/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Coördinator groenbeheer

Als groencoördinator geef je leiding aan het team groen dat verantwoordelijk is voor het groenonderhoud van de stad. Je coördineert de werking. Je coacht en begeleidt vooral de ploegbazen in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van hun taken met als doel de ambities van het beleid te realiseren. Daarnaast ben je zelf expert in de materie en ondersteun je je teamverantwoordelijke ook inhoudelijk binnen bepaalde dossiers en projecten. Je staat eveneens in voor het beheer van de infrastructuur en werkmiddelen en je neemt administratieve taken op die verbonden zijn aan de werking van je team. 

Toelichting

Team net en groen zorgt voor een propere en nette stad (dit is inclusief het groen in de stad). We zorgen voor een goede dienstverlening in de recyclageparken. We werken hiervoor samen met sociale tewerkstellingsfirma’s.

Organisatie

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra...
De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.

Functieinhoud

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Je realiseert de doelstellingen van het beleid.
Je werkt mee aan een vooruitstrevend beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord. Je ondersteunt op een operationeel niveau de uitwerking van het beleid. Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvol groenonderhoud, hetzij via externe partners en hetzij via de eigen dienst.
Je coördineert de werking van het team.
Je staat in voor de goede werking van jouw team en coördineert globaal de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. Dit betekent onder meer dat je de algemene werking van jouw dienst organiseert en opvolgt, en dit zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak.
Je geeft leiding aan je medewerkers.
Je geeft leiding aan jouw medewerkers, in de eerste plaats aan de ploegbazen en coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.
Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen team of binnen de organisatie.
Je werkt mee aan de uitvoering van de strategische doelstellingen van je directie en je zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden.
Je ontwikkelt je eigen expertise.
Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw team gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften. Je bent steeds bereid om bijscholing te volgen om op de hoogte te zijn van de trends binnen je werkveld. Je neemt hierin ook zelf het initiatief.

Functieprofiel

  • Je beschikt over bachelor diploma of slaagt in een niveau- of capaciteitstest.
  • Je hebt minstens één jaar leidinggevende ervaring
  • Je beschikt over een rijbewijs B.
  • Kennis en ervaring in groenonderhoud en/of groenbeheer is noodzakelijk.

Aanbod

· Een contract van onbepaalde duur op B-niveau.
· Maaltijdcheques van 7,50 euro.
· Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen.
· Gratis aansluiting bij GSD-V.
· Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
· Fietsvergoeding.
· Eindejaarspremie.
· Groepsverzekering (tweede pensioenpijler).
· Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster.
· Beperkte mogelijkheden tot telewerk.
· Aandacht voor welzijn.
· Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen.
· Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar.

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde vragen.

Selectieprocedure

Screening CV

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure. Kandidaten die niet voldoen aan de diploma voorwaarde (werving) slagen in een niveau of capaciteitstest voor zij deel kunnen nemen aan de selectieprocedure

Deel 1 : Speedinterview

Je wordt bevraagd rond je motivatie, jobbeeld en kennis en ervaring in de groensector.
Kandidaten moeten slagen in dit deel van de selectieprocedure om door te stromen naar het volgende deel.

Timing : Speedinterviews staan gepland op 18 april 2023 (na 14 uur)

Deel 2 : Gecombineerde proef (case en interview)

Je krijgt voorafgaand aan het interview een case die ter plaatse voorbereid wordt. Deze opdracht wordt aansluitend voorgesteld aan de jury. Verder word je tijdens het interview bevraagd rond je inzicht in de job, kennis, je ervaring, persoonlijkheid en motivatie. Tijdens het interview is er een leidinggevend rollenspel (vooraf voorbereid samen met de case).
Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en jezelf en waarbij het profiel en de situering binnen de organisatie geschetst en voorgesteld wordt.

Het minimale resultaat om te slagen in dit selectiedeel is 60/100

Timing: De gecombineerde proef staat gepland op 24 april 2023

Opmerking : bij verhindering van de juryleden kan afgeweken worden van de voorgestelde data. We doen er alles aan om dit te vermijden.

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve)

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve en / of bevorderingsreservee die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging.

Locatie

Marke

Publicatiedatum

16.03.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close