google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Expert leerwerkplaatsen

Stad Dendermonde is op zoek naar een expert leerwerkplaatsen en organiseert een aanwervingsexamen voor deze voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Als expert leerwerkplaatsen stuur je de technische begeleiders aan op de verschillende werkvloeren van de leerwerkplaatsen. Concreet gaat dit over: het naaiatelier, het strijkatelier, het fietsatelier, dienst klussen & karweien en sociaal restaurant TVORK.

Toelichting

Stad Dendermonde overkoepelt de stad, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en het Autonoom Gemeentebedrijf. Samen met 46 000 Dendermondenaars en 1 300 collega’s bundelen we onze krachten om van Dendermonde een bruisende stad te maken. Stad Dendermonde wil zijn klantgerichtheid maximaliseren en daarnaast het personeel stimuleren in hun job door middel van betrokkenheid, uitdaging, creativiteit en innovatie. We willen ons ontwikkelen tot een organisatie waar de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie centraal staan. Wij willen tevreden medewerkers die met veel goesting hun taken tot een goed einde brengen. Die elkaar stimuleren en motiveren om steeds beter te doen door zelf het stuur in handen te nemen.

Al 3 jaar op rij is stad Dendermonde een baanbrekende werkgever. We willen dat onze medewerkers slimmer en groener onderweg zijn. Bovendien staat een goede werk-privébalans en de mogelijkheid tot thuiswerken bij ons centraal.

Functieinhoud

Jouw rol als expert leerwerkplaatsen is cruciaal voor de goede werking en verdere ontwikkeling van de leerwerkplaatsen. Dit betekent de coaching van medewerkers om zowel hun persoonsgerichte vaardigheden als hun technisch inzicht te verbeteren. Daarnaast zorg je voor een evenwichtige werkbezetting en mooie leertrajecten met het oog op een succesvolle doorgroei van de doelgroepmedewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt.

Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve uitvoering van taken, waarbij je beleidsbeslissingen vertaalt naar praktische afspraken en de organisatie op de werkvloer. Je houdt ook voeling met het werkveld en werkt op basis daarvan beleidsvoorstellen uit. Je stelt duidelijke taakafspraken op, volgt de werkplanning op, organiseert werkoverleg en draagt zorg voor het veiligheids- en preventiebeleid van de leerwerkplaatsen.

Je stuurt en ondersteunt de technische begeleiders bij de begeleiding van hun doelgroepmedewerkers en de uitvoering van hun opdrachten. Waar nodig voorzie je interne en/of externe opleidingen of geef je zelf een opleiding. Je bent probleemoplossend ingesteld en reikt, na een grondige analyse, gedragen oplossingen aan. Ook ben je verantwoordelijk voor de opvolging en goedkeuring van verlof en werktijden. Verder draag je zorg voor de versterking van de teamgeest en een positieve werksfeer binnen de teams.

Daarnaast valt de opvolging van opdrachten en financiën onder jouw verantwoordelijkheid. Samen met de technisch begeleiders zorg je voor voldoende opdrachten en houd je toezicht op de opdrachten en de middelen die nodig zijn om deze uit te voeren. Dit omvat ook de bestelling van materiaal en de bijbehorende afspraken. Je zorgt dat het beschikbare investeringsbudget correct en evenwichtig wordt besteed. Ook ben je verantwoordelijk voor de goedkeuring van bepaalde facturen. Je plaatst zelf bepaalde bestellingen en zorgt dat alle bestellingen gebeuren conform de regelgeving en zinvol zijn voor de werking. Verder zorg je voor het toezicht op het onderhoud van de infrastructuur en het beschikbare materiaal.

Ook speel je een essentiële rol in de interne en externe communicatie, waarbij je de leerwerkplaatsen vertegenwoordigt en zorgt voor een goede communicatiedoorstroom. Dit omvat de organisatie van teamvergaderingen en evaluatie- en functioneringsgesprekken voeren en de behandeling van inkomende opdrachtaanvragen en overleg hierover met de betrokken leerwerkplaats. Daarnaast werk je nauw samen met dienst activering van het Sociaal Huis. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het contact met verschillende externe diensten en de behandeling van klachten over de leerwerkplaatsen.

Tot slot stimuleer en ontwikkel je samenwerkingsverbanden door de ontwikkelingen op het terrein te volgen en de werking van de leerwerkplaatsen verder extern bekend te maken. Je neemt deel aan externe vergaderingen en overleg om deze samenwerkingsverbanden te bevorderen.

Functieprofiel

De ideale kandidaat

We zijn op zoek naar iemand met ervaring in teams coachen en de bevordering van hun verdere ontwikkeling. Daarnaast kun je redelijke, logische en verstandige beslissingen nemen en heb je technische kennis. Je kunt medewerkers stimuleren, motiveren, maar staat ook in om gemaakte afspraken van het team op te volgen.

De algemene aanwervingsvoorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit toon je aan via een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maand bij indiensttreding. Indien blijkt uit het uittreksel dat de voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, dan kun je geen beroep maken op het feit dat je tot het examen werd toegelaten.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken).
 • Je bent toegelaten tot het wettige verblijf in België en je hebt een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

De diplomavoorwaarden:

 • Houder zijn van een bachelor diploma , ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma dien je een niveautest af te leggen. Enkel indien je slaagt voor deze niveautest kan je deelnemen aan de selectieprocedure.
 • Studenten kunnen deelnemen aan de selectieprocedure indien ze binnen de 3 maanden over het gevraagde diploma beschikken

Extra voorwaarden:

 • Rijbewijs B is een troef
 • Coachingervaring is een troef

Aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een voltijdse functie in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. 2 941 euro en max. 4 955 euro bruto geïndexeerd maandsalaris).
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Je geniet van een groepsverzekering (4% van je bruto jaarloon).
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding van 0,27 euro/km.
 • De mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques van 6 euro/gewerkte dag.
 • Voordelenplatform van GSD-V.

Selectieprocedure

Het verloop van de selectie:

1. Preselectie (gunstig/ongunstig)

Hierbij worden de cv’s en vragenlijsten gescreend op basis van motivatie, relevante kennis en ervaring, persoonlijke vaardigheden en de link (fit) met onze organisatiewaarden nl. kwaliteit, openheid, verbondenheid, durf en respect.

Uit deze preselectie worden maximum de 15 hoogst gerangschikte kandidaten meegenomen in de verdere selectieprocedure. Het resultaat van de eventuele preselectie wordt niet mee geteld in de totale puntenscore.

2. Eventuele niveautest (gunstig/ongunstig)

De kandidaten die niet beschikken over het gevraagd diploma dienen voorafgaand aan de selectieprocedure een niveautest af te leggen. Enkel indien de kandidaat slaagt voor deze niveautest kan deze worden toegelaten aan de selectieprocedure.

3. Een persoonlijkheidsvragenlijst

Een op de functie en werkomgeving gerichte persoonlijkheidsvragenlijst waarvan de resultaten gelden als informatie bij de mondelinge proef

4. Een gevalstudie (op 40 punten)

De gevalstudie peilt naar functierelevante kennis, ervaring en/of competenties. De kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere probleemsituatie(s) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan/kunnen voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken, om deze aan de hand van een verslag weer te geven.

5. Een mondeling gedeelte (op 60 punten)

Bij het mondeling gedeelte gebeurt er een evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd. Dit kan onder meer worden gemeten via het geven van een presentatie van één of meer cases uit de gevalstudie.

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elke selectietechniek die resulteert in een beoordeling op punten minstens 50 procent behalen en minstens 60 procent op het geheel van het examen.

Interesse?

Solliciteer online via www.dendermonde.be – vacatures – expert leerwerkplaatsen tot en met 6 december 2023 door je cv, ingevulde vragenlijst, kopie van je diploma en eventueel je rijbewijs te bezorgen.

Belangrijke data:
We contacteren je met het resultaat van de CV screening vanaf 12 december 2023.

Indien je een niveautest dient af te leggen, gaat dit digitaal door in samenspraak met de kandidaat.

De case met aaneensluitend het mondeling gedeelte gaat door op 18 of 20 december 2023.

Communicatie:

Alle communicatie over de selectieprocedure verloopt via mail. Per stap ontvang je van ons een mail met de nodige informatie. Controleer zeker ook je ongewenste mail. Indien je niets ontving van ons op bovengemelde data, neem dan zeker even zelf contact met ons op.

Nog vragen?
Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Lotte Roels, via vacatures@dendermonde.be of via 052 25 10 87. Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, neem je contact op met Ann Van Hove via ann.vanhove@dendermonde.be.

Locatie

Dendermonde

Publicatiedatum

16.11.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close