/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

VOLTIJDS CONTRACTUEEL DESKUNDIGE BURGERZAKEN (B4-B5) ARBEIDSCONTRACT VAN BEPAALDE DUUR

Toelichting (weddeschaal, duur opdracht, etc)

VOLTIJDS CONTRACTUEEL - ARBEIDSCONTRACT VAN BEPAALDE DUUR

Organisatie

lokaal bestuur Oud-Heverlee

Functieinhoud

De deskundige burgerzaken heeft de algemene leiding over deze dienst burgerzaken. In die hoedanigheid is hij/zij verantwoordelijk voor:

 • Volledige administratie omtrent geboorte, huwelijk, overlijden, nationaliteit en aanverwanten
 • Afgifte van en opvolging van de wetgeving betreffende rijbewijzen en aanverwante vergunningen
 • Administratie omtrent vreemdelingen
 • Actualiseren bestanden en registers en afleveren van de daarbij horende documenten
 • Verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen

Takenpakket:

 • Algemene leiding over de dienst burgerzaken
 • Studiewerk: op de hoogte blijven van de vigerende wetgeving en er op toezien dat deze correct wordt toegepast;
 • Zorgen voor een heldere interne en externe communicatie
 • Opmaak, uitvoering en opvolging college- en gemeenteraadsdossiers
 • Goede contacten onderhouden met aan de dienst gerelateerde overheden
 • Verrichten van polyvalente taken

Functieprofiel

Profiel:

 • diploma bachelor of gelijkgesteld
 • reeds beroepservaring in een openbaar bestuur:
  • ten minste 6 jaar graadanciënniteit in de graag B1-B3 of in de hogere graden van niveau C (C4-C5);
  • ten minste 9 jaar niveauanciënniteit in niveau C

Aanbod

Voor deze functie bieden wij:

 • bruto maandwedde voor een voltijdse prestatie (index 6/2020): minimum 2.509,94 euro en maximum 4229,18 euro
 • vakantiegeld

 • eindejaarspremie

 • fietsvergoeding voor woon-werkverkeer (0,24€/km)

 • maaltijdcheques (8,00€/dag)

 • hospitalisatieverzekering na 6 maanden in dienst

Selectieprocedure

Bekwaamheidsproef: (zal georganiseerd worden in de maand juli 2020)

Kandidaten zullen in een interview bevraagd worden naar hun kennis, motivatie, hun persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van hun interesse voor het werkterrein.

Indien meer dan 15 ontvangen kandidaturen zal eerst een preselectie plaatsvinden.

Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de dienst personeel tel. 016/38 88 29, e‑mail: personeel@oud-heverlee.be of via www. oud-heverlee.be.

Voelt u zich aangesproken door de voormelde functie en voldoet u aan de vereiste voorwaarden, dan kunt u zich kandidaat stellen met duidelijke vermelding van de beoogde functie:

 • online www.oud-heverlee.be/vacatures
 • door een per post verzonden motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee
 • door een persoonlijk overhandigde motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee
 • hetzij via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met afschrift vereiste diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be

Uiterste datum voor kandidatuurstelling: DINSDAG 30 JUNI 2020.

Locatie

lokaal bestuur Oud-Heverlee

Publicatiedatum

04.06.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close