google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Deskundige aankoopbeleid en contractbeheer

DE VACATURE
We zijn op zoek naar talenten die het verschil willen maken voor elk van onze inwoners met ongelooflijk veel goesting in een job als...
... deskundige aankoopbeleid en contractbeheer

Ben jij een nauwgezette en betrouwbare collega die staat op correcte afspraken en logische, heldere processen? Moeten de cijfers altijd kloppen? Ben je bereid je te verdiepen in een sterk dynamisch werkveld, om het regelgevend kader op te volgen en het daarna te delen met de gehele organisatie? Dan zoeken we jou!

We wensen onze organisatie te laten groeien met de aanwerving van een deskundige aankoopbeleid en contractbeheer (B1-B3) voltijds (38/38u) voor onbepaalde duur in
contractueel verband. De wervingsreserve blijft geldig voor een periode van minimaal één jaar en is verlengbaar tot maximaal vijf jaar

Toelichting

INFORMATIEBROCHURE DESKUNDIGE AANKOOPBELEID EN CONTRACTBEHEER B1-B3

Organisatie

GALMAARDEN IN HET KORT

Galmaarden ligt in het Pajottenland, een levenslustige regio in de zuidwestelijke hoek van de
provincie Vlaams-Brabant. We genieten elke dag van de rust die onze landelijke gemeente
uitstraalt. Het heuvelachtig, onverstoord landschap, gelegen in een Vlaams stiltegebied, is onze
grootste troef. Elk van onze inwoners verdient de dagelijkse inzet van een lokaal bestuur dat
hen op een betrouwbare, efficiënte en transparante manier ten dienste staat. Daar werken we
met z’n allen aan.

GALMAARDEN GROEIT… OM klein TE BLIJVEN.

In 2025 fuseert Galmaarden met Gooik en Herne en worden we samen Pajottegem. Deze groei
noodzaakt ook het samensmelten en versterken van onze financiële diensten. Daarom is deze
vacature tegelijk een toonbeeld van ons bouwen aan een sterke en stabiele toekomst voor een
gemeente van 25.000 inwoners. We groeien uit tot één van de grotere lokale besturen in de
regio, maar blijven trouw aan onze landelijke Pajotse identiteit die staat voor nabijheid,
bereikbaarheid en een vlotte, vriendelijke dienstverlening

Functieinhoud

DOEL VAN DE ORGANISATIE EN DE DIENST

De dienst financiën werkt enerzijds op beleidsmatig niveau. Dit houdt het beheer, het toezicht, de controle, de planning en het advies op het vlak van financiën van de gemeente en het OCMW in. Anderzijds werkt men ook op operationeel niveau, waarbij dienst financiën instaat voor de boekhouding, verwerking van de financiële stromen, het uitvoeren van de betalingen en het innen van de ontvangsten, zowel fiscaal als niet-fiscaal.

Het team financiën staat tevens in voor de coördinatie, de aansturing en het beheer van alle overheidsopdrachten en contracten. Het biedt administratieve ondersteuning aan alle diensten op het vlak van aankopen.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

Je werkt onder leiding van en rapporteert aan het diensthoofd financiën.

 • eerste evaluator: diensthoofd financiën
 • tweede evaluator: financieel directeur


COMPETENTIES

De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden. Een hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven.

Functieprofiel

WAT VERWACHTEN WIJ?

 • Een gemotiveerde, enthousiaste collega die zich met volle zin inzet voor de job.
 • Je bent graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sector: je zet graag je tanden in onze financiële processen.
 • Je bent een bruggenbouwer die graag de opgedane kennis deelt met de collega’s en een betrouwbaar professioneel netwerk uitbouwt.
 • Je bent stipt, correct en nauwkeurig; de rekening moet altijd kloppen.
 • Als deskundige ben je ook sterk in administratieve skills en goed in plannen en organiseren.

Herken jij jezelf hierin? Aarzel dan niet langer en kom ons team vervoegen!

Aanbod

WAT MAG JIJ VERWACHTEN?
 • Loon

Voor deze functie bevindt het bruto voltijds geïndexeerd jaarsalaris zich tussen minimaal 35.290,27 euro en maximaal 59.463,09 euro.
Werkervaring die je in eerdere tewerkstellingen hebt opgebouwd kan in de meeste gevallen worden meegerekend en bepaalt wat uiteindelijk jouw precieze wedde zal worden in de weddeschaal verbonden aan deze functie.

 • De anciënniteit die het personeelslid met beroepservaring heeft opgebouwd, telt integraal mee voor het bepalen van de anciënniteit als die beroepservaring relevant is voor de functie waarin je wordt aangesteld.
 • Het personeelslid bezorgt zelf de bewijsstukken van de beroepservaring. Wens je een indicatieve brutoweddesimulatie? Neem dan contact op met de personeelsdienst.

 • Voordelen

We verzorgen ons personeel verder met volgende ‘extralegale voordelen’:

 • maaltijdcheques van 8 euro
 • hospitalisatieverzekering, met mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten aan voordeeltarief
 • aanvullend pensioenfonds voor contractuelen
 • ruime opleidingsmogelijkheden
 • aantrekkelijke vakantieregeling (31 dagen per jaar in voltijds verband)
 • flexibele arbeidstijd met telewerkmogelijkheden
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 • fietsvergoeding
 • gemeenschappelijke sociale dienst met verschillende kortingen en tegemoetkomingen

Een aangename en leerrijke werkomgeving en geëngageerde collega’s krijg je er bovenop.

Selectieprocedure

DE SELECTIE

Een openbaar bestuur moet iedereen die aan een de voorwaarden voldoet toegang geven tot een functie. Daarom worden er selecties georganiseerd.

Volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zijn essentieel. Om in aanmerking te komen voor een functie moeten de kandidaten:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Het ‘passend gedrag’ wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • voldoen aan de vereiste taalkennis
 • slagen voor de selectieprocedure
 • aan de diplomavereiste voldoen: voor deze functie is ofwel een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs vereist
 • voor contractuele functies moet men tot het wettige verblijf in België zijn toegelaten en algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Je bezorgt ons het uittreksel van het strafregister en je diploma bij voorkeur samen met je sollicitatie en uiterlijk op het moment van je aanstelling.

De selectie zal vermoedelijk plaatsvinden half juli 2024.

De proeven worden voorbereid, uitgevoerd en beoordeeld door een onafhankelijke selectiecommissie van ten minste 2 deskundigen.

Deze selectie wordt als volgt opgebouwd:

 • Een schriftelijk gedeelte (50 punten) bestaande uit een competentieproef: je wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (met betrekking tot de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of het team) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. Je zal moeten aantonen dat je over de juiste competenties beschikt om een oplossing uit te werken.
 • Slaag je voor het schriftelijke gedeelte, dan word je toegelaten tot het tweede deel, een mondeling gedeelte (50 punten): tijdens een afsluitend selectiegesprek leren we je graag écht kennen als mens. De selectiecommissie evalueert of je profiel overeenstemt met de vereisten van de functie: Wat is je motivatie? Wat zijn je interesses? Beschik je over relevante werkervaring of vakkennis? En vooral: welke persoonlijkheid krijgen we er met jou bij in onze organisatie? Dat boeit ons.

Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten voor elke selectietechniek die resulteert in een beoordeling op punten minstens vijftig procent behalen en minstens zestig procent op het geheel van de selectie. De kandidaten worden altijd schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectie. Kandidaten hebben op hun verzoek toegang tot de selectieresultaten in overeenstemming met de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Alle administratief-juridische informatie over onze werking en arbeidsvoorwaarden zijn terug te vinden in ons arbeidsreglement en onze rechtspositieregeling die op aanvraag beschikbaar zijn.

BEN JE OVERTUIGD? SOLLICITEER!

Geldig solliciteren kan door het sollicitatieformulier van ons lokaal bestuur volledig ingevuld:

De uiterste indieningsdatum is 19 juni 2024.

MEER INFO:

Team interne zaken - dienst personeel
Katelijne, Petra of Dorine staan je graag te woord.
054 89 04 90
vacatures@galmaarden.be

Informatiebrochure: deskundige aankoopbeleid en contractbeheer
Personeelsdienst Galmaarden | Marktplein 17, 1570 Galmaarden
054 89 04 90 | vacatures@galmaarden.be | www.galmaarden.be

Bijlage(n)

Locatie

Galmaarden

Publicatiedatum

06.06.2024

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close