat jou typeert als persoon. Bij de uitnodiging voor dit gesprek, ontvang je een korte online gedragstest (Cebir) die je thuis kan invullen. Deze ronde is eliminerend. Het minimum resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure is 60/100.
  • Timing: de gecombineerde proef gaat onder voorbehoud door op dinsdag 26 maart 2024.
   Steeds na het maken van een afspraak, die je kan maken via de tijdsloten die jou per mail worden toegestuurd.
 • Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)
  Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.

Locatie

Kortrijk

Publicatiedatum

20.02.2024

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close