Snel zoeken

Welke bevoegdheden op het lokale niveau ?

Bron: Binnenlands Bestuur 22-6-2022 13:55
Categorieën: Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever

Bron: Binnenlands Bestuur Nieuwsbericht • 21 juni 2022

Bevoegdheden kunnen beter zitten waar ze thuishoren, en dat is vaak op het lokale niveau. Maar welke taken kunnen dan het best verschuiven naar het lokale niveau? In welke vorm krijgen lokale besturen meer slagkracht? En welke middelen staan daartegenover? Daar buigt de commissie decentralisatie zich de komende maanden over. De commissie kwam op 17 juni 2022 voor de eerste keer samen.

 

 

Eerste bijeenkomst van de commissie decentralisatie 

6 vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en 6 vertegenwoordigers van VVSG kwamen op 17 juni voor de eerste keer samen in de nieuwe commissie decentralisatie. Ze legden de decentralisatieagenda vast: welk takenpakket krijgen de lokale besturen en hoe kan de Vlaamse overheid hen daarbij ondersteunen? De voorstellen worden uitgewerkt in 9 inhoudelijke werkgroepen(*). Het doel van de decentralisatieoefening: burgers beter bedienen, dankzij een efficiënte, slagkrachtige, transparante, burgergerichte en wendbare overheid.

Meer maatwerk mogelijk 

De rol die lokale besturen spelen sinds het begin van de coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk ze zijn in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Het bestuursniveau staat het dichtste bij de mensen, wordt als eerste met problemen geconfronteerd én komt vaak als eerste met concrete oplossingen. Op lokaal niveau is er ook meer maatwerk mogelijk, beleid aangepast aan de lokale situatie. Daarom kiest deze Vlaamse Regering resoluut voor een versterking van de lokale besturen, in bevoegdheden én in middelen.

Veel meer dan bevoegdheden overdragen 

Decentralisatie gaat over meer dan taken overdragen naar het lokale niveau. Zo is administratieve vereenvoudiging een belangrijk aandachtspunt in de oefening. Daarnaast kan decentralisatie gaan over de afbouw van toezichtsprocedures en de toekenning van een sturende of adviserende rol.

Verdere traject in 2022 

Op de eerste bijeenkomst spraken de leden de manier van werken af. De 9 inhoudelijke werkgroepen gaan de komende maanden aan de slag met de decentralisatievoorstellen van de commissie. De commissie legt vervolgens een eindrapport met een decentralisatieagenda voor aan de Vlaamse Regering.

 

(*) Inhoudelijke werkgroepen

  • Cultuur (minister-president Jan Jambon)
  • Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (viceminister-president Hilde Crevits)
  • Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid, Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie (viceminister-president Bart Somers)
  • Onderwijs, Sport, Vlaamse Rand & Dierenwelzijn (viceminister-president Ben Weyts)
  • Omgeving en Toerisme (minister Zuhal Demir)
  • Economie, Wetenschap & Innovatie, Werk & Sociale Economie (minister Jo Brouns)
  • Wonen, Fiscaliteit & Onroerend Erfgoed (minister Matthias Diependaele)
  • Mobiliteit & Openbare Werken (minister Lydia Peeters)
  • Jeugd (minister Benjamin Dalle)
 
 
Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close