/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Maatschappelijk werkers

Ben jij sociaal geëngageerd? Wil je mee bouwen aan een sociaal Boechout? Wij zoeken minstens twee maatschappelijk assistenten om onze dienst Welzijn te versterken. 
Het gemeentebestuur van Boechout wil dat elke inwoner een menswaardig bestaan kan leiden. De sociale dienst begeleidt Boechoutenaren in moeilijke situaties.

Toelichting

B1-B3 - contractueel - voltijds of deeltijds (af te spreken) - vacature 2022-07

Functieinhoud

Als maatschappelijk werker begeleid je cliënten in het zoeken naar het juiste traject op administratief, financieel en psychosociaal vlak. Elk dossier is anders en kan gaan van het toekennen van leefloon, budgetbeheer en -begeleiding tot hulp bij de zoektocht naar een geschikte woning. Een maatschappelijk assistent geeft advies, verwijst door naar de juiste diensten, zoekt samen met cliënten naar een gepaste dagbesteding, vrijetijdsactiviteiten enzovoort. Omdat Boechout een redelijk kleine gemeente is, kan je je cliënten begeleiden doorheen hun hele traject. Dit doe je samen met een fijn team waarin ieder zijn expertise heeft en waar je steeds mee kan overleggen.

Functieprofiel

Kan je zelf je werk goed inplannen? Houd je van een job met afwisseling? Kan je omgaan met crisissituaties? Dan ben jij misschien de maatschappelijk werker die we zoeken!

 • Je stelt de klant centraal in de dienstverlening (klantgerichtheid)
 • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit, efficiëntie en deskundigheid (kwaliteitsvol werken)
 • Je toont betrokkenheid naar zowel de organisatie als naar de klanten toe (betrokkenheid)
 • Je communiceert op een eerlijke, respectvolle en correcte manier, zowel naar collega’s als naar klanten (integriteit)
 • Je kan werken zonder externe controle (zelfstandig werken)
 • Je overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen (samenwerken)
 • Je hanteert een correct taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je verandert op praktische wijze plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken (flexibiliteit)
 • Je komt uit eigen beweging tot actie (initiatief)
 • Je blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden (stressbestendigheid)
 • Je brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen (onderhandelen)
 • Je onderzoekt het probleem vanuit verschillende invalshoeken en zoekt naar verbanden (probleemoplossend werken)
 • Je controleert het eigen werk op fouten en stuurt bij waar nodig (nauwgezetheid)
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid (inzet)

Aanbod

Onze medewerkers vallen onder de weddenregeling van lokale besturen.
Voor deze functie betekent dat een voltijds brutomaandloon (niveau B1-B3), vanaf 2.638,61 euro bij 0 jaar anciënniteit; ervaring kan meetellen voor de anciënniteit, bij 8 jaar anciënniteit bedraagt het voltijds brutomaandloon tussen 2.913,34 euro (B1) en 3.215,24 euro (B2)
Voor meer gedetailleerde info, neem best contact op, want ieders situatie is anders.
Dit zijn bedragen op basis van het indexcijfer van maart 2022.

Andere voordelen zijn :

 • keuze tussen voltijdse als deeltijdse tewerkstelling
 • maaltijdcheques van 8 euro (eigen bijdrage van 1,09 euro), vakantiegeld, eindejaartoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering (bij tewerkstelling van langer dan 6 maand), jaarlijkse geschenkcheque en ecocheque, het aanbod van sociale voordelen van de GSD-v, de voordelen van de PLUS-pas…
 • fietsvergoeding van 0,25 euro per km of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer; fietsleaseplan
 • 33 vakantiedagen bij een voltijdse tewerkstelling

Selectieprocedure

Solliciteren kan per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout of per e-mail aan vacatures@boechout.be. Voeg daarbij ook steeds je CV.
Gezien de hoogdringendheid hanteren wij een verkorte aanwervingsprocedure. De kandidaturen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wij voorzien een grondig sollicitatiegesprek waarbij de bekwaamheid en de motivatie van de kandidaten wordt getoetst. Alle informatie over deze vacature (jobinhoud, vereiste competenties, aanwervingsvoorwaarden, wijze van solliciteren, enz.) vind je op onze website onder www.boechout.be/vacatures.

Nog vragen?

Neem dan contact op met de personeelsdienst: 03 460 06 25 of via mail personeel@boechout.be.

Bijlage(n)

Locatie

Boechout

Publicatiedatum

23.09.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close