/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Gemeente As

Gemeente As

Gegevens

Voorstelling van de organisatie
Het lokaal bestuur As is een bruisende gemeente met een rijk verenigingsleven, een uitgebreide vrijetijdsaanbod en -infrastructuur, veel natuur en groen en een dynamisch bestuur dat wil inzetten op klantvriendelijke en participatieve dienstverlening voor alle burgers. Onze medewerkers zijn onze sleutel tot succes.

Informatie

Informatie
ONZE WAARDEN
Om onze missie en visie waar te maken, moeten we beschikken over bepaalde eigenschappen.
Deze eigenschappen vinden we terug in een set van kernwaarden
• Klantgericht
Wij benaderen klanten als een volwaardige partner en staan open voor hun feedback zodat we de behoeften en belangen van de klant herkennen en hiermee in ons handelen rekening houden.
• Samen
Wij zetten in op samenwerking met burgers, verenigingen, bedrijven, omliggende gemeentes,… om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.
• Duurzaam
Wij stellen ecologie en duurzaamheid centraal binnen alle beleidsdomeinen.
• Betrokken en kwalitatief
Wij stellen ons samen met anderen borg voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie
Visie
Wij doen dit door:
• Het verzekeren van burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden.
• Dicht bij de mensen een professionele dienstverlening te verstrekken door in te zetten op participatie en digitalisering.
• Van As een bruisende gemeente te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op verschillende locaties en evenementen en waar inwoners kunnen genieten en beleven tijdens hun vrijetijd.
• Aandacht te hebben voor veiligheid en mobiliteit.
• Een proactief sociaal beleid te voeren.
• In te zetten op een ruimtelijke kwaliteit die bijdraagt aan het aangenaam wonen in een oase van rust en groen
Missie
De gemeente en het OCMW beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.
Selectieprocedures
Alle proeven worden in het Nederlands afgenomen, de selectieproeven zijn voor iedereen gelijk en bestaan uit:
De schriftelijke proef deze kan bv bestaan uit een anonieme thuisopdracht in deze proef zal de kandidaat geconfronteerd worden met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst / functie) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat dient een oplossing uit te werken waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
Er kan ook een schriftelijke proef afgenomen worden waarbij fysieke aanwezigheid en bepaalde tijdslimiet is. Dit om de kennis en de competenties van de kandidaat voor deze functie te polsen.

Kandidaten die voor de schriftelijke proef minstens 50% behalen zullen uitgenodigd worden voor een mondelinge proef

De mondelinge proef is een zakelijk gesprek over zaken van algemene aard: en een ad-hoc-gesprek om de persoonlijkheid en de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met het profiel van de functie van de kandidaat te testen.
De dag en het uur van deze proef wordt tijdig gecommuniceerd, afhankelijk van het aantal kandidaten kan dit zowel in de voor – als namiddag doorgaan.
De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de geschiktheid of de ongeschiktheid van de kandidaten en stelt een rangorde van geschikt bevonden kandidaten voor. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een grondige motivering van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering.
Kandidaten dienen voor de mondelinge proef minstens 50% te behalen.

Om te slagen en uitgenodigd te worden voor een assessment, dienen de kandidaten minstens 50% van de punten te behalen op elke proef en minstens 60% van de punten in het totaal. De schriftelijke proef kan een andere weging hebben dan een mondelinge proef. Afhankelijk van de functie. bijvoorbeeld voor een onthaal functie zal de schriftelijke proef een weging van 40% en de mondelinge proef van 60% hebben. Deze percentage worden vastgesteld bij de openstelling van de functie.

Een assessment zit niet standaard in de selectieprocedure. Dit wordt kenbaar gemaakt bij het openstellen van de vacature en het vaststellen van de selectieprocedure.

Het assessment zal peilen naar de managements - en leiderschapscapitieten. Hierbij kunnen een aantal aandachtspunten i.v.m. competenties die naar voorgekomen zijn in de mondelinge proef meegenomen worden.

Tijdens een assessment proberen beoordelaars erachter te komen of je over de juiste vaardigheden en competenties beschikt voor de openstaande vacature. Ze leggen je klassieke selectietesten voor, zoals intelligentietesten en persoonlijkheidstesten maar ook door je te confronteren met simulaties of rollenspelen. Bedoeling hiervan is om te zien hoe je reageert in minder vertrouwde situaties. Je moet bijvoorbeeld een vergadering leiden, deelnemen aan een groepsdiscussie, een functioneringsgesprek voeren, een postbakoefening doen...
Daarnaast vindt er doorgaans ook een competentiegericht interview plaats. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van je competenties aan de hand van specifieke situaties of voorbeelden.
Een assessment wordt georganiseerd door een gespecialiseerd extern adviesbureau. Je ontvangt van hun een uitnodiging en een voorbereidende vragenlijst, die je meestal op voorhand digitaal moet invullen. Je CV en motivatiebrief wordt overgemaakt aan hun zodat het adviesbureau zich kan voorbereiden op het competentiegericht interview.
De proef wordt afgenomen door een extern selectiebureau zonder puntentoekenning, enkel met de vermelding geschikt of niet geschikt
Na het beëindigen van de volledige procedure kan je, indien gewenst, feedback krijgen over je examenresultaten.
Afwezigheid tijdens de selectieproeven
Kandidaten, die wegens ziekte of overmacht niet kunnen deelnemen aan de selectieproef, verliezen hun aanspraak op verdere deelname aan de examenprocedure.

Onze troeven

Loon en voordelen
Loon en voordelen 1 2 3 4 5
Werksfeer
Werksfeer 1 2 3 4 5
Werkzekerheid
Werkzekerheid 1 2 3 4 5
Balans werk-privé
Balans werk-privé 1 2 3 4 5
Toekomstperspectieven
Toekomstperspectieven 1 2 3 4 5

Medewerkers

5

Adres gegevens

Adres:Dorpsstraat 1 bus 1
Postcode:3665
Stad:As
Land:BE
Telefoon:+3289391000
Fax:+3289391001
Website:Gemeente As

Deel dit bedrijf

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close