/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector van ons allen

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Voltijds contractueel administratief medewerker infrastructuur (C1-C3)

De afdeling infrastructuur staat in voor de aanleg, de instandhouding, de renovatie en het onderhoud van het openbaar groen, wegenis, openbare gebouwen…

 

De administratief medewerker infrastructuur biedt ondersteuning bij de uitvoering van de opdracht en werking van de dienst.

Organisatie

lokaal bestuur Oud-Heverlee

Functieinhoud

Takenpakket:

 • Het voeren van eenvoudige procedures overheidsopdrachten
 • Voorbereiden en agenderen van ontwerpbeslissingen voor het college, gemeenteraad, gemeentelijke adviesraden en andere gemeentelijke overlegorganen
 • Tijdig opstarten, zorgvuldig toepassen en opvolgen van diverse administratieve procedures, zoals
  • Behandelen en beantwoorden briefwisseling, opmaak verslagen
  • Opmaken, aanpassen en opvolgen van interne documenten en dossiers
  • Afleveren getuigschriften en documenten
  • Klasseren, archiveren van documenten
  • Correct inbrengen van gegevens in geautomatiseerde bestanden
  • Opmaken van lijsten, statistieken en grafieken
 • Opmaak van politieverordeningen, in samen werking met de politie

· Vriendelijke onthaal van de bezoekers

· Correct informeren en doorverbinden

· Afhandelen van inkomende oproepen

· Behandeling van klachten

· Doorverwijzing naar respectievelijke diensten

· Een open interne communicatie naar collega’ s, leidinggevenden, andere diensten, gemeentelijke verenigingen en het beleid

Functieprofiel

Profiel:

 • diploma hoger middelbaar onderwijs of gelijkgesteld

Aanbod

Voor deze functie bieden wij:

 • een geïndexeerde bruto maandwedde voor een voltijdse prestatie (index 8/2020): minimum 2.018,10 euro en maximum 3.598,07 euro
 • fietsvergoeding voor woon-werkverkeer (0,24€/km)
 • maaltijdcheques (8,00€/maaltijdcheque)

Selectieprocedure

Bekwaamheidsproef:

Kandidaten zullen in een interview bevraagd worden naar hun kennis, motivatie, hun persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van hun interesse voor het werkterrein.

Indien meer dan 15 ontvangen kandidaturen zal eerst een preselectie plaatsvinden.

Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de dienst personeel tel. 016/38 88 29, e‑mail: personeel@oud-heverlee.be of via www. oud-heverlee.be.

Voelt u zich aangesproken door de voormelde functie en voldoet u aan de vereiste voorwaarden, dan kunt u zich kandidaat stellen met duidelijke vermelding van de beoogde functie:

· online https://www.oud-heverlee.be/thema/2853/vacatures

· door een per post verzonden motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee

· door een persoonlijk overhandigde motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee

· hetzij via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met afschrift vereiste diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be

Uiterste datum voor kandidatuurstelling: 6 SEPTEMBER 2020.

Locatie

Oud-Heverlee

Publicatiedatum

12.09.2020

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close