google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Kinderbegeleider

De kinderbegeleider staat in voor de opvang van schoolgaande kinderen (2,5 jaar tot 12 jaar) voor en na de schooluren en tijdens schoolvrije- en vakantiedagen. De kinderbegeleider verzorgt de kinderen en voorziet een zinvolle vrijetijdsbesteding in een warme (huiselijke) omgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van de samenleving.  Er is een goed en regelmatig contact tussen de kinderbegeleider en ouders.

De kinderbegeleider werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamcoach Kinderzorg en de coördinator van de locatie (pedagogisch begeleider).

Toelichting

Het Lokaal Bestuur Wetteren, meer bepaald OCMW Wetteren, is op zoek naar een kinderbegeleider voor bepaalde duur.

Het departement Zorg en Welzijn: Het Departement Zorg & Welzijn is, uitgedrukt in voltijds equivalenten, met ruime voorsprong het grootste departement van het lokaal bestuur Wetteren. Het omvat activiteiten binnen de kinderzorg, thuiszorg en het maatschappelijk werk. Heel wat van de activiteiten binnen zorg en welzijn worden intergemeentelijk uitgebouwd waarbij het departement de regie en aansturing op zich neemt.

Het team gezin is een symbiose van het Huis van het Kind (intergemeentelijk), het team inclusie (integratiedienst) en het Initiatief Buitenschoolse Opvang aangevuld met projectwerking gericht naar kinderen en jonge gezinnen. Ieder kind telt, daar gaan we voor! We werken aan een pedagogisch klimaat dat maximale groeikansen biedt aan alle kinderen en gezinnen. We ondersteunen ouders, opvoeders en kinderbegeleiders in hun pedagogische taak. Ouder- en kinderparticipatie zijn voor ons geen loze woorden.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.

Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Functieinhoud

· Kinderen (individueel of in groep) een gevarieerd spelaanbod aanbieden, bijdragen aan hun ontwikkeling, voor hen zorgen en hun welbevinden en betrokkenheid in de opvang stimuleren.

· Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding van de kinderen.

· Samenwerken met externen in functie van het creëren van een gevarieerde vrijetijd voor kinderen.

· Samenwerken met collega’s en verantwoordelijken.

· Reflecteren over het pedagogisch handelen en op basis van deze reflectie het handelen verbeteren.

· Omgaan met diversiteit van kinderen, gezinnen, externen, collega’s en verantwoordelijke.

Functieprofiel

A. Vaktechnische competenties: Competenties kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang,

Cluster 1: Kinderen (individueel of in groep) kunnen opvoeden en verzorgen en zo hun ontwikkeling ondersteunen. Kinderen (individueel of in groep) een gevarieerde vrije tijd aanbieden, bijdragen aan hun ontwikkeling, voor hen zorgen en hun welbevinden en betrokkenheid in de opvang stimuleren.

De kinderbegeleider kan:

1. Kinderen spel- en ontplooiingskansen bieden waarbij uitdaging en plezier centraal staan met aandacht voor de talenten van elk kind: vanuit een gerichte observatie van welbevinden en betrokkenheid van elk kind een stimulerende en prikkelende leer- en leefomgeving creëren in een sfeer van vrije tijd, improviseren, zich creatief en expressief uiten.

2. Kinderen structuur bieden met aandacht en respect voor zelfsturing en autonomie: kinderen inspraak geven in het invullen van en vorm geven aan hun vrije tijd; grenzen stellen.

3. Een sociale experimenteerruimte creëren voor kinderen: zorgen voor een sfeer van positieve sociale relaties in de groep, kinderen kansen bieden om op een democratische, respectvolle en verdraagzame manier om te gaan met elkaar en met volwassenen.

4. Inspelen op de basisbehoeften en zorgen voor de fysieke en psychische veiligheid van kinderen: sensitief en responsief omgaan met kinderen en werken op maat van elk kind.

Cluster 2: samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding van de kinderen.

De kinderbegeleider kan:

5. Het gezin erkennen en waarderen in hun rol als eerste opvoeder: samen met het gezin een aanpak voor het kind in de opvang ontwikkelen vanuit de visie dat zij hun eigen kind het beste kennen; open staan voor verschillende opvoedingsvisies.

6. Een vertrouwensrelatie met het gezin opbouwen: ervoor zorgen dat het gezin zich elke dag welkom en betrokken voelt in de opvang.

7. Actief feedback vragen aan het gezin over de werking en over het vrijetijdsaanbod, hier constructief mee omgaan.

8. Onderlinge contacten tussen gezinnen stimuleren: ervoor zorgen dat gezinnen elkaar kunnen ontmoeten.

Cluster 3: samenwerken met externen in functie van het creëren van een gevarieerde vrijetijd voor kinderen.

De kinderbegeleider kan:

9. Een vertrouwens- en werkrelatie opbouwen met medewerkers van partnerorganisaties (waaronder scholen) in de buurt: samen activiteiten opzetten; informatie uitwisselen; de aanpak en opvolging van een individueel kind – een groep kinderen – bespreken.

10. Een vertrouwens- en werkrelatie opbouwen met externe deskundigen: op vraag van de gezinnen, zeker in functie van specifieke (zorg)behoeften, informatie en ervaringen uitwisselen, overleggen rond de aanpak van het kind, gemaakte afspraken toepassen in het eigen handelen.

Cluster 4: samenwerken met collega’s en verantwoordelijken.

De kinderbegeleider kan:

11. Een vertrouwens- en werkrelatie opbouwen met collega’s en verantwoordelijke: de aanpak en opvolging van een individueel kind of een groep kinderen, het omgaan met de gezinnen, collega’s en externen bespreken; informatie uitwisselen en overleggen; samen iets organiseren; feedback geven en omgaan met feedback.

12. Mee denken en vorm geven aan de missie en de visie van de organisatie en aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Cluster 5: reflecteren over het pedagogisch handelen en op basis van deze reflectie het handelen verbeteren.

De kinderbegeleider kan:

13. Zelf reflecteren én samen met collega’s of onder begeleiding van de leidinggevende reflecteren over de werking en het (eigen) pedagogisch handelen’ binnen de vier contexten. De werking en het (eigen) pedagogisch handelen evalueren en waar nodig aanpassen.

Cluster 6: omgaan met diversiteit van kinderen, gezinnen, externen, collega’s en verantwoordelijke.

De kinderbegeleider kan:

14. Respect tonen voor de identiteit en diversiteit van anderen (kinderen, ouders, externen, collega’s en verantwoordelijke) en kinderen ondersteunen in het ontwikkelen van respect voor anderen.

15. Omgaan met uiteenlopende waarden en is zich bewust van de eigen waarden en normen en van de eigen stijl ten aanzien van kinderen, ouders, externen, collega’s en verantwoordelijke.

Meer details over de diverse competenties kan je lezen in het competentieboek van de Vlaamse overheid (https://overheid.vlaanderen.be/personeel/hr-kader/competentieboek

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Je beschikt over een kwalificatiebewijs zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen.

Aanbod

 • Een deeltijdse contractuele aanstelling (19u/week)
 • Contract bepaalde duur
 • Een bruto maandloon tussen € 2567,87 (IFIC trap 0) en €3652,18 (IFIC trap 45) voor voltijdse prestaties
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een haard- en standplaatstoelage
 • Eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler van 6%
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

Solliciteer online voor deze vacature.

Vul de gevraagde gegevens in en voeg de verplichte documenten toe.

Meer weten?

Neem contact op met Karen Schelstraete, coördinator Initiatief Buitenschoolse Opvang, via karen.schelstraete@wetteren.be of op het nummer 0479 97 98 24

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

30.09.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close