google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Diensthoofd – omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening

Als diensthoofd - omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening coördineer je de organisatie en de werking van de dienst ruimtelijke ordening. Je geeft leiding aan de personeelsleden binnen de dienst en draagt op een efficiënte en doeltreffende wijze bij tot een optimale dienstverlening van het lokaal bestuur met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Toelichting

Het lokaal bestuur organiseert via aanwerving en bevordering een selectieprocedure voor de aanwerving van een voltijds contractueel diensthoofd – omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening A1a-A3a.

Organisatie

Ten zuidwesten van Brussel ligt een zachtglooiend landschap dat Pajottenland heet. Waar dit gebied langzaam overgaat in de vlakke Oost-Vlaamse kouters ligt Roosdaal. Roosdaal is een moderne gemeente met zo’n 11.500 inwoners die meegroeit op het ritme van de hedendaagse tijd, terwijl de vier dorpen toch hun specifieke eigenheid behouden hebben. Met een 100-tal personeelsleden streeft het lokaal bestuur naar een optimale dienstverlening en een kwaliteitsvolle service aan elke inwoner.

Functieinhoud

De dienst ruimte heeft tot doel het beleid van de gemeente m.b.t. duurzame ontwikkeling, milieu, stedenbouw, huisvesting, openbare werken en gebouwen, uitbestede werken en werken in eigen beheer, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Het diensthoofd - omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening coördineert de organisatie en de werking van de dienst ruimtelijke ordening. Hij/zij geeft leiding aan de personeelsleden binnen de dienst en draagt op een efficiënte en doeltreffende wijze bij tot een optimale dienstverlening van het lokaal bestuur met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Functieprofiel

Om in aanmerking te komen voor de functie dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. je bent van onberispelijk gedrag (aan te tonen via een recent uittreksel uit het strafregister);
 2. je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 3. je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie;
 4. je verblijft wettig in België en bent wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten;
 5. je hebt kennis van het Nederlands zoals opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken;
 6. diplomavereiste:
  1. ofwel beschik je over een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs, bij voorkeur in een stedenbouwkundige richting;
  2. ofwel ben je laatstejaarsstudent van minstens een masteropleiding of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur in een stedenbouwkundige richting. In dit geval leg je een studiebewijs voor dat je laatstejaarsstudent bent en verklaar je dat je binnen een termijn van maximum 3 maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je diploma. Je moet aan de diplomavereiste voldoen ten laatste op de datum van je indiensttreding;
  3. ofwel heb je een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs op zak, heb je minstens 2 jaar relevante werkervaring en slaag je voor een capaciteitstest op het niveau van de functie om deel te nemen aan de selectie
 7. je slaagt voor de selectieprocedure.

Jobgerelateerde competenties

 • De activiteiten van een team coördineren
 • Een organisatie leiden
 • Verslagen van vergaderingen opstellen
 • De besluiten verspreiden
 • Beslissingen van de regering, de verkozenen, ... toepassen rekening houdend met de lokale context en belangen
 • De uit te voeren projecten bepalen
 • De doelstellingen en de inzet van mensen en financiële middelen bepalen
 • Projecten of opdrachten in het domein: Stedenbouw
 • Een partnernetwerk uitbouwen en mobiliseren (andere overheidsdiensten, verenigingsnetwerk, privébedrijven, ...)
 • Een situatie, een lokale context of een dienstverlening diagnosticeren door het analyseren van economische, demografische, sociale, ... gegevens

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Beslissen
 • Assertiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyseren
 • Zelfstandigheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Plannen en organiseren
 • Stressbestendigheid
 • Communiceren
 • Kritisch denken
 • Betrouwbaarheid
 • Zorgvuldigheid

Aanbod

Wij bieden een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De minimum bruto aanvangswedde op maandbasis bedraagt 3.714,32 euro (salarisschaal A1a-A3a).

Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige is voor maximum 12 jaar meerekenbaar. In dat geval bedraagt de bruto maandwedde 5.227,24 euro. Deze wedde wordt nog verhoogd bij anciënniteit in de openbare sector.

Wervingsreserve
Voor deze functie wordt een wervings- en bevorderingsreserve van 1 jaar aangelegd, verlengbaar tot maximum 5 jaar. Indien je slaagt en geschikt wordt bevonden, maar niet wordt aangesteld, word je volgens jouw resultaat opgenomen in deze reserve.

Andere voordelen zijn:

 • flexibele werkuren
 • maaltijdcheques van 8,00 euro
 • fietsvergoeding van 0,35 euro/km
 • volledige tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • jaarlijks vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • aanvullend pensioen
 • ecocheques
 • mogelijkheid tot telewerken
 • instapmogelijkheid fietslease
 • een gunstige en soepele vakantieregeling (35 vakantiedagen volgens privaat verlofstelsel)
 • 14 feestdagen per jaar
 • aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale dienst met tal van voordelen

Selectieprocedure

Capaciteitsproef

Wanneer je als kandidaat niet over een masterdiploma, of daarmee gelijkgesteld diploma, maar wel over een bachelordiploma, of daarmee gelijkgesteld diploma, beschikt en minstens 2 jaar relevante werkervaring hebt, kan je in aanmerking komen voor deze selectie op voorwaarde dat je slaagt voor een

capaciteitstest.

De capaciteitstest onderzoekt of je in staat bent te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd.
Voor de niveau- of capaciteitstest wordt de selectie door een erkend extern selectiebureau uitgevoerd. Indien je slaagt voor deze test, zal je worden uitgenodigd voor de eigenlijke selectie.

Selectieprogramma

De selectieproeven zijn voor iedereen gelijk en bestaan uit:

Deel 1: Competentieproef

In een competentieproef (60 punten) krijg je opdrachten op basis van een aantal praktijkgevallen of situaties die verband houden met je werkdomein waarbij je een oplossing probeert uit te werken. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin verwerkt worden. In deze proef word je getest op de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deel 2: Mondelinge proef

De mondelinge proef (40 punten) is een interview waarbij we naar jouw motivatie, je persoonlijkheid, je werkervaring, vakkennis en interesse voor de functie van diensthoofd-omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening. De selecteerde competenties worden daarbij grondig bevraagd.
Om als geslaagd te worden beschouwd, dient men op elke selectietechniek minstens 50% te behalen en 60% op de gehele selectieprocedure.

Deel 3: Assessment center

Een assessment center volgt na de mondelinge proef voor de geslaagde kandidaten.
Tijdens een assessment center word je als kandidaat beoordeeld door twee externe verschillende assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek op het niveau van de functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat (niet geschikt, geschikt).

Data selectieproeven

De selectieproeven zullen plaatsvinden op een nader te bepalen datum die via uitnodiging ten minste 7 kalenderdagen op voorhand wordt meegedeeld.
Vermoedelijke timing: eind juni 2024 / begin juli 2024

 • Solliciteren met cv
 • Motivatiebrief toevoegen
 • Sollicitaties tot en met 21 juni 2024

Contactpersoon
Severine Lequeux

Adres
LOKAAL BESTUUR ROOSDAAL

BRUSSELSTRAAT 15 1760 ROOSDAAL

Indienen van je kandidatuur

Bezorg de volgende documenten uiterlijk vrijdag 21 juni 2024 per e-mail met ontvangstmelding aan personeelsdienst@roosdaal.be, per post aan het college van burgemeester en schepenen, Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal (postdatum telt) of persoonlijk tijdens de openingsuren aan de personeelsdienst:

 • je motivatiebrief
 • je CV
 • een kopij van het vereiste diploma of een studiebewijs van laatstejaarsstudent (zie hoger punt 2. Voorwaarden om deel te nemen)

Meer inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht op de personeelsdienst van lokaal bestuur Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, 054/89 13 10, personeelsdienst@roosdaal.be.

Bijlage(n)

Locatie

Roosdaal

Publicatiedatum

07.06.2024

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close