Snel zoeken

Arbeidsmarkt: 130 000 werklozen en massa's vacatures

Bron : Vlaamse statistieken 18-12-2021 18:24
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever

Ruim 130.000 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en 112.000 tijdelijke werklozen in oktober 2021 

In oktober 2021 ontvingen in het Vlaamse Gewest iets meer dan 130.000 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het gaat om de som van 114.500 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekende UVW) en 15.900 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (niet-werkzoekende UVW). Daarnaast ontvingen 111.700 personen personen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Bij de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid gaat het om alle werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk tijdelijk is geschorst, niet enkel om de tijdelijk werklozen wegens de COVID-19-crisis.

Het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid lag vanaf maart 2020 veel hoger dan in de maanden daarvoor. Dat hangt samen met de terugval van de economische activiteit door de COVID-19-crisis. Tussen februari en april 2020 steeg het aantal personen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid van 84.100 personen tot 792.100 personen. In de maanden daarna is het aantal tijdelijke werklozen weer sterk gedaald, tot 138.600 in september. In november steeg dat aantal weer tot 304.500 personen. In 2021 daalde het aantal van 290.400 in januari tot 96.600 in september. In oktober steeg dat aantal echter opnieuw tot 111.7000. Het gaat voor de meest recente maanden om voorlopige cijfers die in de toekomst nog geactualiseerd zullen worden.

Niet alleen bij de tijdelijke werkloosheid was er een stijging in het voorjaar van 2020. Ook het aantal werkzoekende UVW lag in mei 2020 hoger dan in de maanden voordien. In de eerste maanden van 2020 schommelde dat aantal telkens rond 130.000 personen, in mei 2020 steeg dat naar 148.000 personen. In augustus lag dat aantal met 152.000 personen het hoogst. In de periode september tot december daalde dat aantal tot 121.500 personen. Daarna was er echter weer sprake van een stijging tot 149.000 personen in januari 2021, gevolgd door een daling in 2021.

Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW) lag in oktober 2021 18% lager dan in oktober2020. Bij de werkzoekende UVW ging het om een daling van 16%, bij de niet-werkzoekende UVW om een daling van 33%. Het aantal tijdelijke werklozen lag in oktober 2021 45% lager dan in oktober 2020.

 

Bron: Statistiek Vlaanderen - 17 december 2021

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close