Tekort aan menskracht binnen diensten omgevingsvergunning

Door: Bron: Audit Vlaanderen, 6-12-2021

Categorieën
:
Overheid - kandidaat, Overheid - werkgever ,

Op 14/10/2021 vond een discussie plaats binnen het Auditcomité voor de lokale besturen omtrent de problematiek van de personeelsbezetting van de dienst ‘omgevingsvergunning’.

Vanuit de  VVSG-stuurgroep ziet men het  risico dat  bestaat op een tekort aan menskracht binnen het proces ‘omgevingsvergunning’. VVSG stelt dat er heel wat mensen uit deze diensten worden weggeplukt om te werken in de privésector. Er is  ook de vaststelling  dat het gemiddeld aantal aanvragen per dag per lokaal bestuur heel hoog is, wat zorgt voor een hoge werkdruk. De VVSG-stuurgroep stelt voor om het proces zo in te richten dat het haalbaar blijft voor de lokale besturen. Zo kan nagedacht worden over een facultatief advies i.p.v. een verplicht advies. Er is ook de vaststelling   dat  er IT-matig tussen  Vlaanderen  en  de  lokale  besturen  nog winsten te boeken zijn.

De senior auditor geeft aan dat lokale besturen steeds meer een beroep doen op externen voor dit proces. 

Voorzitter  Jean-Pierre Garitte waarschuwt  voor  het  gevaar  van  uitbesteding  van onderdelen van het proces van de omgevingsvergunningen door lokale besturen. Het risico wordt immers niet  mee  uitbesteed, terwijl de  uitholling  van  het  werkterrein  van  Audit Vlaanderen dreigt.

Aan dit risico kan (deels) worden tegemoet gekomen door de opname van een juridische clausule in de uitbestedingscontracten met derden, die de  uitvoering  van  een  audit  bij  deze  derden  zou  toelaten met betrekking  tot  hun werkzaamheden in dit proces.

Ook bij uitbesteding blijft de verantwoordelijkheid van de omgevingsambtenaar. Het is immers de omgevingsambtenaar  die de noodzakelijke controle moet doen.

 

Bron: Verslag Auditcomité Lokale Besturen 14/10/2021 – Publicatie 06/12/2021