"Beste" ipv meneer of mevrouw als tip voor ambtelijk taalgebruik

Door: Bron: VRT-niews + federale overheid. 30-5-2022

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Zeg niet "geachte meneer/mevrouw", maar "beste": federale ambtenaren krijgen brochure rond genderinclusief taalgebruik

 

Bron: VRT-nieuws, 30 mei 2022

Alle federale ambtenaren hebben een brochure gekregen over genderinclusief taalgebruik. De tips moeten leiden tot een overheidscommunicatie waar iedereen zich in kan herkennen. Zo roept de brochure op om het woord arts te gebruiken in plaats van geneesheer of leerkracht in plaats van leraar of lerares. 

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een reeks regels die ambtenaren moeten naleven. Het zijn tips die het overheidspersoneel bewust moet maken van inclusief schrijven. "Het is een manier van schrijven met als doel om respectvol met gender om te gaan en in het bijzonder voor de plaats van het vrouwelijke in de communicatie", is te lezen in de brochure.

Het gaat daarbij om de benamingen van beroepen, aansprekingen en zelfs spreekwoorden met "man" erin. Een paar voorbeelden uit de brochure:

  • Zeg niet secretaresse, maar administratief medewerker
  • Zeg niet leraar of lerares, maar leerkracht
  • Zeg niet ombudsman, maar ombudspersoon
  • Zeg niet man of echtgenote, maar partner
  • Zeg niet "als één man", maar wel "unaniem"
  • Zeg niet "verman je", maar wel "houd moed!"
  • Zeg niet "geachte heer of mevrouw", maar "beste" of gewoon de naam

De brochure komt er op initiatief van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). "Als je een gendergelijk beleid wil voeren en vrouwen alle kansen wil geven, dan hoort een gegenderd woordgebruik niet meer. Vrouwen zijn net zo goed aanwezig op de arbeidsmarkt als mannen en dat  moet worden weerspiegeld in ons taalgebruik", legt De Sutter uit.

 

Bekijk de tips voor genderinclusief schrijven van de federale  overheidsdienst diversiteit. Uitgave mei 2022.