/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Pedagogisch Coach Initiatief Buitenschoolse Opvang

De "pedagogisch coach" staat in voor de coaching en ondersteuning op de werkvloer van kinderbegeleiders initiatief Buitenschoolse opvang in Wetteren en Laarne. De coach wordt ingezet voor competentieversterking van de kinderbegeleiders en focust op de 15 basiscompetenties uit het beroepskwalificatiedossier van een kinderbegeleider. Hij of zij werkt samen met de kinderbegeleiders in de opvanglocatie, voert verzorgende en pedagogische taken uit, gaat mee in gesprek met ouders en begeleidt de kinderbegeleider in het pedagogisch handelen.

De coach ondersteunt de kinderbegeleiders om hun pedagogische competenties te versterken, zodat ze:

 • een gedragen visie op zorg, opvoeding en ontwikkeling in de praktijk brengen
 • het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen verhogen
 • de ontwikkeling van alle kinderen stimuleren
 • zorgen voor een goede samenwerking met ouders

De pedagogisch coach:

 • werkt onder leiding van en rapporteert aan de coördinator van het Initiatief buitenschoolse opvang Laarne en Wetteren
 • werkt onder leiding van en rapporteert aan de teamcoach van Gezin
 • werkt samen met de coördinator en de teamcoach aan een kwaliteitsvolle pedagogische werking
 • bepaalt samen met de coördinator en de teamcoach de prioriteiten en de timing op vlak van pedagogische werking

Toelichting

Lokaal Bestuur Wetteren, meer bepaald OCMW Wetteren, is op zoek naar een Pedagogisch Coach Initiatief Buitenschoolse Opvang.

  Organisatie

  Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.

  Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

  Functieinhoud

  Kerntaken zijn:

  Tot het takenpakket van de pedagogisch coach behoren volgende taken:

  • Competentieversterking van de kinderbegeleiders met focus op de 15 basiscompetenties uit het beroepskwalificatiedossier van een kinderbegeleider. Hij of zij doet de vertaalslag hiervan op de werkvloer.
  • Focussen op de sterktes en de groeimogelijkheden van de kinderbegeleider. De coach heeft oog voor talenten en kan die inzetten om de competenties van de kinderbegeleider verder te ontwikkelen.
  • Altijd vertrekken vanuit een waarderende benadering en kinderbegeleiders laten blinken in hun kinderopvang.
  • Laagdrempelig werken en een leerproces opstarten en faciliteren op maat van de leerstijl van elke kinderbegeleider.
  • De kinderbegeleider begeleiden door samen op pad te gaan, te experimenteren en te reflecteren. De pedagogisch coach staat naast de kinderbegeleider en volgt diens tempo.
  • Het gedrag van de kinderbegeleider en de kinderen observeren en vanuit die observaties vertrekken om aan de slag te gaan.
  • Samen met de coördinator, teamcoach en de kinderbegeleiders een sterke pedagogische visie ontwikkelen, die dagelijks getoetst wordt aan het concreet pedagogisch handelen.
  • Een periodieke planning opmaken en prioriteiten bepalen samen met de coördinator en de teamcoach in het kader van zijn/haar functie.
  • Op individueel vlak kan de pedagogisch coach zich specifiek inzetten voor het intensiever begeleiden van startende kinderbegeleiders, de ondersteuning van doelgroepmedewerkers en voor de groepsopvang medewerkers zonder kwalificatie die in een kwalificerend traject zitten. Op die manier laat de pedagogisch coach kinderbegeleiders groeien en versterkt hij/zij hun competenties terwijl ze aan de slag zijn in de leefgroepen. Ook voor stagairs en studenten werkplekleren en duaal leren kan de coach een aanspreekpunt zijn. Op die manier worden kinderbegeleiders ontlast in deze opdracht en kunnen ze rekenen op de meerwaarde van stagiairs die persoonlijk gecoacht worden.
  • Focussen op de realisatie van de sociale functie en het team sensibiliseren rond toegankelijkheid in de kinderopvang. De verbinding tussen ouders en kinderbegeleiders stimuleren en de opvoedingsondersteunende rol van de kinderopvang verder verdiepen.
  • Aandacht hebben voor de verschillende perspectieven in de kinderopvang: kind, ouders, buurt, team.

  Vakspecifieke Competenties:

  • Inzicht hebben in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
  • Kennen en toepassen van de basiscompetenties van kinderbegeleiders: het gedrag en interacties van kinderen en kinderbegeleiders observeren, interpreteren en indien nodig bijsturen.
  • Regelgeving rond pedagogische kwaliteit in de kinderopvang kennen en het Pedagogisch Raamwerk.
  • Competentiemanagement toepassen waarbij volgende aspecten belangrijk zijn:
   • Het effect van zijn/haar eigen handelen op de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang meten, opvolgen en rapporteren
   • Op een respectvolle manier omgaan met diversiteit naar alle partners

  Functieprofiel

  • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
  • Je bent in het bezit van een bachelor diploma in de sociale, agogische, pedagogische of gezondheidswetenschappen.

  Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de aanstellingsdatum.

  Aanbod

  • Een deeltijdse (19/38) contractuele aanstelling voor de duur van het project
  • Een bruto maandloon tussen € 1385 (B1 trap 0) en € 2334 (B3 trap 23)
  • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
  • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
  • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
  • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36')
  • Een uitgebreid verlofstelsel
  • Een hospitalisatieverzekering
  • Een haard- en standplaatstoelage
  • Eindejaarstoelage
  • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • Een fietsvergoeding
  • Een tweede pensioenpijler
  • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UiTPAS
  • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

  Selectieprocedure

  De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

  Wanneer er meer dan 20 toegelaten kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van cv en motivatiebrief. Kandidaten die minstens 50% behalen op de preselectie worden toegelaten tot de eigenlijke selectieprocedure. Het resultaat van de preselectie telt niet mee voor het resultaat van de eigenlijke selectie, maar is wel eliminerend.

  Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

  • een schriftelijk deel op dinsdag 25 oktober 2022, thuisopdracht van 18 tot 21 uur.
  • een mondeling deel op donderdag 17 november 2022 (voormiddag).

  Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie. De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

  Solliciteer online ten laatste op zondag 9 oktober 2022.

  Locatie

  Wetteren

  Publicatiedatum

  21.09.2022

  Contactpersoon

  Mensenwerken

  Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
  Close