google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Stad Kortrijk - OCMW Kortrijk

Info

Grootte van de organisatie
Deontologische code Loyauteit We nemen steeds onze verantwoordelijkheid op en handelen met kennis van zaken en oefenen onze functie op een loyale en correcte manier uit. We stellen ons constructief op en vermijden zo veel mogelijk handelingen of uitspraken die ingaan tegen de belangen van het lokaal bestuur, bij persoonlijke contacten en op sociale media, zowel privé als professioneel. Als medewerker van de stad blijven we altijd respectvol, waardig en rechtvaardig in de omgang met politici, leidinggevenden, collega’s en derden. We vermijden ongewenst gedrag en persoonlijke en kwetsende opmerkingen. Elke vorm van discriminatie is verboden. We kunnen open en transparant informatie uitwisselen met leidinggevenden en collega’s en ideeën en standpunten uitwisselen. Eens een beslissing wordt genomen voeren we die loyaal uit. We proberen op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de domeinen waarin we actief zijn. Nieuwe en interessante informatie (bijvoorbeeld uit een vormingsactiviteit) wordt steeds gedeeld met politici, leidinggevenden en collega’s. Klantgerichtheid Samen gaan we voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening. We zorgen voor een klantgerichte en professionele dienstverlening voor onze interne en externe klanten. We blijven steeds hoffelijk en streven een snelle en resultaatgerichte afhandeling van de dossiers na. Onze relatie met onze diverse klanten is er één van wederzijdse rechten en plichten. We maken in de omgang met klanten geen onderscheid naar leeftijd, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, godsdienst of overtuiging. Neutraliteit We oefenen onze functie steeds op een neutrale manier uit en bewaren de objectiviteit. We laten ons niet leiden door privébelangen of voorkeuren die de objectiviteit van onze taak in het gevaar kunnen brengen. Bij de uitoefening van onze functie respecteren we altijd de bestaande wet- en regelgeving en streven we billijkheid en de meest efficiënte manier van werken na. We gaan bij het formuleren van adviezen en het nemen van beslissingen, zo veel mogelijk uit van volledige, praktische en concrete feiten. Leidinggevenden zijn steeds vlot aanspreekbaar en respecteren, informeren, inspireren en motiveren hun medewerkers en stimuleren ondernemerschap. Collega’s zijn onderling aanspreekbaar en ondersteunen en helpen waar mogelijk. Communicatie We hebben allen een spreekrecht ten aanzien van anderen, maar onder bepaalde voorwaarden. Wanneer we mensen te woord staan, zijn we steeds gereserveerd. Het spreekrecht mag geen afbreuk doen aan de waardigheid van onze job of aan het vertrouwen dat het publiek heeft in het lokaal bestuur. We hebben de plicht om informatie die betrekking heeft op een individuele cliënt of burger geheim te houden, behalve als de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor gegeven heeft of als daarvoor een andere juridische grond is zoals het gedeeld beroepsgeheim. Je maakt ook geen feiten bekend die betrekking hebben op: • de bescherming van de openbare orde • de financiële belangen van de overheid • het voorkomen en bestraffen van strafbare feiten • het medische geheim • het vertrouwelijk karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens • het vertrouwelijk karakter van de beraadslagingen Professionele gegevens mogen enkel gebruikt worden in functie van de professionele opdracht en niet voor andere doeleinden. Misbruik kan in bepaalde gevallen zelfs aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. Je mag op vraag van een burger of uit eigen beweging inlichtingen geven over materies waarvoor je bevoegd bent. Je maakt geen misbruik van informatie waarover je vanuit je functie beschikt; niet voor jezelf en ook niet voor anderen. Bij een vermoeden van onregelmatigheden geldt spreekplicht. Je brengt je leidinggevende, directeur of de algemeen directeur op de hoogte. Voor het uitvoeren van je spreekplicht kan je niet gesanctioneerd worden. Er geldt ook spreekplicht in het kader van openbaarheid van bestuur. Elke burger heeft immers het recht om uitleg te vragen over bestuursdocumenten (behalve bij geheimhoudingsplicht). Ook tussenkomst door derden in dossiers die de objectiviteit in gevaar brengt meld je. Bij twijfel raadpleeg je je leidinggevende. Als het lokaal bestuur zelf het initiatief neemt om naar de pers te stappen, dan verlopen de contacten met de media via de communicatiedienst in overleg met de schepen en/of algemeen directeur. Als we zelf door de pers gecontacteerd worden, dan verwijzen we voor beleidsinformatie door naar de schepen, communicatiedienst of de algemeen directeur. Sommige directies/teams gebruiken sociale media als communicatiemiddel met de burger. De richtlijnen rond het gebruik van sociale media in naam van stad/OCMW Kortrijk worden opgenomen in een afzonderlijke handleiding opgemaakt door de dienst communicatie.
Voorstelling van de organisatie
Werken Bij Kortrijk
Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega’s in voor de Kortrijkzaan. Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, wegenwerken, woonzorgcentra… De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.
We kiezen voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening. Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. En dat weerspiegelt zich in onze waarden.
Vestigingen
Vestiging (Adres zijbalk)
Stad Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk
Btw-nummer: 0207.494.678
Tel: 1777
E-Mail: info@kortrijk.be

Personeelsdienst
Budastraat 27
8500 Kortrijk
Tel: 1777
E-Mail: vacatures@kortrijk.be

Werking

Missie/werking
- Lokaal, duurzaam en slim consumeren promoten
- Armoedebestrijding
- Burgerparticipatie stimuleren
- Zelfredzaamheid verhogen
- Mensen op sleeptouw nemen voor een socialere, betaalbare en warme buurt.
Visie en organisatiewaarden
- De Deelfabriek staat voor een nieuwe manier van leven en kijken die inspeelt op de groeiende trend van deel- en hergebruikeconomie.
- De Deelfabriek wil delen promoten als alternatief voor bezitten en bestaande lokale (burger-) initiatieven binnen deze filosofie ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.
- De Deelfabriek schept een warm empowerend en autonoom klimaat waarbij diverse initiatiefnemers elkaar kunnen vinden en versterken.
- Vanuit een gedeelde visie op 'delen' maken we de verbinding met mensen die willen besparen, consuminderen, duurzamer leven of zelfredzamer worden.

Onze troeven

Medewerkers

Recente vacatures van Stad Kortrijk - OCMW Kortrijk

Hieronder vind je een aantal van de meest recente vacatures die door dit bedrijf zijn gepubliceerd. Klik op de vacaturetitel om een uitgebreide beschrijving van de vacature te bekijken.

Adres gegevens

Adres:Grote Markt 54
Postcode:8500
Stad:Kortrijk
Land:BE
Telefoon:+3256278503

Deel dit bedrijf

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close