">
/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Zorgboer - zorgcoördinator

In het kader van de aanleg van een werfreserve met een geldigheid van 2 jaar, zijn we op zoek naar een zorgboer-zorgcoördinator die met groot enthousiasme dit project mee wil vorm geven en het verblijf van de zorggasten mee wil organiseren binnen het concept van onze boerderij.

Hebt jij een grote affiniteit om mensen te helpen? Hou je van de natuur en een rustige omgeving? Heb je groene vingers? Sta je open voor een uitdaging binnen een dynamisch en veelzijdig project? Durf je een uitdaging aan? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou!

Toelichting

Vaak merken we echter dat verschillende personen nood hebben aan een opvang voor langere duur. Deze groep past niet binnen de woelige omgeving van een crisisopvang. Daarom biedt KINA voor hen een alternatieve opvangmogelijkheid in een rustige leefomgeving met aandacht voor structuur, een actieve begeleiding, een nuttige dagbesteding, activering, respect, samenleven en re-integratie. De inzet van deze zorggasten in ons opstartend landbouwbedrijf is de drijvende kracht om dit te verwezenlijken.

We zijn op zoek naar een zorgboer-zorgcoördinator die met groot enthousiasme dit project mee wil vorm geven en het verblijf van de zorggasten mee wil organiseren binnen het concept van onze boerderij.

Organisatie

Welzijnsvereniging KINA p.v. is een OCMW-vereniging van 27 OCMW's in het arrondissement Antwerpen. De vereniging is ontstaan in de jaren 80 vanuit het idee om via samenwerking tussen de bestaande voorzieningen een dringend hulpverleningssysteem in de "geestelijke gezondheidszorg” uit te bouwen. Er wordt gewerkt met een oproepcentrale en een noodbeddensysteem waarbij er opvang voorzien wordt voor personen die zich in een psychosociale crisissituatie bevinden. Wanneer deze personen niet terecht kunnen binnen het bestaande hulpverleningsnetwerk, kunnen zij worden opgevangen in de noodbedden van KINA, waar deze opvang sinds 2002 in een eigen hotel te Malle georganiseerd wordt.

Functieinhoud

Jouw voornaamste taken:

1) Zorgcoördinator

o Organiseren en coördineren van opvangmogelijkheden voor zorggasten in de zorgboerderij.

o Administratieve opvolging en uitwerking van de dienst (bv. rapportering, verslaggeving, opvolging dagelijkse werking, …).

o Organisatie en aansturing van de dagelijkse werking van de zorgboerderij.

o Cliëntopvolging:

o Communicatie en overleg met de bevoegde OCMW’s

o Opmaak cliëntendossiers

o Uitwerking trajecten op maat

o Opmaak en opvolging van POP’s (persoonlijke ontwikkelingsplannen)

o Systematische evaluaties van cliënten tijdens hun zorgtraject

o Opmaak van dag- en weekplanningen

o Casemanagement

o Uitbouw van een vrijwilligerswerking in het voorzien van activiteiten voor zorggasten.

o Streven naar een optimalisatie van de re-integratiemogelijkheden van zorggasten.

2) Zorgboer

o Stuwende en uitvoerende kracht achter het landbouwbedrijf.

o Uitwerken van een teeltplan voor biologische groenten- of fruitteelt.

o Creëren van een positief leerklimaat dat aansluit bij de motivatie en mogelijkheden van zorggasten.

o Organisatie van de inzet van zorggasten binnen het landbouwbedrijf.

o Aandacht voor de therapeutische werking van de groene omgeving en de landbouwactiviteit voor de zorggasten.

o Proactief en probleemoplossend te werk gaan.

o Uitbouw van een vrijwilligerswerking voor helpende handen binnen het landbouwbedrijf.

Een volledige functieomschrijving kan je opvragen op personeel@kina.be.

Functieprofiel

Algemeen

o Je beschikt over een bachelor diploma.

o Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

o Je bent medisch geschikt (een onderzoek aan de arbeidsgeneesheer is vereist).

o Je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden.

o Je beheerst de Nederlandse taal.

o Je hebt kennis van de methodiek individueel maatschappelijk werk.

o Je hebt grondige kennis van de soorten dienstverlening in het hulpverlenings-, welzijns- en gezondheidslandschap (sociale kaart).

o Je beschikt over een basiskennis van burgerlijk en sociaal recht.

o Je beschikt over een basiskennis van het decreet op het Algemeen Welzijnswerk en overige wetgeving betreffende hulpverlenende diensten.

o Je bezit een basiskennis groenten- en fruitteelt.

Jobgerelateerde competenties

o Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken, waarbij de regels, afspraken en structuur worden vastgehouden.

o Je staat stevig in je schoenen, kunt anticiperen op onverwachte situaties en kunt omgaan met complex gedrag van cliënten.

o Je bent communicatief sterk en kan op een positieve manier onderhandelen, modereren en motiveren.

o Je werkt proactief en beschikt over een probleemoplossend vermogen.

o Je bent administratief onderlegd en in staat helder te rapporteren.

o Je hebt groene vingers.

o Je schrikt niet terug van een uitdaging.

o Je hebt kennis van verschillende begeleidingsmethodieken om trajecten op maat uit te werken.

Persoonsgebonden competenties

o Je bent loyaal en kan omgaan met gezag.

o Je bent flexibel inzetbaar en kan omgaan met stress.

o Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin.

o Je bent discreet en diplomatisch.

o Je streeft naar kwaliteit en resultaatgerichtheid.

o Je bent empathisch en hebt een sterk inlevingsvermogen.

Aanbod

o De vacature betreft een voltijdse contractuele functie voor 38u per week voor onbepaalde duur.

o Bruto maandloon vanaf € 2883,19 euro (volgens barema niveau B1-B2-B3). Overname van geldelijke anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt geldelijk gevaloriseerd voor het aantal jaren relevante ervaring.

o Openbaar bestuur = stabiele werkgever.

o Hospitalisatieverzekering na 6 maanden.

o Maaltijdcheques van €8 / gewerkte dag

o Ecocheques

o Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

o Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen-Vlaanderen (GSD-v).

o 2de pensioenpijler (3%)

o Voor deze functie wordt een wervingsreserve vastgesteld met een geldigheid van 2 jaar.

Selectieprocedure

Kandidaturen moeten samen met een kopie van diploma, een curriculum vitae en een bewijs van goed gedrag en zeden verzonden worden aan KINA t.a.v. mevr. Inse Hendrickx, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle of naar personeel@kina.be.

Locatie

Boechout

Publicatiedatum

19.11.2023

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close