/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Voltijds statutair afdelingshoofd Ruimte niv Av (M/V)

Nieuw

Functieinhoud

FUNCTIE-INHOUD • leidinggeven aan de afdeling Ruimte • verantwoordelijke voor de werkvelden openbare werken, milieu, patrimonium, lokale economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, technische dienst • opmaak voorstel beleidsplanning en budget voor de afdeling Ruimte • de volledige functiebeschrijving kan je vinden op www.berlaar.be/vacatures

Functieprofiel

AANWERVINGSVEREISTEN
• ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma
van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
• Indien je niet beschikt over bovenvermeld diploma, komt je ook in aanmerking mits volgende

voorwaarden:
o Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardig
o Je kan 3 jaar relevante beroepservaring bewijzen. Je zal ook nog een functiegerichte competentietest, alsook een niveau- of capaciteitstest dienen af te leggen, waarop je een gunstig resultaat moet behalen.

Aanbod

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?
• bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 3.107,98 euro excl. haard- of standplaatstoelage
• relevante anciënniteit kan overgenomen worden
• maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (24 cent) en hospitalisatieverzekering
• er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd

Selectieprocedure

AANWERVINGSPROCEDURE
• er wordt eerst een schriftelijke proef afgenomen
• de geslaagden van de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor een mondelinge proef
• de (eerste drie) geslaagden van de mondelinge proef dienen nog een assessment af te leggen
• de kandidaten die niet beschikken over een master diploma dienen ook nog een niveau- of
capaciteitstest af te leggen

SCHRIFTELIJKE KANDIDATUREN INDIENEN
• t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar
• bij voorkeur via e-mail: personeel@berlaar.be
• te bezorgen: curriculum vitae (liefst met foto), kopie van je diploma en een recent (max 3
maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 1)
• ten laatste op 31 augustus 2019. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt
beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.

HEBT U INTERESSE EN WENST U BIJKOMENDE INLICHTINGEN?
• Neem dan contact op met de personeelsdienst via 03 410 19 00 , e-mail: personeel@berlaar.be

Locatie

Berlaar

Publicatiedatum

02.08.2019

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close