/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige handhaving omgevingsvergunningen (B1-B3)

Het team Bouwen, Milieu en Wonen valt onder de directie Ruimte en bestaat uit een 30-tal medewerkers. Het team wordt opgedeeld in 3 subteams: Bouwen, Milieu en Wonen. 

Het team Bouwen, Milieu en Wonen heeft als missie mee te bouwen aan Kortrijk als stad waar mensen willen komen wonen en werken. We zetten in op diversiteit in het woonaanbod met respect voor de eigenheid van onze stad. We blijven ondersteuning bieden om woningen energiezuinig en kwalitatief te maken. Het aanbod aan en de toegang tot betaalbare woningen wordt verder uitgebouwd. We zijn selectief in waar en hoe we willen bouwen, met aandacht voor de eigen identiteit van buurten en wijken. We scheppen een kader voor ruimtelijke planning, architectuur en erfgoed.

Toelichting

Als deskundige handhaving omgevingsvergunningen ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu. Je staat in voor het detecteren en afhandelen van misdrijven en inbreuken. In eerste instantie ligt je focus op toezicht, sensibiliseren, preventie en zachte handhaving. Je wordt aangesteld als gemeentelijke verbalisant zodat je inbreuken kan vaststellen. Indien nodig bereid je juridische procedures voor en volgt deze op. Je geeft beleidsmatige insteken in functie van de opmaak van een stedelijk handhavingsbeleid. Je bouwt een netwerk uit met collega’s binnen de stad, maar ook met de lokale politie en andere partners

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Functieinhoud

 • Je bent het aanspreekpunt binnen jouw team of dienst m.b.t. een bepaald thema.
 • Je staat in voor het beheren en autonoom afhandelen van dossiers of opdrachten of taken die gerelateerd zijn aan jouw thema. Je zorgt voor een correcte registratie van je dossiers/opdrachten en vervolledigt deze waar nodig.
 • Je bewaakt een correcte toepassing van de regelgeving m.b.t. jouw thema en volgt de nodige procedures op.
 • Je werkt vanuit je expertise mee aan projecten en opdrachten binnen de organisatie en begeleidt of trekt deze indien nodig.
 • Je wisselt kennis en ervaring uit m.b.t. je thema en vertegenwoordigt de organisatie in overlegstructuren waarbij je een nuttig en relevant netwerk opbouwt.
 • Je levert deskundig advies aan collega’s en verantwoordelijken zodat zij meer inzicht en kennis krijgen bij het tot stand komen van plannen, acties en projecten binnen Kortrijk die gerelateerd zijn aan jouw thema.
 • Je assisteert bij beleidsvoorbereidend werk binnen je team en ondersteunt de uitvoering van het beleid vanuit je dagdagelijkse werking teneinde jouw leidinggevende te ondersteunen in het realiseren van de team of organisatiedoelstellingen.
 • Je staat in voor de coördinatie van de eigen activiteiten en ziet toe op een kwalitatieve uitvoering ervan.
 • Je hebt aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling teneinde je expertise op peil te houden

Functieprofiel

 • Je hebt een bachelorsdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B
 • OF je hebt geen bachelorsdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar minimaal 1 jaar aantoonbare professionele beroepservaring én slagen voor een niveau-en capaciteitstest

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur op B-niveau.
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro.
 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
 • Gratis aansluiting bij GSD-V.
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Fietsvergoeding.
 • Eindejaarspremie.
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
 • Mogelijkheden tot telewerk.
 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

Locatie

Kortrijk

Publicatiedatum

13.05.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close