google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige mobiliteit

Toelichting

Het lokaal bestuur Ternat gaat over tot de aanwerving van een (m/v/x) deskundige mobiliteit (B1-B3, contractueel, voltijds, onbepaalde duur) en het aanleggen van een werfreserve voor twee jaar.

Functieinhoud

Hoe ziet jouw takenpakket eruit?

 • Formuleren en ontwerpen van de ruimtelijke ontwikkeling van de publieke ruimte op lange termijn en meer bepaald de elementen m.b.t. mobiliteit met oog voor kwaliteitszorg. Zorgen voor de goede ruimtelijke uitwerking van het mobiliteitsplan.
 • Opmaak, opvolging en afwerking van dossiers met betrekking tot mobiliteit. Toezien op het efficiënt en effectief inzetten van de middelen m.b.t mobiliteit.
 • Instaan voor veilig verkeer zowel bij tijdelijke als permanente aanpassingen. Zorg dragen voor de verkeersveiligheid in de gemeente.
 • Verantwoordelijk voor de communicatie in verband met ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit. Ervoor zorgen dat burgers te allen tijde geïnformeerd zijn over de gemeentelijke mobiliteitsplannen.
 • Het vaststellen van inbreuken die aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie. Aanpakken van overtredingen en kleine criminaliteit die de openbare orde verstoren en openbare overlast aanpakken op lokaal niveau.
 • Bijdragen tot het definiëren van het lastenboek en opvolgen van de uitbestede werken door de contractanten. Administratieve ondersteuning bieden bij het voeren van overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten correct en conform de afspraken laten geschieden.
 • Behandelen van aanvragen tot het bekomen van taxivergunningen en bestuurderspassen in het kader van het decreet over het individueel bezoldigd personenvervoer.
 • Adviezen opmaken voor het luik mobiliteit bij aanvragen voor evenementen.

Functieprofiel

Waaraan moet je voldoen om deel te nemen aan de selectieprocedure?

Diplomavereiste:

 • Een bachelorsdiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
 • Beschik je niet over het geschikte diploma maar wel over een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs? Dan kan je alsnog deelnemen mits je slaagt voor een niveau- of capaciteitstest en minimum 4 jaar relevante beroepservaring hebt.

Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor er wordt gesolliciteerd (het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen);
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk (de lichamelijke geschiktheid wordt vastgelegd door de geneeskundige dienst waarbij de gemeente is aangesloten);
 • Wettelijke verblijfplaats in België en een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt;

Aanbod

Wat bieden wij?

 • Een boeiende en afwisselende functie in een organisatie in beweging met ruime (persoonlijke) ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Een aantrekkelijk loon op niveau B1-B3 met overname van onbeperkte beroepsrelevante ervaring.
 • Extralegale voordelen:
 • Hospitalisatieverzekering
 • Groepsverzekering 2e pensioenpijler
 • Maaltijdcheques (ter waarde van 8 euro)
 • Fietsvergoeding
 • Terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%)
 • Aansluiting bij Pluspas, een voordeelplatform met een waaier aan voordelen en kortingen en speciale aanbiedingen bij handelaars, pretparken, vakantie,..
 • Zwemabonnement
 • Een mooie balans tussen werk en privé:
 • Een glijdend uurrooster
 • Mogelijkheid tot thuiswerk
 • 34 vakantiedagen, anciënniteitsvakantie (maximaal 5 dagen), 11 wettelijke en 3 bijkomende feestdagen, vrij te kiezen vervangingsdag indien de (bijkomende) feestdag op een inactiviteitsdag valt.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan opleidingen en vormingen.

Selectieprocedure

Waaruit bestaat de selectie?

CV-screening

Kandidaten die voldoen aan de diplomavereiste, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor de schriftelijke proef.
Schriftelijke proef (thuisopdracht)

De schriftelijke proef (thuisopdracht) bestaat uit enkele fictieve vragen opgesteld door de jury die kandidaten in hoedanigheid van deskundige mobiliteit dienen uit te werken. Kandidaten dienen in totaal minstens 50% te halen op de schriftelijke proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef.
Tijdstip: De thuisopdracht wordt verstuurd op 12 april 2024. Kandidaten moeten deze thuisopdracht indienen ten laatste op 18 april 2024 om 12.00 uur ’s middags.

Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een interview. Tijdens het gesprek met de selectiecommissie wordt gepeild naar de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de vereisten van de functie, evenals naar de motivatie, persoonlijkheid, eventuele werkervaring en vakkennis en interesse voor het werkterrein.
Kandidaten dienen minstens 50% te behalen om geslaagd te zijn voor de mondelinge proef.
Tijdstip & locatie: 26 april 2024 – Gemeentehuis Ternat.

Hoe kan je solliciteren?

Bezorg onderstaande documenten ten laatste op 7 april 2024:

 • Curriculum vitae
 • Begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is
 • Diploma
 • Uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud)

Via mail naar sollicitaties.poolstok@solvus.be (of per post naar Solvus, Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde).

Locatie

Ternat

Publicatiedatum

20.03.2024

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close