">
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Coördinator omgevingsvergunningen

De Stad Gent werkt met meer dan 7.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

Toelichting

Contractueel – Dienst Milieu en Klimaat – niveau A – m/v/x

Functieinhoud

Dit is dé job voor jou, want:

Als leidinggevende van het team Vergunningen en Toelatingen ben je samen met een team van technisch specialisten (VLAREM deskundigen) en administratief ondersteunende medewerkers verantwoordelijk voor het tijdig en correct behandelen en verwerken van vergunningsaanvragen, meer specifiek het milieuluik binnen de omgevingsvergunning.

 • Samen met je team en jouw inhoudelijke kennis slaag je er in om tot een correcte maar ook pragmatische inschatting te komen om de milieuhinder in al zijn vormen te beperken.
 • Je coördineert de werking van het team en bewaakt wettelijk vastgelegde doorlooptermijnen. Tevens waak je erover dat opgestelde adviezen beantwoorden aan de opgemaakte draaiboeken zodat deze ook maximaal consequent zijn. Je zorgt voor lijnbewaking binnen de adviesverlening en vertaalt beleidsaccenten in haalbare bijzondere voorwaarden.
 • Bij grotere, complexe dossiers treed je op als klankbord.
 • Als teamcoördinator zet je in op een goede afstemming en kennisuitwisseling met de inhoudelijke teams binnen de Dienst Milieu en Klimaat (bedrijvenwerking, minder hinder, klimaatmitigatie en –adaptatie,…).
 • Je bouwt een intensieve samenwerking uit met Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en bent het aanspreekpunt inzake omgevingsvergunningen voor andere stadsdiensten en externe partijen (hogere overheden, projectontwikkelaars, bedrijven).
 • Je coördineert de milieutechnische, juridische en wetenschappelijke ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent, inzake de vergunningsdossiers op het vlak van de milieuvoorwaarden, zodat de beslissingen vanuit het college technisch goed onderbouwd zijn.
 • Je waakt over de afstemming tussen het vergunningenbeleid van de Stad en samenhangende wettelijke kaders of strategieën (zoals onder meer het vergunningenbeleid van de provincie, het acquisitiebeleid van de haven, het windplan en doelstellingen van hogere overheden). Indien noodzakelijk tracht je deze kaders te beïnvloeden vanuit de expertise en ervaringen vanuit de lokale realiteit.
 • Je onderzoekt waar processen, draaiboeken, stedelijke kaders opgemaakt en/of geoptimaliseerd kunnen worden voor meer resultaatgerichte toepassing op lokaal vlak. Bijvoorbeeld:
  • Het optimaliseren van het project omgevingsvergunning in samenwerking met Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en Dienst Toezicht met oog op de implementatie van de omgevingsvergunning in de dienstverlening van de stad.
  • In overleg met Dienst Toezicht prioriteiten bepalen met het oog op het proactief sturen richting een leefbare, klimaat neutrale en klimaat robuuste stad conform recentste BBTs, etc.
  • Het analyseren van de ICT-behoeften om het vergunningsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Functieprofiel

 • 2 jaar relevante professionele coördinerende/leidinggevende ervaring binnen het kader van omgevingsvergunningen, milieuhandhaving, milieurecht of een ander relevant domein OFWEL 2 jaar relevante professionele werkervaring in een coördinerende/leidinggevende functie EN een getuigschrift lokaal toezichthouder milieuhandhaving of een relevant masterdiploma in wetenschappelijke of milieurechtelijke richting. Indien je bij start nog niet beschikt over een getuigschrift lokaal toezichthouder milieuhandhaving
 • ben je bereid om dit te behalen binnen 2 jaar na indiensttreding. Meer informatie vind je op jobs.gent.be.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk salaris: startloon van 4.453 euro bruto (2 jaar anciënniteit). Dit ligt hoger met relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques en ecocheques
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • Tweede pensioenpijler
 • Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren
 • Plaats tewerkstelling: Woodrow Wilsonplein 1 in Gent

Selectieprocedure

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 12/12/2022.

Heb je nog vragen over de procedure?

Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Surf naar jobs.gent.be, bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen. Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.

teamcoach omgevingsvergunningen-1011-2811-22-

Locatie

Gent

Publicatiedatum

17.11.2022

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close