google.com, pub-3715436742152423, DIRECT, f08c47fec0942fa0
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Gemeente Beersel

Info

Voorstelling van de organisatie
De naam Beersel wordt voor het eerst vermeld in 847 (als Bersalis). De plaats behoorde aanvankelijk tot de meierij van (Sint-Genesius-) Rode. Intussen bezaten de heren van Beersel in dit gebied een allodium en een klein leengoed, dat aan verschillende geslachten heeft toebehoord. De eerst bekende heer van Beersel was Godfried van Hellebeke, seneschalk van het hertogdom Brabant, een functie die de Beerselse slotheren zullen blijven behouden. Hij bezat er ca. 1312 reeds een burcht. In 1391 verkreeg Jan I van Witthem (overleden 1405), seneschalk onder hertogin Johanna van Brabant en haar echtgenoot Wenceslas van Luxemburg, de erkenning van zijn heerlijke rechten over Brussel en omgeving. Met de hulp van een Brusselse volksmilitie slaagde hij erin het naburige kasteel van Gaasbeek, waar de moordenaars van Everaard t'Serclaes zich verscholen hadden, in te nemen. Zijn nakomelingen zullen zeven generaties lang, tot het einde van de 16e eeuw, burchtheren blijven.

Werking

Missie/werking
Missie gemeente en OCMW Beersel
Beersel, situeert zich als Vlaamse gemeente op het raakpunt van drie gewesten en grenst aan de grootstad Brussel. Beersel kenmerkt zich door een actief dorps- en sociaal leven. In en rond de woonkernen is veel groene ruimte bewaard gebleven.

Gemeente Beersel is een Vlaamse gemeente en zal dat blijven. Zij bouwt voor haar burgers een optimaal woon- en leefklimaat uit. Ze doet dit via overleg, inspraak en participatie met de Beerselaars, groot en klein. Ze communiceert helder en open.

Gemeente Beersel zet via een sterk sociaal beleid in op alle burgers, kiest voor solidariteit en duldt geen uitsluiting of achterstelling.

Gemeente Beersel is mee met nieuwe maatschappelijke inzichten, digitale innovatie en evoluties. Nieuw beleid wordt getoetst aan duurzaamheid en kindvriendelijkheid, twee belangrijke pijlers voor het toekomstig Beersel.
Visie en organisatiewaarden
Visie gemeente en OCMW Beersel
De gemeente Beersel beheert en ontwikkelt diensten, infrastructuur en patrimonium, gefocust op alle inwoners en doelgroepen binnen de Beerselse bevolking en als optimaal instrument voor de realisatie van het gekozen beleid. Onze prioriteiten omvatten:

een ruime sociale dienstverlening en een gericht integratiebeleid met respect voor alle bevolkingsgroepen
een breed en zichtbaar gezondheidsbeleid
een geoptimaliseerd mobiliteitsbeleid
een duidelijke keuze voor leefbare woonkernen, met bewuste plaats voor leven, leren, spelen, ontspanning, werken en winkelen, natuur en landbouw
milieu- en klimaatzorg zijn doel op zich en zitten ook verweven in elke beleidsmaatregel
cultuur en onderwijs zien we als hefbomen voor emancipatie, persoonlijke ontwikkeling en levenslang leren
resoluut inzetten op veiligheid en veiligheidsgevoel
een betekenisvolle en transparante ondersteuning van het verenigingsleven
een uitgekiend toeristisch beleid om Beersel te promoten
een gezond financieel beheer.

Gemeenschappelijke waarden
Samenwerking

Om tot haalbare resultaten te komen wordt er op verschillende vlakken samengewerkt, zowel binnen de organisatie als met andere partners

Transparantie

De organisatie heeft een duidelijke structuur waar de afspraken nageleefd worden en waar een heldere communicatie gevoerd wordt

Loyaliteit

Iedere medewerker en beleidsverantwoordelijke handelt in een correcte verhouding tot elkaar, vanuit algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, zoals betrouwbaarheid, objectiviteit, ten dienste van elke Beerselaar

Tact, discretie, integriteit en respect

Deze waarden staan garant voor de professionaliteit waarmee ambtenaren en beleidsverantwoordelijken met informatie omgaan

Burgervriendelijkheid en zorgzaamheid gericht naar alle Beerselaars

Het uitgangspunt is een correcte dienstverlening , zonder uitsluiting of achterstelling

Onze troeven

Extralegale voordelen
Hospitalisatieverzekering, Maaltijdcheques, Eco-cheques
Balans werk-privé
Thuiswerk, Extra vakantie
Personeelsbeleid
Onthaal van nieuwe medewerkers, Begeleiding en opvolging van medewerkers, Evaluatie van medewerkers, Aandacht voor welzijn op het werk, Opleiding en vorming, Aandacht voor diversiteit

Medewerkers

Adres gegevens

Adres:Alsembergsteenweg 1046
Postcode:1652
Stad:ALSEMBERG
Land:BE
Telefoon:+3223591717

Deel dit bedrijf

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close