Snel zoeken

Langdurig zieken flexibel reïntegreren

Bron: VDAB-persbericht 20-12-2021 18:31
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever

 

Re-integratie langdurig zieken via uitzendwerk is te weinig bekend

Bron: VDAB - Persbericht van 20 december 2021

Uit een onderzoek in opdracht van VDAB blijkt dat de re-integratie van langdurig zieken een werk van lange adem is. Uitzendwerk als middel om deze doelgroep te activeren is nog te weinig bekend bij de doelgroep en bij de sector zelf. Daarom zijn er bijkomende acties nodig. 

De Vlaamse regering mikt op een werkzaamheidsgraad van 80%. Daarvoor wil ze de komende jaren minstens 120.000 extra personen aan een baan helpen. Elk talent moet dus benut worden, ook mensen die door langdurige ziekte (nog) niet aan de slag zijn. In februari 2021 lanceerde de Vlaamse regering met het Vlaamse actieplan voor de re-integratie van langdurig zieken. Werk via uitzendopdrachten is één van de actiepunten. 

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) schakelde IDEA Consult in om in kaart te brengen welke de mogelijke kansen en knelpunten zijn om mensen die langdurig ziek zijn via uitzendwerk te re-integreren op de arbeidsmarkt. Uit dit onderzoek blijkt dat:

  • de doelgroep zich bereid toont om te werken, 
  • er nauwelijks instroom is van langdurig zieken in uitzendwerk,
  • uitzendwerk onvoldoende gekend is bij de doelgroep,
  • het moeilijk is om een passende job te vinden binnen uitzendwerk,
  • bemiddeling van langdurig zieken afwijkt van de reguliere werking van uitzendkantoren,
  • structurele drempels elke vorm van (her)tewerkstelling in de weg staan, ook bij uitzendwerk.

Op basis van deze bevindingen formuleerde IDEA Consult drie werven waar er werk aan de winkel is om de langdurig zieken (opnieuw) aan het werk te brengen via uitzendarbeid. Het gaat over de investering in en door uitzendkantoren; het uitbouwen van een lokaal netwerk voor de integrale en efficiënte begeleiding van deze mensen; en tenslotte de informatiedoorstroming verbeteren tussen (het partnerlandschap van) VDAB en de uitzendsector. 

Minister van Werk, Hilde Crevits: 'We missen vandaag veel potentieel talent op de Vlaamse arbeidsmarkt, bijvoorbeeld dat van mensen die voor een lange tijd ziek zijn (geweest). Er zijn meer langdurig zieken dan werkzoekenden in Vlaanderen. En dat terwijl onze arbeidsmarkt roept om bijkomend talent. De uitdagingen om de groeiende groep van langdurig zieken opnieuw richting de arbeidsmarkt te begeleiden zijn groot. We moeten daarom alle registers open trekken om extra mensen aan de slag te krijgen. Een belangrijke piste is deze van re-integratie via uitzendwerk. Door meer in te zetten op innovatieve en dynamische vormen van werk, moet het eenvoudiger zijn om de stap naar werk te zetten of om werk te combineren met ziekte. Aan de slag gaan via uitzendwerk kan hier een antwoord op bieden.'

Paul Verschueren, Federgon: 'Het onderzoek benoemt de hefbomen om het volledige potentieel van uitzendarbeid in te zetten voor de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten. Het is onze ambitie om substantieel bij te dragen tot de realisatie van deze belangrijke arbeidsmarktdoelstelling. Zo is de sector reeds gestart met een gespecialiseerde opleiding voor consulenten, om langdurig arbeidsongeschikten terug naar werk te begeleiden. Het is belangrijk dat alle overheden blijven inzetten op activering door de structurele drempels naar werk weg te werken.'  

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB: 'Uitzendwerk biedt mensen die willen terugkeren naar de werkvloer een laagdrempelige opstap naar een nieuwe job. Het biedt zowel voor de werkzoekende kansen om een job uit te proberen, alsook voor de werkgever om nieuw potentieel te leren kennen en kansen te geven. Ik zie er dus zeker veel mogelijkheden in om re-integratie te bevorderen.'

 

Lees hier het volledig onderzoek

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close