">
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Expert Wegen

De Expert Wegen staat in voor het leiden, coördineren, opvolgen en uitvoeren van infrastructuurprojecten in het openbaar domein. Dit omvat realiseren van werken aan wegen, fietspaden, pleinen en riolering, verkavelingsprojecten, in samenwerking met diverse externe partners (Agentschap Wegen & Verkeer, Vlaamse Waterweg, Aquafin, studiebureaus, Infrabel, provincie, bouwpromotoren).

De expert is verantwoordelijk voor het opvolgen van overheidsopdrachten, het beheer van de budgetten en formuleren van adviezen omtrent de inrichting van het openbaar domein. De expert draagt bij aan het behalen van de doelstellingen in het meerjarenplan door de inzet van kennis en expertise van projectmanagement.

De Expert Wegen werkt onder de leiding van en rapporteert aan de teamcoach Wegen.

Toelichting

Lokaal Bestuur Wetteren is op zoek naar een Expert Wegen.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.

Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Functieinhoud

Kerntaken zijn:

 • Je leidt de riolerings- en wegenisprojecten voor Lokaal Bestuur Wetteren, zorgt voor vooruitgang en voert controle uit over de werken. Dit houdt onder meer in:
  • Ontwikkelen van een riolerings- en wegenontwerp, samen met het studiebureau en rioolbeheerder.
  • Nadenken over mobiliteitskwesties, samen met andere teams of externe partners.
  • Voorbereiden van administratieve beslissingen die moeten genomen worden door de verschillende bestuursorganen.
  • Communiceren over de verschillende stappen van een project naar bestuur, burgers, interne diensten en externe partners. Inzetten op participatie tijdens het project.
  • Opstarten van grondinnames (indien nodig), kennis hebben over de te voeren procedures en voeren van overlegmomenten met de nodige partners.
  • Bijwonen van de werfvergaderingen met aannemers, opvolging van de werven, en interne terugkoppeling van de belangrijkste zaken.
  • Verantwoordelijk zijn voor de voorlopige en definitieve oplevering van de werken (opmaak lijst van openstaande zaken, vastgestelde gebreken …).
  • Controle op naleving wetten, reglementeringen, vergunningen en afspraken.
  • Waakzaam zijn voor veiligheid en correcte uitvoering van werken.
 • Je volgt de wetgeving rond wegen (TB250, code goede praktijk …) en subsidies voor riolering en wegen op alsook van nieuwe technieken en evoluties die van toepassing zijn op de dienst.
 • Je blijft op de hoogte van alle wettelijke normen en kwaliteitsnormen en ondersteunt je collega’s hierin.
 • Je bent bekend met de wet op de overheidsopdrachten en budgetbeheer:
  • Opstellen van technische specificaties van bestekken inzake onderhouds- en instandhoudingswerken en voor projecten van eigen ontwerp.
  • Nazicht van bestekken van studiebureaus.
  • Opmaken, opvolgen en nazicht van de meetstaten.
  • Voorzien van de nodige kredieten in de begroting en het doorvoeren van aanpassingen aan deze kredieten wanneer nodig.
  • Verwerken en controleren van de facturatie.
 • Je behandelt en lost diverse vragen, meldingen en klachten op over de riolerings- en wegenisprojecten.
 • Je adviseert andere diensten in het nemen van beslissingen rond onder andere nieuwe verkavelingen, bouwvergunningen, onteigeningen, mobiliteitsinitiatieven ...
 • Je werkt mee aan en leidt zelf een aantal projecten, je neemt deel aan werkgroepen, en draagt zo actief bij aan het behalen van de doelstellingen uit het meerjarenplan.
 • Op vraag van je teamcoach of van de organisatie verricht je taken voor het eigen team of voor een ander team.

Vakspecifieke competenties:

 • Je bent bijzonder hands-on.

 • Je hebt een goed ruimtelijk inzicht.

 • Je kan vlot met pc en standaard softwarepakketten werken.

 • Je goochelt met cijfers en formules zodat budgetberekening kinderspel wordt.

 • Je bent sterk in communicatie, projectmanagement en onderhandelen.

Functieprofiel

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Je bent in het bezit van een master diploma of een diploma dat daarmee gelijkgesteld werd. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een master diploma, slagen in een niveau- of capaciteitstest.

Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs van slagen op het moment van de aanstelling.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele aanstelling voor onbepaalde duur
 • Inloopperiode bedraagt 12 maanden
 • Een bruto maandloon tussen € 3500 (A1a trap 0) en € 6159 (A3a trap 23)
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag van (7u36')
 • Een uitgebreid verlofstelsel
 • Een haard- of standplaatstoelage
 • Dubbel vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Een gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding
 • Een tweede pensioenpijler
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UiTPAS
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v)
 • Mogelijkheid tot gratis vaccinatie tegen griep

Selectieprocedure

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit. Wanneer er meer dan 20 toegelaten kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van cv en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

 • een schriftelijk deel of verkennend gesprek (eind oktober 2022)
 • een mondeling deel in november 2022

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef en 60% op het totaal van de selectie. De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Solliciteer online tot en met maandag 10 oktober 2022.

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

21.09.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close