/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

deskundige Burger

Het team Burger is op zoek naar een polyvalent deskundige Burger (burgerlijke stand, bevolking, vreemdelingenzaken) die de burgers op een klantvriendelijke manier kan begeleiden (aan het loket en back office) bij vragen/aanvragen op basis van een correcte interpretatie en toepassing van de relevante wetgevingen, onderrichtingen en procedures die hiervoor nodig zijn.

Toelichting

Lokaal bestuur Wetteren, meer bepaald gemeentebestuur Wetteren is op zoek naar een deskundige Burger (B1-B3) om het team Burger te versterken.

Organisatie

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering.

Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Het Departement (Be)Leven is een heel gevarieerd en uitgebreid departement. Het bevat niet alleen alle vrijetijdsdiensten en onderwijsteams, maar ook de mensen die instaan voor het werkveld van bevolking, burgerlijke stand en KlantenContactCenter. Wat alle diensten binnen dit departement gemeen hebben is dat ze heel dicht bij de burger staan. Ze hebben veel en rechtstreeks contact met de Wetteraar.

Het departement zorgt ervoor dat Wetteren geen saaie, grijze gemeente is, maar een plek die bruist, waar voor iedere inwoner heel wat te beleven valt. Daarnaast regelt dit departement ook alle administratieve zaken die bij de grote en kleine momenten van het leven van iedereen komen kijken: geboorte, huwelijken, identiteitskaarten, rijbewijzen…

Team Burger is een bundeling van de krachten van de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en het Klantencontactcenter. Team Burger is de voornaamste schakel tussen de inwoners en het lokaal bestuur. Het team staat in voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal en regelt alle administratieve processen bij grote en kleine momenten in het leven van iedereen.

De deskundige Burger werkt onder de leiding van en rapporteert aan teamcoach Burger.

Functieinhoud

Kerntaken

- Je analyseert de vragen/aanvragen van de burgers om een accuraat en volledig beeld van de situatie te krijgen. Je volgt hierbij de juiste procedures en wetgevingen en je contacteert indien nodig collega’s en/of externe instanties om je antwoord te staven

- Je behandelt en begeleidt complexere dossiers die verschillende overschrijdende elementen kunnen bevatten (burgerlijke stand, bevolking- en vreemdelingenzaken)

- Je bewaakt de voortgang van de processen en de kwaliteit van de bovenvermelde dienstverlening en rapporteert daarover aan de expert en teamcoach

- Je werkt zowel aan het loket als back office waar je de dossiers voorbereidt en afwerkt, vragen/mails beantwoordt, controles doet op de correctheid van informatie in de registers, …

- Je bent op de hoogte van de wetgeving op privacy en kan deze toepassen in de praktijk. Je staat open voor digitalisering van de dienst en wil hierin zelf initiatieven nemen

- Je beheert de ontvangsten van de dienst(verlening) aan het loket en je zorgt voor de correcte doorstorting en administratieve verwerking

- Je houdt ontwikkelingen en veranderingen (o.a. over de wetgeving) actief bij en je wisselt informatie uit met collega’s/vakorganisaties

- Je neemt initiatief tot het volgen van cursussen en workshops die je kennis (in de vakgebieden) kunnen vergroten

- Je bent bereid om je te verdiepen in bestaande en nieuwe software/applicaties die nodig zijn voor de correcte uitvoering van alle werkzaamheden

- Je wordt betrokken in de voorbereiding en organisatie van de verkiezingen en je zal hierin ook verantwoordelijkheden krijgen

- Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk;

· Samenwerken:

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen

· Professionaliteit:

Consistent handelen. Consistentie tonen in principes, waarden en gedrag. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen

· Enthousiasme:

Betrokkenheid en motivatie tonen. Zich ten volle inzetten voor het werk dat men doet en proberen er het beste van te maken. Steeds het beste van zichzelf geven

· Klantgerichtheid:

Klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden

Vakspecifieke competenties

- Je bent in het bezit van een bachelor diploma of een diploma dat daarmee gelijkgesteld werd. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelor diploma, slagen in een niveau -of capaciteitstest

- Je kent de relevante wetgeving inzake burgerlijke stand en/of bevolking/vreemdelingenzaken of je bent gemotiveerd om op korte termijn deze kennis te verwerven

- Je bent vertrouwd met de meest courante computertoepassingen (Word, Excel, Outlook)

- Je kan op dinsdagavond tot 20u of zaterdagvoormiddag werken

Functieprofiel

Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.

  • Je bent in het bezit van een bachelor diploma of een diploma dat daarmee gelijkgesteld werd. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een bachelor diploma, slagen in een niveau -of capaciteitstest.
  • Je hebt een grondige kennis van de relevante wetgeving inzake burgerlijke stand en/of vreemdelingenzaken.
  • Je bent bereid om op dinsdagavond tot 20u te werken of op zaterdagvoormiddag.

Aanbod

Wat bieden we?

· Een voltijdse contractuele aanstelling voor onbepaalde duur

· Een bruto maandloon tussen € 2663,62 (B1 trap 0) en € 4488,13 (B3 trap 23)

· Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst

· Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst

· Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden

· Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag

· Een uitgebreid verlofstelsel

· Een hospitalisatieverzekering

· Een haard- of standplaatstoelage

· Dubbel vakantiegeld en eindejaarstoelage

· Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

· Een fietsvergoeding van 0,25€/km

· Een tweede pensioenpijler

· Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas

· Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Selectieprocedure

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

Wanneer er meer dan 20 toegelaten kandidaten zijn, gebeurt er een preselectie op basis van CV en motivatiebrief.

Het examenprogramma bestaat uit twee delen:

o een schriftelijk deel op donderdag 2 juni 2022

o een mondeling deel op maandag 20 of dinsdag 21 juni 2022

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Hoe solliciteren?

Bezorg volgende documenten ten laatste op 22 mei 2022:

o uitgebreid curriculum vitae,

o begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welk kanaal je deze vacature vernam,

o diploma,

o uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud) (inwoner van Wetteren: online)

via mail naar rs.government@hudsonsolutions.com">hrs.government@hudsonsolutions.com

Meer weten?

Over de procedure: Annelies Van Rysselberghe, expert Personeel via vacature@wetteren.be (bij voorkeur) of op het nummer 09 369 00 50; of bij Hudson via rs.government@hudsonsolutions.com">hrs.government@hudsonsolutions.com

Over de functie-inhoud: Nick Smet, nick.smet@wetteren.be of op het nummer 0479 19 14 46.

Locatie

Wetteren

Publicatiedatum

03.05.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close