">
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

BKO-begeleider/-ster

Ons Wigwam-team zoekt extra handen. Ben jij gek op kinderen en weet je wat ze leuk vinden? Ben je creatief en heb veel fantasie? Dan is dit vast iets voor jou! 
Je komt terecht in een hecht en enthousiast team. Dankzij jou voelen de kinderen zich prima in de opvang. Bij jou vinden de kinderen een luisterend oor voor hun verhalen en problemen. En uiteraard bouw je ook een goed contact op met de ouders.

Toelichting

(IFIC-barema cat 11) halftijds contract - vacature 2022-08

Functieinhoud

De begeleider buitenschoolse kinderopvang staat in voor de opvang van kinderen van 2,5 tot 12 jaar met het oog op een kwaliteitsvolle, aangename en veilige buitenschoolse kinderopvang.

Functieprofiel

 • Je stelt de klant centraal in de dienstverlening (klantgerichtheid)
 • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit, efficiëntie en deskundigheid (kwaliteitsvol werken)
 • Je toont betrokkenheid naar zowel de organisatie als naar de klanten toe (betrokkenheid)
 • Je communiceert op een eerlijke, respectvolle en correcte manier, zowel naar collega’s als naar klanten (integriteit)
 • Je kan met de nodige instructies aan de slag (zelfstandigheid)
 • Je overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen (samenwerken)
 • Je toont aandacht en interesse voor gevoelens en behoeften van de andere(n) (inlevingsvermogen)
 • Je kan improviseren en experimenten (creativiteit)
 • Je respecteert procedures en veiligheidsvoorschriften (veilig werken)
 • Je hebt vertrouwen in eigen standpunten en draagt deze uit (zelfvertrouwen)
 • Je hanteert een correct taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je verandert op praktische wijze plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken (flexibiliteit)
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid (inzet)

Aanwervingsvoorwaarden
 • houder zijn van een diploma of attest specifiek voor de functie :
  • 3e jaar van de 3e graad kinderzorg
  • de opleiding kinderzorg (vanaf 1.09.2002 door de Centra voor Volwassenenonderwijs)
  • 3e jaar van de 3e graad van een naamloos leerjaar, wanneer dit diploma vergezeld is van een attest dat verklaart dat het goedgekeurd leerplan kinderzorg volledig gevolgd werd en dit attest door de bevoegde verificateur van Onderwijs voor waar en echt verklaard is (diploma’s vanaf het schooljaar 1997-1998)
  • de opleiding begeleider in de kinderopvang van het experimentele modulaire beroepssecundair onderwijs
  • 2e jaar van de 3e graad sociaal technische wetenschappen of bijzondere jeugdzorg (vanaf 2003-2004 jeugd en gehandicaptenzorg) of verpleegaspirant (vanaf 2003-2004 gezondheid en welzijnswetenschappen);
  • 3e jaar van de 3e graad internaatswerking of leefgroepenwerking;
  • praktische leergangen van de VSPW opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg. Deze 3-jarige opleiding is deeltijds volwassenenonderwijs en behoort tot het technisch secundair onderwijs.
  • een ervaringsbewijs (kwalificatie erkend door Kind en Gezin) of bereid zijn dit te behalen tijdens de tewerkstelling (binnen het eerste jaar)
 • een diploma volledig secundair onderwijs
 • bij bezit van een bachelor diploma (of ander hoger onderwijs) vervalt de voorwaarde van het kindgericht diploma, maar het blijft wel een meerwaarde
 • slagen in een selectieprocedure
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie (wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister)
 • medisch geschikt zijn

Aanbod

Onze medewerkers vallen onder de weddenregeling van lokale besturen.
Voor begeleiders in de kinderopvang gelden sinds kort nieuwe gunstigere barema’s.
Zij vallen onder IFIC-barema categorie 11.
Die maken het extra interessant om te kiezen voor deze job!
Deze functie is een knelpuntberoep; als gevolg daarvan kan relevante ervaring tot maximaal 16 jaar i.p.v. maximaal 8 jaar in aanmerking komen.
Voor meer gedetailleerde info over de weddenschalen en anciënniteit neem je best contact op, want ieders situatie is anders.

Andere voordelen zijn :

 • maaltijdcheques van 8 euro (eigen bijdrage van 1,09 euro)
 • gratis hospitalisatieverzekering, jaarlijkse geschenkcheque en ecocheque, het aanbod van sociale voordelen van de GSD-v, de voordelen van de PLUS-pas…
 • vakantiegeld, eindejaartoelage en geschenkcheque, 2de pensioenpijler (3%) …
 • fietsvergoeding van 0,25 euro per km of terugbetaling abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer & fietsleaseplan
 • 33 vakantiedagen bij een voltijdse tewerkstelling (16,5 hele of 33 halve dagen bij een halftijdse tewerkstelling)
 • een aangename werkomgeving
 • leerkansen en opleidingsmogelijkheden

Selectieprocedure

Solliciteren voor deze job kan doorlopend. Op onze website www.boechout.be onder het vacaturebericht kan je informatie vinden over de volgende aanwervingsronde.

Meer weten over deze vacature ?

Bekijk de volledige infobundel op onze website www.boechout.be/vacatures. Let hierbij zeker op de diplomavoorwaarden.
Nog vragen? Neem dan contact op met de personeelsdienst: 03 460 06 25 of via mail personeel@boechout.be.

Bijlage(n)

Locatie

Boechout

Publicatiedatum

18.02.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close