/_images_upload/_tn_5d309c8df10cbe74.jpg
Werken bij de overheid

Sector met toekomst

/_images_upload/_tn_883d17652d2b5d6c.jpg
Je loopbaan bij de overheid

Start hier

/_images_upload/_tn_f18c23f3afdf5e5e.jpg
Werken voor een betere samenleving
Snel zoeken

Voltijds assistent-diensthoofd technische dienst(M/V/X)

Toelichting

Onbepaalde duur - Niveau C4-C5 en aanleg van een wervingsreserve voor de duur van 2 jaar

Functieinhoud

Als assistent-diensthoofd technische dienst ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van het werkproces, voor de coördinatie van de werkzaamheden van de medewerkers en zorg je voor verdere optimalisatie van de technische dienst. Je geeft ondersteuning aan het diensthoofd van de technische dienst in de leiding aan een ploeg medewerkers die mee instaat voor een verzorgde en veilige gemeentelijke infrastructuur en accommodatie. Bij afwezigheid van het diensthoofd van de technische dienst treed je op als zijn vervanger.
De volledige functieomschrijving is te vinden in bijlage.
Voor algemene informatie i.v.m. de betrekking: technische dienst, gemeentebestuur Zelzate (09/353.43.80).

Functieprofiel

VOORWAARDEN:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Beschikken over de vereiste taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau C (= diploma hoger secundair onderwijs)
 • Minimaal 3 jaar relevante beroepservaring hebben. Onder relevante beroepservaring wordt het volgende verstaan: werkervaring in een functie die én naar diplomaniveau én naar functie-inhoud betekenisvol is voor de vacante functie bij het gemeentebestuur. Deze beroepservaring kan bij een overheid, in de privésector of als zelfstandige zijn opgedaan.
 • Slagen voor de selectieprocedure (die bestaat uit een schriftelijk examen, mondeling examen en psychotechnische screening).

Aanbod

 • Voltijds contract voor onbepaalde duur in dagverband, glijdend uurrooster
 • Salaris op basis van weddeschaal C4-C5 (bruto maandwedde min. 2.691,29 euro en max. 3.851,96 euro)
 • Relevante beroepservaring vanuit de overheid kan volledig meegenomen worden, die uit de privésector is beperkt tot 15 jaar
 • Maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, terugbetaling kosten woon-werkverkeer openbaar vervoer

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk examen, een mondeling examen en een psychotechnische screening. Exacte data en tijdstippen worden later meegedeeld.


Bezorg ons uw kandidatuur, vergezeld van een curriculum vitae, kopie van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister - model 1 van max. 3 maanden oud en een kopie van uw rijbewijs B, tegen uiterlijk 25 juni 2021 (datum e-registratie of poststempel is bepalend):

ENKEL VOLLEDIGE KANDIDATUREN (= MOTIVATIEBRIEF, CV, KOPIE DIPLOMA & RIJBEWIJS + UITTREKSEL STRAFREGISTER VAN MAX. 3 MAANDEN OUD) OP DE UITERSTE SOLLICITATIEDATUM WORDEN WEERHOUDEN!

Locatie

Zelzate

Publicatiedatum

31.05.2021

Contactpersoon

Mensenwerken

Kring vzw gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close