/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Gemeente en OCMW huldenberg

Info

Voorstelling van de organisatie
Huldenberg is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De gemeente telt ruim 9000 inwoners. De gemeente ligt in de landstreek Dijleland en de Druivenstreek.

Werking

Visie en organisatiewaarden
Toekomstvisie

Adviesraden
De huidige werking blijft behouden, maar de ambtenaar zet een stap opzij, tenzij dit bij wet of decreet anders bepaald is. Het initiatief om samen te komen, een agenda vast te leggen, de vergadering te organiseren, etc. ligt in de toekomst volledig bij de raad zelf. De raad kan ’zijn’ ambtenaar blijven aanspreken voor advies en ondersteuning.
Bijkomend bewaakt de ambtenaar de verplichting om minstens één keer per jaar samen te komen. De adviesraden krijgen mogelijks een klein budget per jaar dat ze vrij kunnen besteden mits voorleggen van betaalbewijzen.
De jeugd-, cultuur en sportraad kunnen mogelijks per jaar extra toelage krijgen na goedkeuring door het college voor het organiseren van activiteiten of andere grotere projecten.
Er worden nieuwe, vereenvoudigde statuten opgesteld die zo uniform mogelijk zijn.
Dorpsraden
Ze worden ondersteund door de participatieambtenaar in een faciliterende rol.
De dorpsraden krijgen mogelijks een klein budget per jaar dat ze vrij kunnen besteden mits voorleggen van betaalbewijzen.
Participatieraden
Elke groep van burgers kan zich verenigen in participatieraden rond een thema of een bepaald project (landbouw, vliegtuiglawaai, gezondheid, enz.). Dit kan ook na een oproep door het gemeentebestuur (bv. toekomst van de kerken).
Burgerinitiatieven

Initiatieven van burgers kunnen een erkenning vragen aan het college dat beoordeelt of het project aan een aantal voorwaarden voldoet zoals maatschappelijke waarde, een minimaal aantal personen, maximum 2/3de mannen of vrouwen, enz. De initiatiefnemers en het college onderschrijven een afsprakennota waarin een aantal elementen opgenomen zijn:
Openbare vergaderingen, open voor iedereen;
Verslagen gedeeld op een specifiek webportaal voor participatie;
Het college of de gemeenteraad belooft een gemotiveerd antwoord op elk advies of voorstel;
De participatieraad krijgt een klein budget voor administratieve kosten, drukwerk, enquêtes, etc;
De participatieraad krijgt ondersteuning van de participatieambtenaar: advies, logistiek, gratis vergaderzaal, sjablonen om gefundeerd advies te geven, enquêtevoorbeelden, etc. Er wordt een toolbox ontwikkeld die via het webportaal aan elke participatieraad ter beschikking wordt gesteld; Op de eerste vergadering van een participatieraad is de participatieambtenaar aanwezig om de toolbox uit te leggen.
Initiatief vanuit de gemeente

Wanneer het bestuur zelf een participatietraject in een bepaald beleidsdomein wil opstarten, spreekt het de burgers aan die ofwel lid zijn van een bestaande raad rond dat domein, ofwel via allerlei kanalen (enquête, gemeentemagazine, spontane aanmeldingen) al aangegeven hebben aan projecten in dit beleidsdomein mee te willen werken. Daarnaast komt er nog een open oproep via de website, sociale media en het gemeentemagazine.
Uit alle mensen die zich vervolgens kandidaat stellen, wordt een groep geloot. Bij de loting wordt wel rekening gehouden met nog nader te bepalen factoren zoals diversiteit in geslacht, leeftijdsgroep, al lid van een andere participatieraad, enz. Sommige factoren kunnen ook per participatieraad bepaald worden (bv. een bepaalde deelgemeente of leeftijdsgroep). Deze loting beoogt enkel diversiteit en kwalitatieve representatie. Het is geen sturing of hoofdelijke aanduiding.
De gemeente organiseert de eerste vergadering waarbij het doel van het project wordt uiteengezet en een aantal parameters worden meegegeven (bv. deadline voor advies, budgettaire ruimte, etc.). Daarna werkt de participatieraad zelfstandig verder.
Bedrijfsfilm

Onze troeven

Medewerkers

Adres gegevens

Adres:Gemeenteplein 1
Postcode:3040
Stad:Huldenberg
Land:BE
Telefoon:+3226883040

Deel dit bedrijf

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close