google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Coördinator Omgevingsbeleid

Als beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de uitbouw van een strategisch innovatief en toekomstproof Omgevingsbeleid. Je zorgt voor de voorbereiding, opbouw, uitbouw, implementatie, evaluatie en nazorg van alle acties en projecten binnen dit beleid met als doel een geïntegreerd, organisatie breed gedragen beleid dat alle medewerkers en diensten mee ondersteunt in de uitvoering van hun kernopdracht. 

De stad Kortrijk is volop in ontwikkeling. Verschillende wijken krijgen nieuwe impulsen. Oude industriële sites worden omgebouwd tot levendige woonwijken. Op goed gekozen knooppunten komen er nieuwe ontwikkelingen. Verspreid in de stad is er plaats voor water en groen, van gezellige parkjes in het centrum tot grote groenpolen in de rand. De kernen van de dorpen worden versterkt, de open ruimte errond gevrijwaard. Veilige fiets- en voetgangersroutes verbinden de deelgemeenten en de verschillende stadsdelen met het centrum.   

 In het omgevingsbeleid worden ruimtelijke aspecten, klimaateffecten en milieueffecten meer en meer samen afgewogen. Processen worden hierdoor complexer en meer geïntegreerd. Dit komt tot uiting in grote infrastructuurprojecten, complexe ruimtelijke projecten en stadsprojecten.  

Je werkt samen met diverse beleidsexperten verder aan een geïntegreerd en gedragen omgevingsbeleid en als beleidscoördinator zorg jij voor de synthese. Je volgt vanuit jouw helicopterview alle processen en trajecten binnen het brede omgevingsbeleid op. Jij zet samen met de beleidsexperten de globale trajecten en processen van de beleidsplannen uit, bewaakt de mijlpalen en de deadlines en je deblokkeert knelpunten.   

Toelichting

De directie Ruimte plant en bouwt continu aan de stad van overmorgen die leefbaar is voor jong en oud en zet zich ook dagdagelijks in voor een proper en goed onderhouden openbaar domein. De medewerkers van de directie Ruimte maken van Kortrijk quasi letterlijk de ‘Beste Stad van Vlaanderen’ voor elk van onze bijna 77.000 inwoners en dit samen met het stadsbestuur, de 1.800 medewerkers, de regio, de burgers en andere partners. De directie Ruimte zorgt ervoor dat de voorziene investeringsmiddelen omgezet worden in de realisaties zoals beloofd in het bestuursakkoord ‘BSV’. Zij maken het omgevingsbeleid zichtbaar en maken hierbij het verschil voor alle doelgroepen.

Als coördinator omgevingsbeleid kom je terecht in het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid. Het team speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van de stad op vlak van stadsontwikkeling.  Het team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid bestaat uit een 25-tal mensen (stadsplanners, beleidsmedewerkers en projectleiders).

Het team bestaat uit subteams die nauw met elkaar samenwerken.

 • De beleidsmedewerkers van het subteam Omgevingsbeleid zetten de lijnen voor de lange termijn uit en maken beleidsplannen en beleidskaders op. Het Ruimtepact uit Kortrijk 2025 bepaalt hier de inhoudelijke richting.

 • De stadsplanners van het subteam Stadsvernieuwing en ruimtelijke planning vertalen deze beleidsplannen naar concrete gebiedsgerichte stadsprojecten met masterplannen, inrichtingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpplannen. De projectleiders van dit subteam realiseren de complexe infrastructuurwerken van deze stadsprojecten. 

Het team werkt heel nauw samen met de andere teams in de directie Ruimte. Voor de meeste opdrachten is er ook een sterke samenwerking met andere beleidsdomeinen binnen de stadsorganisatie en met externe partners en stakeholders. 

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers. Denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra ... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Functieinhoud

WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN?

 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het integrale omgevingsbeleid van de stad. Je kijkt hierbij vooruit tot 2040-2050, je anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij en detecteert kansen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het omgevingsbeleid.

 • Je bent verantwoordelijk voor de globale visie en de globale structuur van het integrale ruimtelijk beleidsplan en de daaraan gekoppelde beleidskaders. Voor de uitwerking van het beleidsplan zelf heeft de stad een studiebureau aangesteld.

 • Je neemt de verantwoordelijkheid op in het opvolgen van de beleidsplannen, zowel inhoudelijk als procesmatig, en in het begeleiden van de beleidsexperten. Je zet samen met de beleidsexperten de tijdslijn voor de opmaak van de verschillende beleidsplannen uit en bewaakt de ijkmomenten en deadlines hierin. Je bewaakt de vooruitgang in de opmaak van de verschillende plannen zodat ze op elkaar afgestemd blijven.

 • Je onderzoekt, analyseert, rapporteert en combineert samen met de beleidsexperten jouw inzichten tot heldere beleidsplannen.

 • Je bent betrokken bij onderzoek en beleidsvragen naar verdichting, ontharding, uitbouw van blauwgroene netwerken, klimaatadaptatie, energie, mobiliteitsvraagstukken en zo meer.

 • Je hebt oog voor draagvlakcreatie en betrekt de relevante actoren. Je werkt samen binnen en buiten de organisatie (directies en teams binnen de stadsorganisatie, externe stakeholders, hogere overheden, …) en organiseert hiervoor de nodige afstemmingsmomenten.

 • Je gidst en adviseert de directie en het bestuur vanuit een integrale strategische visie op het omgevingsbeleid.

 • Je verzamelt en verwerkt informatie om het omgevingsbeleid en de inhoud van de beleidsplannen met kennis en data te kunnen ondersteunen en onderbouwen. Je bouwt een systeem van monitoring op zodat de relevante indicatoren op kwaliteitsvolle wijze worden opgevolgd. Je vergelijkt deze monitoringresultaten met het vooropgestelde beleid om voorstellen te kunnen doen naar bijsturing of wijziging om de beleidsintenties te realiseren.

 • Je toetst initiatieven over het omgevingsbeleid juridisch af in samenspraak met de juridische dienst van de stad. Je volgt de relevante regel- en wetgeving en wijzigingen op.

 • Je onderhoudt formele en informele contacten met de collega’s en externe partners die het beleid uitvoeren om zo (neven)effecten, opportuniteiten, of structurele knelpunten in de uitvoering te identificeren en bij te sturen.

 • Je wisselt kennis en ervaring uit m.b.t. je beleidsthema en vertegenwoordigt de organisatie in overlegstructuren waarbij je een nuttig en relevant netwerk opbouwt.

 • Je ondersteunt de communicatie over beleidsbeslissingen en het beleid. Je staat in voor informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking tussen de verschillende directies, teams en de leidinggevenden, alsook met andere interne en externe (subsidie)partners. Je organiseert hiervoor leertrajecten, overleg, infosessies, workshops…

 • Je neemt constructief deel aan interne vergaderingen en zorgt voor een optimale kennisdeling met de collega’s en leidinggevende. Je formuleert suggesties of brengt verbeterinitiatieven aan die kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening.

 • Je hebt aandacht voor je eigen professionele ontwikkeling, je gaat proactief te werk in het op peil houden en verbeteren van je expertise. Je zorgt dat je op de hoogte bent van de nieuwste evoluties en trends binnen je beleidsgebied met als doel een innovatief, vooruitstrevend toekomstproof beleid.

Functieprofiel

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE VOLDOEN?

Ben je een externe kandidaat?

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of een diploma dat rechtstreeks toegang geeft tot niveau A (zie: Bijlage 2 | Vlaanderen.be)

 • OF je bent niet in het bezit van een masterdiploma of een diploma dat rechtstreeks toegang geeft tot niveau A én slaagt voor een niveau- en capaciteitstest

 • EN je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare relevante ervaring (door relevante studies of beroepservaring) in het expertisedomein afval, openbare netheid en/of circulair materialenbeleid.

Aanbod

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau.
  Benieuwd naar de loonschalen? Deze kan je terugvinden onder de subtitel “Loon en voordelen” op onze pagina Veelgestelde vragen over werken bij Kortrijk.

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. Concreet betekent dit dat je loon bij opstart tussen de 3.714,32 EUR en de 6.111,20 EUR zal liggen, afhankelijk van de toegekende anciënniteit.

 • Maaltijdcheques van 7,50 euro.

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.

 • Gratis aansluiting bij GSD-V.

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

 • Fietsvergoeding (0,35 EUR per kilometer) en mogelijkheden tot fietslease vanaf Q4 2024.

 • Eindejaarspremie.

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.

 • Mogelijkheid tot telewerk.

 • We zetten in op welzijn en werkgeluk, met teambuilding, after work cafés, personeelsevents, webinars, workshops, sport over de middag, enz.

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.

 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiende beleidsmaterie bij en voor Stad Kortrijk.

Selectieprocedure

 • CV-screening
 • Speedinterview (11 maart)
 • Gecombineerde proef (18 maart)

Locatie

Kortrijk

Publicatiedatum

06.02.2024

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close