">
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA)

We zijn op zoek naar een gemeentelijk omgevingsambtenaar voor een vaste tewerkstelling.

Toelichting

A1a-A3A Contractueel Voltijds

Organisatie

De gemeente Vleteren is klein, maar fijn. Het gemeentebestuur streeft ernaar een moderne organisatie te zijn en hecht veel belang aan een goeie dienstverlening voor haar burgers, het bijdragen tot een omgeving waar het leuk wonen en leven is in onze drie dorpen. Met een oppervlakte van 38km² (3.800 hectares) voor 3.700 inwoners, heeft Vleteren een vrij ruim en open grondgebied met ook een groot aandeel publieke ruimte, infrastructuur en accommodatie.

Functieinhoud

Als omgevingsambtenaar sta je in voor de ontwikkeling en opvolging van de diverse plannen m.b.t. stedenbouw en ruimtelijke ordening, met als doel de ruimtelijke samenhang en het ruimtelijk beleid van de gemeente te verbeteren. De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor één of meerdere gemeenten is de kerntaak van jouw job. Als omgevingsambtenaar vervul je hierin een belangrijke taak. Je staat in voor het inhoudelijk nazicht van dossiers en adviesverlening vanuit stedenbouwkundig oogpunt, om te komen tot een concrete verslaggeving aan het gemeentebestuur. Tevens sta je, samen met een collega, in voor het verstrekken van de nodige informatie aan de burger en de aflevering en opvolging van de vergunningen zoals stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingen (loketfunctie).

Functieprofiel

In bezit zijn van een masterdiploma in de richtingen stedenbouw, ruimtelijke planning of architectuur - ofwel ben je in het bezit van een ander masterdiploma en kan je minstens twee jaar relevante werkervaring aantonen - ofwel een bachelorsdiploma met minstens 6 jaar relevante werkervaring in de opgegeven richtingen / sectoren

• Bereid zijn tot het volgen van de nodige bijkomende opleiding(en) voor de functie

• Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de functie, de burgerlijke en politieke rechten genieten, voldoen aan de nationaliteitsvereisten, medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, voldoen aan de vereiste over de taalkennis

• In het bezit zijn van een rijbewijs

• Slagen voor de selectieprocedure

• Je kunt zelfstandig werken en een dienst aansturen

• Je bent ook een vlotte teamplayer, leergierig en klantvriendelijk

• Je denkt analytisch en conceptueel en handelt oplossingsgericht

• Je beschikt over goede organisatorische en administratieve vaardigheden

• Ervaring in de bouwwereld, kennis van de Vlaamse wetgeving Ruimtelijke Ordening en een vlotte pen zijn absolute troeven

• Je kent de structuur en de werkingscultuur van de gemeentelijke overheid en hebt kennis van het beleidsdomein ruimte en omgeving in een gemeentelijke context

• Je mannetje kunnen staan in een politiek werkveld en dichtbij de mondige burger is een aanrader

• Je beschikt over de juiste attitude en er is nog groeipotentieel aanwezig

• Je bent vlot met PC en de gebruikelijke softwarepakketten

Aanbod

• 3/5 tot voltijdse functie mogelijk, prestatieregeling onderling overeen te komen

• Salaris volgens salarisschaal A1a-A3A, trap 0, bruto maandwedde (voltijds) € 3.641,48 als beginwedde zonder anciënniteit

• Diensten gepresteerd bij een andere overheid worden meegenomen voor de loonberekening. Relevante diensten uit de privésector voor maximum 5 jaar

• Een vrij flexibele uurregeling en een uitgebreide verlofregeling

• Een vast maandloon

• Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler

• Aanleg werfreserve geldig voor twee jaar

Selectieprocedure

Solliciteren kan tot uiterlijk 12 januari 2024

• Per e-mail naar directeur@vleteren.be

• Per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Veurnestraat 4 te 8640 Vleteren

• Afgeven aan het loket in het gemeentehuis Bezorg ons jouw motivatiebrief, je CV, een kopie van het vereiste diploma, bewijs van de relevante werkervaring en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud).

De Selectieprocedure gaat door in het voorjaar 2024 (timing onder voorbehoud van voldoende kandidaten), nog geen concrete data vastgelegd.

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn op een onderdeel om door te gaan naar het volgend onderdeel.

  • We doen een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.
  • Slaag je erin ons te overtuigen van je enthousiasme en competenties, dan nodigen we je uit voor de technisch-inhoudelijke schriftelijke en mondelinge selectieproef.
  • Als laatste onderdeel volgt er eventueel ook nog een assessment bij een extern selectiebureau, indien dit noodzakelijk wordt geacht voor geschiktheidsbeoordeling.
  • Het college van burgemeester en schepenen zal uit de lijst van de geslaagden één kandidaat aanstellen. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve die twee jaar geldig is. De data van de proeven worden meegedeeld na de vastlegging van de weerhouden kandidaten voor deelname aan de selectieprocedure.

Locatie

Vleteren

Publicatiedatum

29.12.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close