google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Snel zoeken

HR-trends 2024: tips voor uw personeelsbeleid

Bron: eigen redactie. 4-1-2024 8:53
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever


De arbeidsmarkt blijft krap. Dit legt grote druk op het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel. Organisaties moeten proactief zijn in het optimaal benutten van het potentieel van hun medewerkers. En dit op een moment dat België een historisch laag aantal werklozen telt.

De arbeidsmarkt bepaalt dan ook een heel aantal HR-trends voor 2024.

 

Invullen van vacatures
Het gebrek aan medewerkers maakt een bredere selectie nodig. Het maakt ook dat hoge eisen vaak dienen te worden bijgesteld. Te specifieke diploma’s, te hoog gestelde ervaringseisen maken de selectie niet eenvoudiger. Het wordt belangrijk om ruimer te kijken naar benodigde talenten.

Ook het rekruteringsproces dient vaak te worden herdacht om het afhaken van kandidaten te vermijden.

Praktische tips:

  • Kijk – waar wettelijk mogelijk – naar voldoende brede functievereisten.
  • Rekruteer op een actieve manier en houd het proces laagdrempelig.

 

Onderzoek de personeelsbehoefte
De arbeidskrapte vraagt herdenken van processen en opdrachten. Wat kan anders worden georganiseerd ? Hoe kunnen we efficiëntie verhogen door processen te vereenvoudigen of automatiseren  (bv. AI)? Hoe kunnen functies voldoende flexibel worden ingevuld.

Praktische tips:

  • Bekijk de personeelsbehoefte niet alleen in het licht van invulling van huidige werkzaamheden, maar bekijk ook mogelijke veranderingen en wijzigingen in de organisatie.

 

Behouden  van medewerkers
Aandacht geven aan het verloop van medewerkers is een nieuwe uitdaging. In 2023 werd voor de eerste keer een verloopbarometer uitgewerkt voor lokale besturen. Daaruit komen interessante elementen naar voor die inzicht geven in het eigen personeelsverloop.

Een actief retentiebeleid met aandacht voor talent, maar ook oudere medewerkers komt naar voor.

Praktische tips:

  • Volg het personeelsverloop in de eigen organisatie op.
  • Werk aan een retentiebeleid met aandacht voor de rol van de leidinggevende.

 

Het belang van zingeving
Medewerkers zoeken steeds meer naar werk dat aansluit bij hun persoonlijke waarden en doelen. Organisaties die zinvol werk bieden en dit kunnen communiceren, zijn aantrekkelijker voor (potentiële) werknemers.

Mensen willen werk dat waarde toevoegt, dat bijdraagt aan een betere wereld, of ontwikkelingen die ze belangrijk vinden. Het is daarom belangrijk om de waarde van specifieke overheidsjobs nog meer in de kijker te zetten.  

Praktische tips:

  • Zet de maatschappelijke relevantie in de kijker bij aanwerving van medewerkers.
  • Zet ‘zingeving’ op de agenda van het jaarlijks functioneringsgesprek.

 

Het  functioneren van medewerkers in de groep
De krapte legt ook de nodige druk op teams. Medewerkers verschillen in motivatie en talent en dit is niet evident om daar als team mee om te gaan. Ongelijke werkverdeling en werkinzet kan maken dat sterkere medewerkers gedemotiveerd raken of de organisatie verlaten. Ook de grotere diversiteit van medewerkers in bepaalde teams brengt nieuwe uitdagingen mee.

Daarbij is vooral in lokale besturen een tendens ontstaan om evaluatie erg te beperken.

Praktische tips:

  • Heb oog voor het functioneren van sterkere medewerkers. Evalueer ook hun bijdrage in de organisatie.
  • Bekijk het teamfunctioneren en hoe een team met verschil weet om te gaan.

 

Het  welzijn van medewerkers.

Psychische klachten, waaronder stress en burn-out, blijven een groeiend probleem. De veranderende manier van werken, zoals meer autonomie (o.a. via  thuiswerken), draagt hieraan bij. Het is belangrijk dat organisaties strategieën ontwikkelen om het welzijn van hun werknemers te bevorderen.

Praktische tips:

  • Bevraag elementen als stress en voorlopers van psychische klachten bij medewerkers. Ook dit kan een agendapunt vormen bij het jaarlijks functioneringsgesprek.

 

 

Auteur: CDM: HR-trends voor 2024.

Lees ook: 

Jan Denys, arbeidsmarktexpert (Randstad) : de HR-trends voor 2024: wat doet full employment met jouw HR-beleid, 22 decembeer 2023

Maandelijkse cijfers over de arbeidsmarkt, Statbel, 18 december 2023.

 

 

 
 
 
 
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close