/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

teamcoach Thuiszorg 2

De teamcoach Thuiszorg 2 coördineert het team Thuiszorg 2 en heeft er de algemene operationele leiding over. De teamcoach ondersteunt medewerkers in hun functioneren, zorgt voor het behalen van de doelstellingen, en stimuleert innovatie. 

Toelichting

Lokaal bestuur Wetteren, meer bepaald OCMW, is op zoek naar een teamcoach voor te team Thuiszorg 2. Ga jij ook voor Zorg op maat? Solliciteer dan snel en ten laatste op 6 juni 2022.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een organisatie in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Het Lokaal Bestuur biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente: een bruisend sportdomein De Warande met overdekt én openluchtzwembad, een goed uitgeruste sporthal en heel wat andere sportfaciliteiten, een levendig cultureel centrum Nova, een kunstacademie waar muziek, woord en beeldende kunst aan bod komen, een bibliotheek met drie filialen, een toeristisch infopunt, de gemeentelijke kleuterschool ‘t Kleuterboompje, lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij, woonzorgcentrum Schelderust, assistentiewoningen Scheldezicht, een dienstenchequebedrijf, het Huis van het Kind, drie initiatieven buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijf De Kleine Prins en speelplein WESP.

Wij dromen dat Wetteren in 2030 er als volgt uitziet: ‘Wetteren is een dynamisch centrum aan de Schelde waar het goed is om te wonen, te leven, te werken en te verblijven, dat goed ontsloten is naar de regio en met een aantrekkingskracht op die regio. De Wetteraar is fier op zijn woonplaats en werkt samen met het lokaal bestuur aan de ontwikkeling en uitwerking van het beleid.’

Departement Zorg & Welzijn: Het Departement Zorg & Welzijn is, uitgedrukt in voltijds equivalenten, met ruime voorsprong het grootste departement van het lokaal bestuur Wetteren. Het omvat activiteiten binnen de kinderzorg, thuiszorg en het maatschappelijk werk. Heel wat van de activiteiten binnen zorg en welzijn worden intergemeentelijk uitgebouwd waarbij het departement de regie en aansturing op zich neemt.

Team Thuiszorg 2 omvat de thuiszorgactiviteiten poetshulp aan huis (dienstenchequebedrijf) en de activiteiten aangepast vervoer (Minder Mobielen Centrale) aangevuld met projectwerking binnen de thuiszorg. Zorg op maat, daar gaan we voor! We bouwen zorgplannen uit op maat van de zorgvrager. Onze doelgroepen zijn ouderen, zorgbehoevenden, personen met een beperking en mantelzorgers. Participatie en inspraak van de gebruikers van ons zorgaanbod, vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers staan centraal.

De teamcoach Thuiszorg 2 werkt onder de leiding van en rapporteert aan departementsdirecteur Zorg & Welzijn.

Functieinhoud

Kerntaken

- Je coördineert de werking van het team in het algemeen en rapporteert hieromtrent regelmatig aan de departementsdirecteur. Je houdt de doelstellingen uit de meerjarenplanning steeds voor ogen. Je evalueert en stuurt continu bij, binnen een constructieve sfeer. Je werkt interne controleprocedures uit. Je waakt erover dat uitgaven en het aangaan van contracten correct verlopen, en staat in voor budgetopmaak en -beheer, in samenwerking met de departementsdirecteur.

- Je coacht het team, motiveert de medewerkers en helpt hen levenslang te ontwikkelen. Je zorgt voor een veilige werkomgeving en ben de eerste vertrouwenspersoon van je medewerkers. Je zet medewerkers optimaal in. Je vertaalt het personeelsbeleid van de organisatie in de praktijk voor je team.

- Je creëert een werkklimaat waar zelfkritiek mogelijk is. Je stimuleert projectmatig werk en neemt zelf ook de verantwoordelijkheid over een aantal projecten. Je biedt ruimte voor creatieve initiatieven. Je pikt op wat leeft in de organisatie en daarbuiten, en speelt in op kansen en veranderingen.

- Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de organisatie. Je bewaakt en stuurt de interne en externe communicatie van het team, met het belang en het imago van de organisatie voor ogen.

- Je houdt steeds de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Door middel van participatie stem je de werking hier zo goed mogelijk op af.

- Je adviseert de departementsdirecteur, het managementteam en het bestuur over alle aspecten van het domein. Je zet de wettelijke normen en kwaliteitsnormen om in de praktijk. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen.

- Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

· Samenwerken:

In onze organisatie werken we samen aan een goede groepsgeest. We delen onze eigen mening en ideeën. We streven gemeenschappelijke doelstellingen na. Als er conflicten zijn, bespreken we ze en leggen we ze bij.

· Professionaliteit:

We denken en handelen professioneel en volgens dezelfde waarden. We bouwen aan vertrouwen door oprecht te zijn en verbintenissen na te komen.

· Enthousiasme:

We zijn gemotiveerd voor ons werk en geven het beste van onszelf. We zijn fier op onze organisatie en stralen dat ook uit.

· Klantgerichtheid:

Onze klanten komen altijd op de eerste plaats. Dat gaat zowel over externe klanten (burgers en externe organisaties) als interne klanten (collega’s). We begeleiden klanten vriendelijk en professioneel en geven raad bij hun keuzes. We helpen hen zoals we zelf geholpen willen worden en houden hen op de hoogte van de vooruitgang van onze dienstverlening.

Functieprofiel

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

o Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

o Je beschikt over een masterdiploma in een sociale, agogische of pedagogische richting of gezondheidswetenschappen.

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Aanbod

Wat bieden we?

· Een voltijdse contractuele aanstelling van onbepaalde duur

· Een bruto maandloon tussen € 3431 (A1a trap 0) en € 6038 (A3a trap 24)

· Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst

· Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst en vergoeding voor structureel telewerk van 30€/maand (indien minstens 7,6u/week structureel telewerk)

· Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden

· Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag van 7u36’

· Een uitgebreid verlofstelsel

· Een gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer

· Een haard- of standplaatstoelage

· Dubbel vakantiegeld

· Eindejaarstoelage

· Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

· Een fietsvergoeding

· Een tweede pensioenpijler

· Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep

· Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas

· Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

Wanneer er meer dan 20 toegelaten kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit drie delen:

  • een schriftelijk examen of een verkennend gesprek (midden juni)
  • een assessment center (tweede helft juni)
  • een mondeling examen (begin juli)

De concrete data van de onderdelen van de selectieprocedure worden nog doorgegeven.

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op maandag 6 juni 2022:

  • uitgebreid curriculum vitae,
  • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is,
  • diploma
  • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar rs.government@hudsonsolutions.com">hrs.government@hudsonsolutions.com.

Meer weten?

Over de procedure: Els De Winter, deskundige Personeel via vacature@wetteren.be of op het nummer 09 365 67 07 of bij Hudson via rs.government@hudsonsolutions.com">hrs.government@hudsonsolutions.com.

Over de functie-inhoud: Hans Onselaere, departementsdirecteur Zorg & Welzijn via hans.onselaere@wetteren.be of op het nummer 0476 21 58 57.

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

16.05.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close