google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Gemeente/OCMW Meulebeke

Info

Voorstelling van de organisatie
Meulebeke is een bruisende landelijke gemeente in beweging: de ideale ontwikkelingsgrond voor jong en oud. In onze gemeenschap dragen we zorg voor elkaar en voelen we ons thuis op onze veilige, groene en ondernemende bodem, waaruit een vruchtbare landbouwsector en dynamisch lokaal ondernemerschap volop kunnen groeien.
Bij lokaal bestuur Meulebeke leggen we met gezonde ambitie de lat hoog en houden we de drempel laag. Samen werken we aan een vooruitstrevend beleid op maat van onze ongeveer 11.000 inwoners, met een kwalitatieve en optimale dienstverlening als streefdoel. We investeren vooral in het belang en het geluk van de inwoners, onze mensen. In het Meulebeke van onze dromen is het voor de inwoners aangenaam samenleven in een veilige, nette en zorgende gemeente met respect voor alle rangen en leeftijden.

Wil je met jouw talenten ons team versterken en Meulebeke helpen bloeien?
Misschien is een van deze functies je op het lijf geschreven!

Werking

Missie/werking
Het IBO 't Berenhuisje is een plaats van en voor kinderen, een plaats waar de kinderen graag willen zijn, een plaats waar de kinderen in hun vrije tijd gestimuleerd worden om op een speelse manier te ontdekken, te experimenteren, bij te leren ... wanneer en zoals zij dat willen door gemotiveerde begeleidsters.

Het IBO is een tweede thuis voor de kinderen waar gemotiveerde en gekwalificeerde begeleiding zorgt voor een leuke kinderopvang in een gezellige, veilige, kindvriendelijke omgeving, waar inspraak en participatie van ouders, kinderen en begeleiding centraal staat.
Visie en organisatiewaarden
Visie met betrekking tot het pedagogisch beleid
IBO ’t Berenhuisje respecteert ieder kind en ieder kind wordt er behandeld op grond van gelijkwaardigheid, ongeacht stand, geslacht, levensovertuiging, ras, religie, sociaal milieu, … In die optiek is het IBO ook een inclusieve kinderopvang waar kinderen met een specifieke zorgbehoefte terecht kunnen zolang het IBO, zolang dit haalbaar is voor het IBO.

Elk kind is uniek. Wij hebben respect voor de uniciteit van elk kind en stemmen onze aanpak af op hun individuele noden en mogelijkheden. Elk kind moet zichzelf kunnen zijn in IBO ’t Berenhuisje. Wij willen dat kinderen zich thuis voelen bij ons.

De kinderen moeten zich geborgen en veilig voelen in IBO ’t Berenhuisje. Daarom bieden wij de kinderen structuur door regels en afspraken, die er voor zorgen dat de kinderen bij ons kunnen samenleven en spelen, zonder elkaars fysieke en psychische veiligheid in het gedrang te brengen.

Het IBO ’t Berenhuisje is een leuke plaats om je vrije tijd door te brengen. Het is er gezellig ingericht, straalt een huiselijke, kindvriendelijke sfeer uit en voldoet aan alle veiligheidseisen binnen en buiten. De begeleiding biedt de kinderen een luisterend oor en hebben begrip voor hun problemen. Ze doen ‘lekker gek’ met de kinderen en leven mee in hun fantasieën.

Centraal staat het kind dat zelf bepaalt hoe, waar, met wie en met wat het de vrije tijd invult. We hechten veel belang aan speelplezier. We willen kinderen betrokken zien spelen. Daartoe bieden wij de kinderen zoveel mogelijk gevarieerde speelkansen, afgestemd op hun interesses en hun leefwereld. We geven de kinderen de nodige vrijheid. We beperken de kinderen zo weinig mogelijk in hun spelen. De kinderen mogen iets uitproberen wat nog een beetje moeilijk is, mogen zich vuil maken, mogen de hele dag hetzelfde spelen of net van zoveel mogelijk dingen proeven, hebben het recht zich even te vervelen, …

De begeleiding heeft aandacht voor hoe de kinderen spelen. Ze zien wat hen boeit, passen het speelaanbod aan en geven extra speelimpulsen aan kinderen die niet (meer) tot betrokken spel komen. De begeleiding is actief met de kinderen bezig. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig voor verschillende leeftijdsgroepen en er is een gevarieerd spelaanbod.

Wij willen de kinderen stimuleren, zodat ze elk op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en open bloeien. Al spelende kunnen ze veel leren. Wij willen hen helpen hun grenzen te verleggen.

Kinderen kunnen in IBO ’t Berenhuisje volop experimenteren met sociale vaardigheden: vrienden maken, conflicten oplossen, samenwerken, zorgen voor elkaar, rekening houden met anderen, … De begeleiding ondersteunt de kinderen hierbij waar nodig, maar laten de kinderen zoveel mogelijk ruimte om deze vaardigheden zelf te oefenen.

Spelen is experimenteren. Wij willen kinderen nieuwe dingen laten ontdekken en uitproberen en hen hierdoor aanzetten tot creativiteit en ontplooiing van hun vaardigheden.

We stimuleren de kinderen in hun groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid om op die manier hun zelfvertrouwen te vergroten. Het welbevinden van de kinderen staat steeds op de eerste plaats.

Begeleidsters tonen respect voor hun collega’s ongeacht hun diversiteit. Ze vormen een hecht team om een optimale werking van het IBO ’t Berenhuisje te garanderen. Dit veronderstelt een goede teamgeest met onderling respect, vertrouwen, verantwoordelijkheidszin, luisterbereidheid, aanvaarden van kritiek, … There’s no I in team!

De begeleidsters kunnen bij de coördinator terecht met hun vragen en voor het rapporteren van belangrijke zaken. Participatie van de begeleiding is heel belangrijk en daarom worden zij steeds betrokken bij beslissingen over het reilen en zeilen in de kinderopvang tijdens teamvergaderingen.

De kinderen voelen zich goed bij de begeleiding die gemotiveerd en gekwalificeerd is. De begeleiding gaat op een pedagogisch verantwoorde manier met de kinderen om. Ze blijven steeds bijleren via allerhande vormingen in verschillende domeinen. De werking wordt permanent geëvalueerd en bijgestuurd door de coördinator en begeleiding. Alle begeleiders en de coördinator zitten in een continue werking van functionering en evaluatie.

De begeleidsters gaan op een informele en persoonlijke manier om met de kinderen en bouwen zo een vertrouwensrelatie met hen op. Ze stimuleren de kinderen om (samen) te spelen, rekening houdend met de mogelijkheden van de kinderen. De begeleiding biedt op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen een gevarieerd spelaanbod aan, waarbij ze de kinderen aanmoedigt om deel te nemen. De begeleidsters beschikken over voldoende kennis en vaardigheden.

Wij voeden de kinderen op tot mondige burgers. Daarom is kinderparticipatie heel belangrijk in onze werking. De kinderen hebben een stem in onze werking en beslissen mee.

Anderzijds geven we hen verantwoordelijkheden. De kinderen werken op die manier mee aan het opbouwen van een leuke kinderopvang.

Visie met betrekking tot betrokkenheid en participatie van gezinnen
Opvoeden is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij willen de kinderen samen met de ouders opvoeden en hebben respect voor de ouders in hun ouderrol.

Het contact met de ouders is van groot belang. Ouders worden geïnformeerd over en betrokken bij de werking van IBO ’t Berenhuisje en met betrekking tot hun kind.

Er wordt met vertrouwelijke informatie, die ouders geven over hun kind en hun gezin, op een professionele en discrete manier omgegaan.

Wij willen de gezinnen op diverse manieren betrekken bij onze werking via ouderparticipatie.

Onze troeven

Medewerkers

Adres gegevens

Adres:Markt 1
Postcode:8760
Stad:Meulebeke
Land:BE
Telefoon:+3251541332

Deel dit bedrijf

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close