google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Financieel directeur

Ben je klaar om jouw stempel te drukken als architect van de financiële toekomst van Sint-Truiden? 

Toelichting

Decretale graad – statutair – voltijds - Stad Sint-Truiden

Organisatie

Sint-Truiden is dé bruisende hoofdstad van Haspengouw met 42.000 inwoners waar authenticiteit en innovatie hand in hand gaan. Een stad waarin inwoners, toeristen en bedrijven samenkomen en samenleven in een omgeving die warmte en levenskwaliteit hoog in het vaandel draagt.

De stad ademt ambitie en vooruitgang en hiervoor is de nodige financiële zuurstof vereist, nu en in de toekomst. Een gezond en transparant financieel beleid op basis van een langetermijnvisie vormt hiervoor de basis.

Ertoe doen werkt …echt waar. En dat kan elke dag opnieuw als je werkt bij lokaal bestuur Sint-Truiden. We zijn er op de grote en kleine momenten die belangrijk zijn en bouwen met veel inzet en enthousiasme mee aan de stad van de toekomst.

Zin om je elke dag opnieuw op jouw manier voor de Truienaars in te zetten? Dan ben jij de verschilmaker die we zoeken. Wij bieden jou betekenisvol werk in een betrokken organisatie met aandacht voor je werk-privébalans.

Functieinhoud

 • Als financieel directeur sta je in voor de algemene leiding van het team financiën van de stad Sint-Truiden en ondersteun je de organisatie bij het realiseren van haar beleidsdoelstellingen.
 • Je voorziet een strategische en financiële planning op lange termijn (meerjarenplan), middellange termijn (budget) en korte termijn (liquiditeitsplanning en thesaurieplanning).
 • Je draagt fundamenteel bij aan de opmaak en opvolging van het meerjarenplan en dit in nauwe samenwerking met het managementteam en het beleid.
 • Je zorgt voor een correcte weergave van de financiële situatie aan bestuur en organisatie en verzekert dat aan alle wettelijke en decretale verplichtingen is voldaan. Dit omvat het voeren en afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekeningen.
 • Je organiseert in volle onafhankelijkheid de activiteiten en het debiteurenbeheer met betrekking tot fiscale en niet-fiscale inkomsten en subsidies om te verzekeren dat alle inkomsten/belastingen rechtmatig, correct en tijdig geïnd worden.
 • Je maakt analyses van data, gegevens en informatie voor het opstellen van (al dan niet verplichte) rapporten om te voldoen aan de rapporteringsvereisten en om inzicht te verwerven in de financiële processen en deze verder te optimaliseren in kader van het behalen van de operationele en strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Je stuurt het financieel management van de organisatie om bij te dragen tot het optimaal gebruik van de beschikbare middelen en tot het verzekeren van de wettigheid en regelmatigheid van alle financiële verrichtingen en transacties.
 • Onder de functionele leiding van de algemeen directeur en in overleg met het managementteam speel je een strategische rol bij het opzetten van organisatiebeheersingssystemen om de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheerinformatie te kunnen waarborgen, de wettigheid en regelmatigheid van de beslissingen te verzekeren en fouten, misbruiken of fraude te vermijden.
 • Je geeft hiërarchisch leiding aan de 13 medewerkers van het team financiën en werkt aan een competent en gemotiveerd team dat de opdrachten en doelstellingen kan realiseren.
 • Je zorgt in tandem met de algemeen directeur voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Je rapporteert aan en werkt onder leiding van de algemeen directeur, met uitzondering van de verantwoordelijkheden waar de financieel directeur onafhankelijk functioneert en waarvoor rechtstreekse rapportering aan de bestuursorganen van het lokaal bestuur vereist is.
 • Je onderhoudt en versterkt goede contacten en communicatie met diverse stakeholders zowel intern als extern (financiële instellingen, leveranciers, collega financieel directeurs, hogere overheden, …).

Functieprofiel

 • Je behaalde een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. (= diploma dat toegang geeft tot niveau A).
 • Je beschikt over minstens 4 jaar professionele werkervaring waarvan minimaal 2 jaar in een hiërarchisch leidinggevende positie of in complex projectleiderschap. Je kan dit koppelen aan aantoonbare professionele ervaring met financieel management. Deze ervaringen moeten beiden opgedaan zijn in de laatste 8 jaar van de professionele loopbaan.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit, beschikt over de burgerlijke en politieke rechten en voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • In nauwe samenwerking met de algemeen directeur en het managementteam heb je een helikopterzicht op de organisatie en hou je ervan om een (financiële) strategische langetermijnvisie te ontwikkelen en te implementeren via oplossingsgerichte en praktische processen.
 • Je beschikt over een financiële basiskennis met inzichten op managementniveau en houdt rekening met relevante evoluties op macroniveau en stemt er het financieel beleid op af
 • Je stimuleert een open communicatiecultuur in het team financiën en bij uitbreiding naar bestuur en de gehele organisatie.
 • Jouw bijdrage gaat verder dan de cijfers en heeft directe impact op de ontwikkeling van de stad en de organisatie.
 • Je creëert een veilige werkomgeving waarin ruimte wordt gelaten voor initiatief en om permanent te leren en je begeleidt het team financiën richting een ondersteunende en adviserende rol voor de organisatie.

Aanbod

 • Voltijdse statutaire functie als decretale graad met 12 maanden proefperiode.
 • Brutowedde in de weddenschaal klasse 6 voor financieel directeur, afhankelijk van je opgebouwde anciënniteit waarbij diensten in de overheidssector onbeperkt worden meegerekend en de diensten in de privésector of als zelfstandige op voorwaarde dat de beroepservaring relevant is voor de uitoefening van de functie. Afhankelijk van de overname van opgebouwde anciënniteit betekent dit:
  • Wedde van 9.572,58 euro bruto per maand op basis van 5 jaar anciënniteit
  • Wedde van 10.534,66 euro bruto per maand op basis van 10 jaar anciënniteit
  • Wedde van 11.977,77 euro bruto per maand op basis van 15 jaar anciënniteit
 • Een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen, zoals:
  • Bedrijfswagen
  • Gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer en voordelig tarief voor de inwonende gezinsleden
  • Maaltijdcheques van 7 euro per volledige dag
  • Smartphone met abonnement en laptop
  • Fietsvergoeding en/of volledige terugbetaling van het abonnement voor trein of bus
  • Mooie work/life balans met een flexibele arbeidstijdregeling en afhankelijk van je anciënniteit tussen de 30 en 35 verlofdagen en de mogelijkheid tot thuiswerk (2 dagen/week)
  • Premies en attenties bij belangrijke levensgebeurtenissen
 • Werfreserve voor de duur van minstens 3 jaar, verlengbaar met telkens een jaar tot een maximale duur van 5 jaar
 • De kans om een cruciale en unieke rol te spelen in een bepalende directiefunctie en om de leiding te nemen van een team dat actief betrokken is bij de ambitieuze doelstellingen van de stad.

Selectieprocedure

Informatie

De selectieprocedure wordt exclusief uitbesteed aan het extern erkend selectiebureau Motmans & Partners en bestaat uit volgende onderdelen:

 • CV-screening op basis van toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (incl. diploma- en ervaringsvereisten) en de volledigheid van de ingediende kandidaturen.
 • Schriftelijke proef via thuisopdracht. Je ontvangt deze opdracht op 15 maart 2024 via mail. De inleveringsdatum is uiterlijk op 25 maart 2024 om 09.00 uur. Deze proef wordt beoordeeld op 50 punten en je moet minstens 50% (25/50) behalen om te slagen op deze proef.
 • Assessment center voor alle geslaagde kandidaten na de schriftelijke proef. Deze assessment centers gaan, onder voorbehoud van wijziging, door in de kantoren van Motmans & Partners, Herkenrodesingel 8D, 04.02, 3500 Hasselt, tussen 22 april 2024 en 07 mei 2024. De exacte datum wordt tijdig gecommuniceerd. Het assessment center resulteert in een beoordeling geschikt of niet geschikt en is louter adviserend.
 • Mondelinge proef in de vorm van een jurygesprek, met een presentatie, zal plaatsvinden op 16 mei 2024 en een reservedatum op 21 mei 2024 die enkel en alleen gebruikt wordt als er te veel kandidaten zijn om op één dag te zien. Alle kandidaten die deelnemen aan het assessment center kunnen deelnemen aan de mondelinge proef. Deze gesprekken gaan, onder voorbehoud van wijziging, door in de kantoren van Motmans & Partners, Herkenrodesingel 8D, 04.02, 3500 Hasselt. Deze proef wordt beoordeeld op 50 punten en je moet minstens 50% (25/50) behalen om te slagen op deze proef.

Beide proeven (schriftelijke en mondelinge proef) worden afzonderlijk beoordeeld. Om te slagen moet je op elke proef minstens 50% van de punten behalen en minstens 60% (60/100) over het geheel van deze proeven.

Solliciteren

De functiebeschrijving vind je via deze link.

Heb je nog vragen alvorens te solliciteren? Neem gerust contact op met Pieter Vandergraesen, Senior Consultant bij Motmans & Partners: pieter.vandergraesen@motmansenpartners.be of via 011 36 10 65.

We verwachten je kandidatuur uiterlijk dinsdag 12 maart 2024 om 09.00 uur via het invullen van een elektronisch sollicitatieformulier op: motmansenpartners.be/overzicht-vacatures

Vergeet zeker niet om ons volgende documenten via de onderstaande sollicitatieknop te bezorgen:

 • Gedetailleerd CV opgesteld in het Nederlands
 • Motivatiebrief opgesteld in het Nederlands met een duidelijke en gedetailleerde omschrijving en motivering van de gevraagde en vooropgestelde ervaringsvereisten
 • Diploma
 • Uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud): eenvoudig digitaal te verkrijgen via burgerprofiel.be of via de website van je eigen gemeente

Bijlage(n)

Locatie

Sint-Truiden

Publicatiedatum

21.02.2024

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close