/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Diensthoofd human resources

Onze organisatie telt intussen zo’n 150 vaste medewerkers, die werken over diverse domeinen. Dit “menselijk kapitaal” is voortdurend in beweging en vereist meer en meer sturing. 
Wie wil de uitdaging aangaan om onze medewerkers mee te trekken in een gezamenlijk verhaal, met respect voor ieders eigenheid? 
Hecht jij belang aan waardering en ontwikkelkansen, kan je problemen benaderen vanuit diverse invalshoeken en brengt een drukke agenda je niet uit evenwicht? 
Kan je daarbij ook de dienst human resources ondersteunen met je sociaaljuridische kennis en een correcte loonadministratie coördineren? 
Dan word jij misschien ons diensthoofd human resources. 

Toelichting

A1a-A3a - voltijds – statutair - vacature 2022-13

Functieinhoud

Het diensthoofd human resources staat in voor de coördinatie van alle werkzaamheden i.v.m. personeelsbeheer, met het oog op een correcte loon- personeelsadministratie en een kwaliteitsvolle dienstverlening vanuit de dienst human resources.
Het diensthoofd human resources staat, in samenwerking met de algemeen directeur/HR- cel, in voor het voorbereiden, adviseren, coördineren en uitvoeren van het operationeel en strategisch personeelsbeleid, teneinde de voorwaarden te scheppen om de medewerkers optimaal te laten functioneren in een waarderende en motiverende werkomgeving, met als doel het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

Functieprofiel

 • Je stelt de klant centraal in de dienstverlening (klantgerichtheid)
 • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit, efficiëntie en deskundigheid (kwaliteitsvol werken)
 • Je toont betrokkenheid naar zowel de organisatie als naar de klanten toe (betrokkenheid)
 • Je communiceert op een eerlijke, respectvolle en correcte manier, zowel naar collega’s als naar klanten (integriteit)
 • Je zorgt ervoor dat mensen en middelen efficiënt ingezet worden met het oog op een gezamenlijke doelstelling (organisatorisch leidinggeven)
 • Je geeft de juiste informatie en wijst de juiste middelen toe (delegeren)
 • Je overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties (visie ontwikkelen)
 • Je betrekt de juiste personen of instanties bij een dossier (adviseren)
 • Je legt en onderhoudt relaties met mensen in en buiten de organisatie (netwerken)
 • Je streeft naar neutraliteit, objectiviteit en gelijke behandeling (onafhankelijk denken)
 • Je plant acties en projecten, bepaalt objectieven en prioriteiten ( plannen en organiseren)
 • Je toont begrip voor andere meningen en omgangsvormen (inlevingsvermogen)
 • Je schrijft foutloos, helder en beknopt (schriftelijk en mondeling communiceren)
 • Je blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden (stressbestendigheid)
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling (zelfontwikkeling)
 • Je controleert het eigen werk op fouten en stuurt bij indien nodig

Aanbod

Onze medewerkers vallen onder de weddenregeling van lokale besturen.

 • voltijds brutomaandloon (niveau A1a), vanaf 3.776,85 euro bij 4 jaar anciënniteit; ervaring kan meetellen voor de anciënniteit, bij 8 jaar anciënniteit bedraagt het voltijds brutomaandloon tussen 4.012,41 euro (A1a) en 4.365,76 euro (A2a) (voor meer gedetailleerde info, neem best contact op, want ieders situatie is anders)

Deze bedragen zijn gerekend aan het indexcijfer van juni 2022.

Andere voordelen zijn :

 • maaltijdcheques van 8 euro (eigen bijdrage van 1,09 euro)
 • vakantiegeld, eindejaartoelage
 • gratis hospitalisatieverzekering indien u een contact van onbepaalde duur krijgt of wanneer een tijdelijk contract langer dan 6 maanden duurt, jaarlijkse geschenkcheque en eco-cheque, het aanbod van sociale voordelen van de GSD-v, de voordelen van de PLUS-pas…
 • fietsvergoeding van 0,25 euro per km of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • 33 vakantiedagen bij een voltijdse tewerkstelling
 • flexibele werktijden
 • een rustige en groene werkomgeving & werken in een klein team

Selectieprocedure

Schrijf je in ten laatste op 23 september 2022. Zodra de data voor de proeven gekend zijn, worden deze gepubliceerd in het vacaturebericht op onze website.
Solliciteren kan per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Heuvelstraat 91, 2530 Boechout of per e-mail aan vacatures@boechout.be met vermelding van het vacaturenummer.
Alle informatie over deze vacature (jobinhoud, vereiste competenties, aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure, wijze van solliciteren, enz.) vind je op onze website onder www.boechout.be/vacatures.

Nog vragen?

Neem dan contact op met de personeelsdienst: 03 460 06 25 of via mail personeel@boechout.be.

Bijlage(n)

Locatie

Boechout

Publicatiedatum

23.09.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close